Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Lourens Theunis Schaap en Aagje Jans Kabel
Man Lourens Theunis Schaap [11187] 1,4

    Geboren: 
    Gedoopt: 20 December 1733 - Beverwijk
   Overleden: 9 September 1767 - Velsen
    Begraven: 


     Vader: Theunis Schaap [8787] (1707-      ) 1
     Moeder: Lijsbet Salm [44581] (1707-      ) 1


    Huwelijk: 1761 - (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 15 Op huyden den 20 januarii 1762, Compareerde voor weesmeesteren Lourus Schaap als getrouwt met Aagje Jans Cabel, dewelke verclaarde voor sijn helft in `t nevenstaande bewijs ten vollen voldaan te zijn en dus zijne voogden benevens weesmeesteren te quiteren en voor namaninge te zullen bevrijden alles onder verband van sijn persoon en goederen als na regten L. Schaap
Vrouw Aagje Jans Kabel [15591] 1,4

    Geboren: 
    Gedoopt: 30 Januari 1737 - Krommenie
   Overleden: 3 December 1798 - Krommenie 2
    Begraven: 3 December 1798 - Krommenie


     Vader: Jan Poulus Kabel [42141] (1696-1758) 1
     Moeder: Aaltje Jans Grootzand [19429] (rond 1710-1754) 1
huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 2 Oktober 1761, Krommenie. 2 Jm. van Velsen en jd. van Krommenie, impost f 30.


Kinderen
1 M Jan Lourens Schaap [4765] 1,4

    Geboren: 31 Augustus 1762 - Velsen
    Gedoopt: 
   Overleden: 25 November 1825 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Cornelia Pieters Leijden [25453] (1764-1799) 1,4
      Huw: 1789 - Krommenie. (Eerste huwelijk)
Overlijdensnotities: Vrouw - Aagje Jans Kabel

Aangever haar zoon Jan Schaap. Impost f 30.
nalatende een kindt


Overlijdensnotities: kind - Jan Lourens Schaap [4765]

geb. 31-08-1762
Afbeelding

Klaas Klaas Wouda en Antje Pieters Kabel
Man Klaas Klaas Wouda [9131] 1,4

    Geboren: 28 December 1818 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 11 Januari 1880 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Klaas Claas Wouda [9746] (1785-1835) 1,4
     Moeder: Engeltje Hendriks Kuijn [30567] (1792-1868) 1,4


    Huwelijk: 3 Augustus 1845 - Krommenie
Vrouw Antje Pieters Kabel [13503] 1,4

    Geboren: 17 Augustus 1820 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 23 Februari 1909 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Pieter Cornelis Kabel [10549] (1777-1843) 1,4
     Moeder: Neeltje Thijs de Wit [14944] (1785-1827) 1,4

Kinderen
1 M Klaas Klaas Wouda [1215] 1,4

    Geboren: 1848 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 13 December 1930 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Trijntje Simons Volger [14178] (1852-1925) 1,4
      Huw: 19 Mei 1872 - Krommenie2 V Neeltje Klaas Wouda [15494] 1,4

    Geboren: 1846 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Jan Pieters Woud [11091] (1847-      ) 1,4
      Huw: 2 Oktober 1870 - Krommenie
Overlijdensnotities: Man - Klaas Klaas Wouda

geboren: 28.12.1818
Afbeelding

Cornelis Kabel en Duijfje Izaaks Wagen
Man Cornelis Kabel [25532] 1

    Geboren: rond 1735
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Voogdbenoeming: 15 Januarij 1772 Is bij Weesmeesteren tot voogden over Cornelis Cornelisz Cabel, minderjarige zoon van Cornelis Cabel, geteelt bij wijlen Duijfje Isaacqs Waagen aangestelt Cornelis Cabel, wonende tot Uijtgeest en Cornelis van Vliet te Crommenie, met relatie tot zeker huijs en erv, staande en gelegen tot Crommenie, wegens het kinderloos overlijden van Claas de Wit, Cornelis Cabel bij representatie in zijn moeders plaatse op en aan bestorven.

