Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Claas Simons de Jong en Jannetje Jans de Jong
Man Claas Simons de Jong [25026] 1

    Geboren: rond 1739 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 22 Augustus 1775 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk
    Huwelijk: 1759 - (Eerste huwelijk)
Vrouw Jannetje Jans de Jong [42965] 1

    Geboren: rond 1739 - Krommeniehorn
    Gedoopt: 
   Overleden: 1799 2118
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 1 Juni 1759, Krommenie. 2 Jm. van Krommenie en jd. van Krommeniehorn, f 3 impost.


Kinderen
1 M Jan Claas de Jong [40386] 1

    Geboren: 5 Juli 1764 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 8 Juli 1764 - Krommeniedijk
   Overleden: 30 Augustus 1764 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk
Overlijdensnotities: Man - Claas Simons de Jong

Aangifte door Cornelis de Jongh. Impost f 6. Van Krommeniehorn. Aangenomen deze overledene.


Algemene notities: Vrouw - Jannetje Jans de Jong

ORA 1496, fo. 39, 6-2-1799: 1/12e erfdeel gaat naar Jan Jansz Groot, minderjarige zoon van Jan Klaasz Groot


Geboortenotities: kind - Jan Claas de Jong [40386]

religie Nederlands gereformeerd
Doopgetuige: Guurtje Jans de Jong


Overlijdensnotities: kind - Jan Claas de Jong [40386]

Aangifte door de vader. Impost f 3.
Afbeelding

Claas Wouters de Jong en Engeltje Cornelis Vlieger
Man Claas Wouters de Jong [25156] 1

    Geboren: rond 1689 - Krommenie 2119
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1709 - (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Voogdbenoeming: Huijden den 19 Januarij 1724 Is bij de Heere Weesmeesteren van Crommenie en Crommeniedijk gestelt en gecommitteert tot voogden over 't onmondige kint van Claas Woutersen, geteelt bij wijlen Engeltje Cornelis Vliger, genaemt Pieter Clase de Jong, Pieter Vlieger tot Edam, oom, Jan Adamse, woonende tot Alkmaer, kou-oom, beneffens Mighiel Marijnse ende Claas Nanse Oomes, beijde tot Crommenie, omme 't voorsz. kints goederen behoorlijk te dirigeeren en in alle billijkheijt voor te staen en daarvan te doen behoorlijck rekening bewijs en reliqua. Aldus gedaen dato als boven. Mij present, J. Beets, clercq

• Staatsboeken ORA Krommenie 1491 d.d.1724: 3 folio 166 Inventaris van de goederen ter weeskamer aangebragt of bewesen voor 't onmondig kint van Claas Wouterse, geteelt bij zaliger Engeltje Cornelis Vliegers, genaamt Pieter Claasen door Jan Adamse tot Eedam, Migiel Marijnse en Claas Nanse beyde alhier, als wettige aengestelde voogden, in absentie van Pieter Vlieger tot Eedam, mede voogt Soo verclaaren wij ondergeschrevene Claas Wouterse, in huwelijk hebbende gehadt Engeltje Cornelis Vlieger, ten desen geadsisteert met Jan Hendriksz Louwe en Jacob Middelhoven, beyde alhier ter eenre ende Jan Adamse soo voor hem alsmede de rato caveerende voor Pieter Vlieger tot Eedam, Migiel Marijnse ende Claas Nanse Oomes, beyde alhier in qualite als voogden over Pieter Clase, onmondige soon van Claas Wouterse, geprocureert bij Engeltje Cornelis Vlieger ter andre sijde, met den anderen te hebben gemaekt scheydinge ende verdeelinge van den boedel en goederen van de voornoemde Claas Wouterse, soo die bij sijn vrou zaliger is nagelaten en dat wel in deser voegen, dat namentlijk het voorsz. kint voor desselfs aandeel als erfgenaam van sijn moeder in vollen eygendomme sal hebben en behouden de effecten, brieven en gelden hiervooren in den inventaris gespecificeert ende dat wijders Claas Wouterse voor hem sal behouden het huys en erf mitsgaders de inboedel en inschulden tot den boedel specteerende, dat vervolgens 't gene hij meerder in den boedel was compiteerende daar tegens alsmede andere posten tot sijnen laste sijnde is vereffent, geliquideert ende voldaen ende verclaarde sij comparanten oversulcx met malkanderen in de scheydinge, verdeelinge en afrekeninge wedersijds te nemen volcomen genoegen en contantement, aannemende en belovende malkanderen 't effecte daarvan te doen en laten genieten onder verbant van hare personen en goederen als na regten ende is dit alles bij weesmeesteren geapprobeert op den regthuyse tot Crommenie den 12 april 1724 en 't oirconde getekent, Klaas Wouterse Jan Heijnd. Louwe Jan van der Wolf Michiel Marijensz Claas Nansz Oomes Mij jegenwoordigh G. van Manen, secretar
Vrouw Engeltje Cornelis Vlieger [30623] 1

    Geboren: rond 1689 - Edam
    Gedoopt: 
   Overleden: 5 Januari 1724 - Krommenie 2
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 24 Maart 1709, Krommenie. 22 Jm. van Krommenie, f 3 impost, en jd. van Edam.


Kinderen
1 M Pieter Claas de Jong [21289] 1

    Geboren: rond 1713
    Gedoopt: 
   Overleden: 20 Juni 1783 - Krommenie 2120
    Begraven: 23 Juni 1783 - Krommenie
    Partner: Antje Cornelis Troon [21461] (rond 1713-1780) 1
      Huw: 1733
Overlijdensnotities: Vrouw - Engeltje Cornelis Vlieger

Aangever haar man. F 3 impost, begraven in de kerk, recht f 4.


