Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Pieter Cornelis Max en Neeltje Cornelis Kasteleijn
Man Pieter Cornelis Max [3167] 1,4

    Geboren: 6 December 1759 - Krommenie 100
    Gedoopt: 
   Overleden: 2 Februari 1828 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Michiels Max [10277] (1731-1794) 1,4
     Moeder: Jaapje Jacobs Koeman [14666] (rond 1730-1775) 1,4


    Huwelijk: 14 Oktober 1781 - Krommeniedijk (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Zijn ouders waren Cornelis Max en Jacoba Kelder (volgens genlias overlijden).
Vrouw Neeltje Cornelis Kasteleijn [16923] 1,4

    Geboren: 12 November 1751 - Nauerna
    Gedoopt: 
   Overleden: 26 September 1826 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Roelofs [27452] (rond 1725-      ) 1
     Moeder: Aagje Cornelis [18019] (rond 1725-      ) 1
huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 29 September 1781, Krommenie. 2 In impost trouwen staat als toenaam Maximiliaan.
Jm. en jd. van Krommeniedijk
datum 14 october 1781
Krommeniedijk
Nederlands gereformeerd


Kinderen
1 M Cornelis Pieters Max [25620] 1

    Geboren: 29 Maart 1782 - Krommenie
    Gedoopt: 31 Maart 1782 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 2 M Jacob Pieters Max [37759] 1

    Geboren: 29 December 1785 - Krommenie
    Gedoopt: 1 Januari 1786 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 3 V Maartje Pieters Max [14246] 1

    Geboren: 19 December 1787 - Krommenie
    Gedoopt: 19 December 1787 - Krommenie
   Overleden: 28 Mei 1788 - Krommenie 2
    Begraven: 4 V Jacobje Pieters Max [38928] 1,4

     Alias: Japikje Pieters Max 1
    Geboren: 5 Oktober 1790 - Krommenie
    Gedoopt: 10 Oktober 1790 - Krommenie
   Overleden: 8 Januari 1867 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Jan Claas Bakker [1744] (1791-1857) 1,4
      Huw: 22 Juni 1817 - Krommenie
Geboortenotities: Man - Pieter Cornelis Max

geen doopinschrijving, toegevoegd n.a.v. overlijdensakte


Overlijdensnotities: Man - Pieter Cornelis Max

overlijdensakte vermeldt als moeder Jacoba Koeman


Geboortenotities: kind - Cornelis Pieters Max [25620]

religie Nederlands gereformeerd
Doopgetuige: Barber Pieters Strokerk


Geboortenotities: kind - Jacob Pieters Max [37759]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Maartje Pieters Max [14246]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Maartje Pieters Max [14246]

Pieter Cornelisz Max geeft zijn kind aan.


Geboortenotities: kind - Jacobje Pieters Max [38928]

religie Nederlands gereformeerd
Afbeelding

Willem Cornelis Kasteleijn en Barber Pieters Strookerk
Man Willem Cornelis Kasteleijn [9628] 1,4,35,36

     Alias: Willem Castelijn
    Geboren: Oktober 1754 - Nauwerna
    Gedoopt: 1754 - Assendelft
   Overleden: 5 Februari 1813 - Krommenie
    Begraven: 
    Huwelijk: 

 Andere partner: Marijtje Jans Nieuwkerk [7198] (1770-1828) 1,4 - 1799 - Krommeniedijk (Volgende huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Hij was gereformeerd. Belijdenis op 31-3-1788
Vrouw Barber Pieters Strookerk [14006] 1,4,35,36

    Geboren: 25 December 1757 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 26 December 1757 - Krommeniedijk
   Overleden: 8 Mei 1798 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Pieter Simons Strookerk [30940] (1723-1784) 1,35,36
     Moeder: Maartje Claas Veen [36077] (1733-1794) 1,35,36Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Zij was gereformeerd. Belijdenis op 27-3-1782