Notarisakten/Staatboeken: 34 Folio 126. Op Huijden den 12 e Augustus 1772: Compareerde voor weesmeesteren van den banne van Crommenie en Crommeniedijk, Cornelis Cabel wonende tot Uijtgeest en Cornelis van Vliet wonende tot Crommenie, in qualiteijt als in desen aangestelde voogden over Cornelis Cornelisz Cabel:, minderjarige zoon van voorschreve Cornelis Cabel: geteelt bij wijlen Duijfje Isaacqs Wagen, dewelke verclaaren op heden ten behoeve van gemelde minderjarige te bewijsen: de gerechte 1/3 part in de penningen gecomen van de vercogte huijsinge, erv en overwerf, door overlijden van Claas Gerritse de Wit, zijnde des kinds oudoom aan hem op en aan bestorven Zijnde bij publijcque vercoopinge van `t huijs en erv gecomen f 1000:0:0
Vrouw Duijfje Izaaks Wagen [29927] 1

    Geboren: rond 1735
    Gedoopt: 
   Overleden: 1772 2174
    Begraven: 


     Vader: Izaak Jans Wagen [37623] (rond 1698-      ) 1
     Moeder: Neeltje Gerrits Wit [2216] (1697-      ) 1

Kinderen
1 M Cornelis Cornelis Kabel [10189] 1,4

    Geboren: - Uitgeest
    Gedoopt: 24 December 1752 - Uitgeest
   Overleden: 2 Februari 1781 - Uitgeest
    Begraven: 
    Partner: Antje Pieters van Leijden [14576] (1755-1818) 1,4
      Huw: 1775. (Eerste huwelijk)
Afbeelding
Cornelis Cornelis Kabel en Antje Pieters van Leijden
Man Cornelis Cornelis Kabel [10189] 1,4

    Geboren: - Uitgeest
    Gedoopt: 24 December 1752 - Uitgeest
   Overleden: 2 Februari 1781 - Uitgeest
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Kabel [25532] (rond 1735-      ) 1
     Moeder: Duijfje Izaaks Wagen [29927] (rond 1735-1772) 1


    Huwelijk: 1775 - (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 34 Folio 126 verso. Heden den 29 e Maart 1775 Compareerden voor weesmeesteren van den banne van Crommenie, Cornelis Cornelisz Kabel, door huwelijk meerderjarig geworden:, dewelke bekende op heden uijt handen van heren weesmeesteren voorschreve ontvangen te hebben de voorenstaande zomma van drie hondert vijftig gulden met vier gulden seventien stuijvers vier penningen intrest gelden, makende te zamen de zomma van f 354:17:4, en dat in volle voldoening van dat gedeelte in des comparants oudooms ervdeel, hier vooren breeder vermeld, verclaart daar meede volcomen voldaan te zijn, zijn voogden benevens heeren weesmeesteren finaal te quiteren, en voor alle namaning altoos te indemneren en bevrijden, onder verband van zijn persoon en goederen als na rechten Actum ter camere voorschreve en des ten oirconde getekent dato ut supra In Kennisse van mij J. Beets Corn: Corn: Cabel
Vrouw Antje Pieters van Leijden [14576] 1,4

    Geboren: 30 Januari 1755 - Krommenie
    Gedoopt: 4 Februari 1755 - Krommenie
   Overleden: 4 Januari 1818 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Pieter Cornelis van Leijden [10975] (1716-1785) 1,4
     Moeder: Duijfje Gerrits IJff [15376] (1730-1790) 1,4
huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 13 Januari 1775, Krommenie. 2 Jm. van Uitgeest en jd. van Krommenie, impost f 30.


Kinderen
1 M Pieter Cornelis Kabel [10549] 1,4

    Geboren: 21 Januari 1777 - Uitgeest
    Gedoopt: 
   Overleden: 19 Juni 1843 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Neeltje Thijs de Wit [14944] (1785-1827) 1,4
      Huw: 14 November 1813 - Krommenie
    Partner: Teunisje Jans Haan [16014] (1776-1809) 1,42 V Maartje Kabel [15607] 1,4

    Geboren: rond 1780
    Gedoopt: 
   Overleden: 24 December 1803 - Krommenie 1613
    Begraven: 24 December 1803 - Krommenie
    Partner: Maarten Nans Bakker [45297] (1777-1829) 1,4
      Huw: 1800 - Krommenie 1,4. (Eerste huwelijk)
Geboortenotities: Vrouw - Antje Pieters van Leijden

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Vrouw - Antje Pieters van Leijden

Oud 62 jaar.


Overlijdensnotities: kind - Pieter Cornelis Kabel [10549]

geboren: 21.1.1777


Overlijdensnotities: kind - Maartje Kabel [15607]

Aangifte door Nan Bakker van de vrouw van zijn zoon. Impost f 6.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Januari 2024 met Legacy 7.5 van Millennia