Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Gerbrand Rijs en Jannetje Vlas
Man Gerbrand Rijs [31672] 1

    Geboren: rond 1777
    Gedoopt: 
   Overleden: vr 1823
    Begraven: 
    Huwelijk: 1797
Vrouw Jannetje Vlas [42455] 1

    Geboren: rond 1777
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 M Johannes Gerbrands Rijs [12073] 1,4

     Alias: Jan Rijs
    Geboren: 1797 - Uitgeest
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Cornelia Engels de Jong [16479] (1781-      ) 1,4
      Huw: 22 Juni 1823 - Krommenie. (Eerste huwelijk)
Afbeelding
Gerrit Rikke en Lijsbeth Cornelis Zomer
Man Gerrit Rikke [31829] 1,4

    Geboren: rond 1774 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 19 November 1815 - Krommenie
    Begraven: 
    Huwelijk: 12 Februari 1804 - Krommenie (vr volg huw,man 1st huw)
Vrouw Lijsbeth Cornelis Zomer [628] 1,4

     Alias: Elisabeth Zoomer
    Geboren: 
    Gedoopt: 17 September 1770 - Krommeniedijk
   Overleden: 11 Januari 1849 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Jacobs Zomer [8777] (1741-      ) 1,4
     Moeder: Maartje Simons Bakker [13147] (1741-1807) 1,4 Andere partner: Jan Speers [39253] (rond 1778-1803) 1,4 - 1 Juli 1798 - Krommenie (Eerste huwelijk)

 Andere partner: Jan Jans Servaas [39225] (1770-1857) 1,4 - 19 Januari 1817 - Krommenie

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Lijsbeth was rooms katholiek 5


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 27 Januari 1804, Krommenie. 2 Jm. en wed. van Krommenie.
datum 12 februari 1804
Krommeniedijk
Rooms katholiek
van Krommenie.


Kinderen
1 M Barend Gerrits Rikke [22840] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 16 Oktober 1804 - Krommeniedijk
   Overleden: 22 Juli 1810 - Krommenie 2
    Begraven: 2 M Jacob Gerrits Rikke [38386] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 19 April 1810 - Krommeniedijk
   Overleden: 27 Januari 1811 - Krommenie 2
    Begraven: 
Geboortenotities: Vrouw - Lijsbeth Cornelis Zomer

religie Rooms katholiek Doopgetuige: Aaggie Sijmens
patroniem bij doop Christiaan 27-4-1799


Overlijdensnotities: Vrouw - Lijsbeth Cornelis Zomer

eerst gehuwd met Jan Speers en Gerrit Ricken; geb.datum 17-09-1770


Geboortenotities: kind - Barend Gerrits Rikke [22840]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Claas Rikkens


Overlijdensnotities: kind - Barend Gerrits Rikke [22840]

hier met toenaam Rekken.


Geboortenotities: kind - Jacob Gerrits Rikke [38386]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Arij de Graaff, Trijntje Corns Zoomer
Afbeelding

Pieter Simons Rips en Marijtje Waligs van Zanen
Man Pieter Simons Rips [44469] 1

    Geboren: rond 1670
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Simon Pieters Rups [37999] (rond 1640-      ) 1
     Moeder: Bregtje Wijbes [23247] (rond 1640-1701) 1


    Huwelijk: 
Vrouw Marijtje Waligs van Zanen [233] 1

    Geboren: rond 1670
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

 Andere partner: Hendrik Maartens Borsje [36582] (rond 1670-      ) 1 - De Rijp?Kinderen
1 V Aagje Pieters Rips [18533] 1

    Geboren: rond 1690
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
Afbeelding
Dirk Fredriks Tadix en Aagje Jans Ris
Man Dirk Fredriks Tadix [11590] 1,4

    Geboren: 18 Maart 1799 - Krommenie
    Gedoopt: 24 Maart 1799 - Krommenie
   Overleden: 16 September 1833 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Fredrik Dirks Tadix [9709] (1772-1821) 1,4
     Moeder: Jannetje Cornelis de Jong [14091] (1773-1799) 1,4


    Huwelijk: 28 Maart 1824 - Krommenie

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Dirk Fredriks Tadix had als beroep: koopman

Notarisakten/Staatboeken: 797 Folio 57. Weeskamer Gehouden 7 April 1802. Compareerden voor Weesmeesteren der Banne Crommenie en Crommeniedijk Jacob Vredenburg en Cornelis Fred: Bloemendaal, in qualiteijt als door weesmeesteren voorsz: bij acte op den 13 feb: 1802, aangestelde Voogden over Dirk Tadixs, Minderjarige Zoon van Fredrik Tadix, met betrekking tot desselfs Erfportie, van wijlen Zijn grootmoeder Sijbrig Klaasz: Jas, wedue van Cornelis de Jong, Zijnde gemelde kind oud 3 Jaar en voor 1/8 in gemelde Nalatenschap geregtigd \endash dewelke op heden hebben gedaan Rekening en verandwoording van den Boedel en Nalatenschap van Gemelde Sijbrig Klaasz: Jas, met belofte om daar van ter eerste Vergadering behoorlijke Notariele Scheijding te zullen Produceeren blijkende Uijt gemelde Rekening en verandwoording dat het batig Saldo van dien Boedel beliep f 1079:8:8, Waar in gemelde Dirk Taadix, Den 29 augustus 1820 Compareerde voor Weesmeesteren, Dirk Tadix, Meerderjarig geworden Zijnde, dewelk bekenden op heden uit Handen van Weesmeesteren ontvangen te hebben een zomma van Vijf en Vijftig Guldens Elf Stuijvers, Zijnde 46 Percent of de waarde van f 129 werkelijke Schuld waar in de ommestaande Som is Geconverteerd, en daar op te goed zijnde Intrest voor `t Jaar 1820 \endash tegens teruggave van f 6:9:- welke bij de Conversie hebben moeten worden toegegeven \endash Zijnde aldus f 129 werkelijke Schuld a 46 Prooc. f 59: 6 \endash

Vrouw Aagje Jans Ris [16001] 1,4

    Geboren: 1801 - Knollendam
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Jan Cornelis Ris [39319] (1779-1854) 1,4
     Moeder: Aagje Bruijns Visser [17717] (1777-1853) 1,4 Andere partner: Jacob Cornelis ter Meulen [11383] (1800-1867) 1,4 - 15 September 1844 - KrommenieKinderen
1 V Jannetje Dirks Tadix [42548] 1,4

    Geboren: 30 Juni 1825 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 28 Maart 1895 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Jan Jacobs Bas [39599] (1825-1904) 1,4
      Huw: 25 September 1853 - Krommenie2 V Sijbreg Dirks Tadix [12958] 1,4

     Alias: Sijbrecht Tadex
    Geboren: 5 November 1828 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Jan Dirks Luijt [6176] (1830-1885) 1,4
      Huw: 13 November 1853 - Krommenie3 V Maartje Tadix [4211] 1

    Geboren: 3 Oktober 1830 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Dirk Fredriks Tadix

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Man - Dirk Fredriks Tadix

geb. datum: 28-03-1799

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Januari 2024 met Legacy 7.5 van Millennia