Kinderen
1 M Cornelis Willems Kasteleijn [25613] 1

    Geboren: 31 Januari 1779 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 14 Februari 1779 - Krommeniedijk
   Overleden: vσσr 1781
    Begraven: 2 M Cornelis Willems Kasteleijn [25617] 1

    Geboren: 12 Juni 1781 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 17 Juni 1781 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 3 V Aagje Willems Kasteleijn [18596] 1,4

    Geboren: 16 Februari 1785 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 20 Februari 1785 - Krommeniedijk
   Overleden: 16 Februari 1858 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Klaas Klaas Rol [10336] (1778-1808) 1,4,35
      Huw: 1805 - Krommenie. (man volg. huw, vr. 1ste huw)
    Partner: Dirk Jans Heijnis [29302] (1793-1871) 1,4
      Huw: 7 September 1814 - Krommenie
Geboortenotities: Man - Willem Cornelis Kasteleijn

patroniem bij doop Cornelis 13-1-1802


Overlijdensnotities: Man - Willem Cornelis Kasteleijn

geen ouders of echtgenoot genoemd


Geboortenotities: Vrouw - Barber Pieters Strookerk

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Vrouw - Barber Pieters Strookerk

Aangever haar man. Van Krommeniedijk.


Geboortenotities: kind - Cornelis Willems Kasteleijn [25613]

religie Nederlands gereformeerd
Doopgetuige: Maartje Claas Veen


Geboortenotities: kind - Cornelis Willems Kasteleijn [25617]

religie Nederlands gereformeerd
Doopgetuige: Maartje Klaas Veen


Geboortenotities: kind - Aagje Willems Kasteleijn [18596]

religie Nederlands gereformeerd
Doopgetuige: Neeltje Cornelis Kasteleijn


Overlijdensnotities: kind - Aagje Willems Kasteleijn [18596]

geb.datum 16-02-1785
Afbeelding

Willem Cornelis Kasteleijn en Marijtje Jans Nieuwkerk
Man Willem Cornelis Kasteleijn [9628] 1,4,35,36

     Alias: Willem Castelijn
    Geboren: Oktober 1754 - Nauwerna
    Gedoopt: 1754 - Assendelft
   Overleden: 5 Februari 1813 - Krommenie
    Begraven: 
    Huwelijk: 1799 - Krommeniedijk (Volgende huwelijk)

 Andere partner: Barber Pieters Strookerk [14006] (1757-1798) 1,4,35,36

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Hij was gereformeerd. Belijdenis op 31-3-1788
Vrouw Marijtje Jans Nieuwkerk [7198] 1,4

    Geboren: 31 Maart 1770 - Beverwijk 100
    Gedoopt: 
   Overleden: 5 Juli 1828 - Krommenie
    Begraven: 

 Andere partner: Cornelis Willems Floor [27622] (rond 1769-1795) 1 - 10 Mei 1789 - Krommeniedijk (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Haar ouders waren Jan Nieuwkerk en Antje Jurgen.

• Marijtje was rooms katholiek 5

• Notarisakten/Staatboeken: Folio 258. Weescamer gehouden op woensdag 4 Junij 1788 Compareerden voor weesmeesteren van den banne van Crommenie & Crommeniedijk Jan Jacobse Duijn en Klaas Kuijper in qualiteijt als bij heeren weesmeesteren voornoemd aangestelde voogden: over Marijtje Hannes Nieuwkerk die voor 3/4 parten door Hester Cornelis Swaan, bij haar lieder mutuele testamentaire dispositie tot ervgenaam was gesteld in haar nalatenschap of wel in de helft des boedels van haar en haar vooroverleden man Klaas Heere, wiens helft aan zijne ervgenaamen ab intestato moeste gaan, welke voogden hebben gedaan rekening en verantwoording van den gantschen nagelaten gemenen boedel van gedagte Hester Cornelis Swaan en Klaas Janse Heere Ontvang Uijtgaav Bij publijcque vercoop van alle de roerende en onroerende goederen, en uijtstaande crediten gecomen

f 3730:16:10 Aan betaalde dood, collaterale en alle andere schulden & lasten des boedels zomma

f 1958: 9:10 Blijft voor alle de ervgenamen te verdeelen per cas
f 1772: 7: 0 f 3730:16:10 Comt de helft f 886: 3: 8