Geboortenotities: kind - Pieter Claas de Jong [21289]

religie DG


Overlijdensnotities: kind - Pieter Claas de Jong [21289]

Aangifte door Jacob Kool. Impost f 15, begraven in de kerk, recht f 4
nalaatende een kindt


Algemene notities: kind - Pieter Claas de Jong [21289]

ORA 1494, fo. 50 verso, 19-2-1744: hij is voogd, dus minstens 25 jaar oud
Afbeelding

Johannes Gerbrands Rijs en Cornelia Engels de Jong
Man Johannes Gerbrands Rijs [12073] 1,4

     Alias: Jan Rijs
    Geboren: 1797 - Uitgeest
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Gerbrand Rijs [31672] (rond 1777-vσσr 1823) 1
     Moeder: Jannetje Vlas [42455] (rond 1777-      ) 1


    Huwelijk: 22 Juni 1823 - Krommenie (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Zijn ouders waren Gerbrand Rijs en Jannetje Vlas. 1

• Johannes Gerbrands Rijs had als beroep: kleermaker
Vrouw Cornelia Engels de Jong [16479] 1,4

     Alias: Neeltje de Jong
    Geboren: 1781 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Engel Jans de Jong [30360] (1750-      ) 1
     Moeder: Jannetje Oosterbuurt [42445] (rond 1762-      ) 1Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Haar ouders waren Engel de Jong en Jannetje Oosterbuurt. 1


Kinderen
1 M Engel Jans Rijs [6783] 4

    Geboren: 3 November 1824 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 4 November 1824 - Krommenie
    Begraven: 
Notities: Huwelijk

Johannis Rijs Beroep kleermaker Geboorteplaats Uitgeest Leeftijd 26 Bruid Cornelia de Jong Geboorteplaats Assendelft Leeftijd 41 Vader van de bruidegom Gerbrand Rijs Moeder van de bruidegom Jannetje Vlas Vader van de bruid Engel de Jong Moeder van de bruid Jannetje Oosterbuurt
Afbeelding

Engelbertus Jans Mijnen en Cornelia Jans de Jong
Man Engelbertus Jans Mijnen [2587] 4

    Geboren: 1864 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 18 December 1941 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Jan Dirks Mijne [9928] (1829-      ) 1,4
     Moeder: Hillegonda Engels Nielen [14314] (1830-      ) 4


    Huwelijk: 1 Mei 1892 - Assendelft (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Zijn ouders waren Jan Mijnen en Hillegonda Nielen. 1
Vrouw Cornelia Jans de Jong [12953] 4

    Geboren: 1868 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 3 Februari 1950 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Jan Theunis de Jong [11808] (1832-      ) 4
     Moeder: Jansje Cornelis Boon [16210] (1833-      ) 4Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Haar ouders waren Jan de Jong en Jansje Boon. 1


Kinderen
1 V Johanna Geertruida Engelbertus Mijnen [3718] 4

    Geboren: rond 1893 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 21 November 1894 - Krommenie
    Begraven: 2 V Hillegonda Engelbertus Mijnen [13001] 4

    Geboren: 1893 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 21 Mei 1942 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Engel Hugos Jak [8632] (1891-      ) 4
      Huw: 30 Mei 1918 - Krommenie. (Eerste huwelijk)3 V Johanna Geertruida Engelbertus Mijnen [203] 4

    Geboren: rond 1894 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 1 Maart 1895 - Krommenie
    Begraven: 4 V Geertruida Johanna Engelbertus Mijnen [2356] 4

    Geboren: rond 1894 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 17 Maart 1895 - Krommenie
    Begraven: 5 M Joannes Antonius Engelbertus Mijnen [7824] 4

    Geboren: rond 1898 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 7 September 1899 - Krommenie
    Begraven: 6 M Antonius Joannes Engelbertus Mijnen [7019] 4

    Geboren: rond 1900 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 5 Januari 1901 - Krommenie
    Begraven: 7 M Johannes Nicolaas Engelbertus Mijnen [3135] 4

    Geboren: rond 1903 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 2 November 1944 - Krommenie
    Begraven: 8 V n.n. Engelbertus Mijnen [356] 4

    Geboren: rond 1904
    Gedoopt: 
   Overleden: 1 September 1905 - Krommenie
    Begraven: 9 V Jacoba Engelbertus Mijnen [465] 4

    Geboren: rond 1912 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 10 December 1913 - Krommenie
    Begraven: 
Notities: Huwelijk

beroep bg.: koopman; beroep vader bg.: koopman
1


Overlijdensnotities: kind - Johanna Geertruida Engelbertus Mijnen [3718]

leeftijd 7 maanden


Overlijdensnotities: kind - Johanna Geertruida Engelbertus Mijnen [203]

leeftijd 3 dagen; tweeling


Overlijdensnotities: kind - Geertruida Johanna Engelbertus Mijnen [2356]

leeftijd 19 dagen; tweeling


Overlijdensnotities: kind - Joannes Antonius Engelbertus Mijnen [7824]

leeftijd 18 dagen


Overlijdensnotities: kind - Antonius Joannes Engelbertus Mijnen [7019]

leeftijd 5 maanden


Overlijdensnotities: kind - n.n. Engelbertus Mijnen [356]

levenloos geboren


Overlijdensnotities: kind - Jacoba Engelbertus Mijnen [465]

leeftijd: 11 maanden

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Januari 2024 met Legacy 7.5 van Millennia