Waar in Marijtje Hannes Nieuwkerk voor drie vierde parten competeerd f 664:12:10 Af voor collateraal & acte voogdij f 27:16: 8 f 636:16: 2 Welke zomma op heden zijn ter weescamer gefourneerd en in de weeskist gelegt: en is deese rekening bij weesmeesteren geapprobeert: Actum ter weescamer voorschreve & ten oirconde getekend dato ut supra In Kennisse van mij Johs: Beets Jan J. Duijn Klaas Kuijper Jan Jansz Haan Dirk Heekelaar

Folio 258 verso. Heden de Eersten Julij 1789 Compareerde voor weesmeesteren van den banne van Crommenie Cornelis Willemse Floore in huwelijk hebbende Marijtje Hannes Nieuwkerk, dewelke bekende op heden uijt handen van weesmeesteren ontvangen te hebben, de ommestaande bewesene zomma van ses honderd ses en dertig gulden sestien stuijvers twee penningen, verclaard daar mede volcomen voldaan te zijn, weesmeesteren benevens voogden volcomen te quiteren, en voor alle verdere namaning op en aanspraak in en buijten regten altoos te zullen indemneren en te vrijwaaren, onder verband van zijn persoon en goederen als na regten Actum ter weescamer voorschreve, en ten oirconde getekend dato als boven In Kennisse van mij Johs: Beets Dit merk is bij + Cornelis Willemse Floore gesteld Jan Vredenburg Jacob Groot


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 1 Juni 1799, Krommenie. 2 Wmr. en wed. van Krommeniedijk.


Kinderen
1 V Antje Willems Kasteleijn [21051] 1,35,36

    Geboren: 28 Juni 1799 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 30 Juni 1799 - Krommeniedijk
   Overleden: 17 Januari 1800 - Krommenie 2
    Begraven: 2 M Cornelis Willems Kasteleijn [12628] 1,4

    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 13 Januari 1802 - Krommeniedijk
   Overleden: 30 November 1865 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Trijntje Jans Rol [14550] (1801-1842) 1,4
      Huw: 25 Januari 1826 - Krommenie3 V Antje Willems Kasteleijn [21058] 1,4

    Geboren: 9 Januari 1803 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 16 Januari 1803 - Krommeniedijk 2182
   Overleden: 15 Juni 1871 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Klaas Floris van 't Padje [43939] (1800-1871) 1,4
      Huw: 23 April 1826 - Krommenie4 M Jan Willems Kasteleijn [39446] 1

    Geboren: 31 Mei 1807 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 7 Juni 1807 - Krommeniedijk 2182
   Overleden: 1 November 1807 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk5 V Jannetje Willems Kasteleijn [42503] 1

    Geboren: 16 Oktober 1808 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 23 Oktober 1808 - Krommeniedijk 2182
   Overleden: 12 Februari 1810 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk6 M Jan Willems Kasteleijn [39481] 1

    Geboren: 21 April 1811 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 28 April 1811 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Willem Cornelis Kasteleijn

patroniem bij doop Cornelis 13-1-1802


Overlijdensnotities: Man - Willem Cornelis Kasteleijn

geen ouders of echtgenoot genoemd


Geboortenotities: Vrouw - Marijtje Jans Nieuwkerk

religie Rooms katholiek


Overlijdensnotities: Vrouw - Marijtje Jans Nieuwkerk

geb.datum: 31-03-1770


Geboortenotities: kind - Antje Willems Kasteleijn [21051]

religie Nederlands gereformeerd
Doopgetuige: Neeltje Casteleijn


Overlijdensnotities: kind - Antje Willems Kasteleijn [21051]

Aangifte door de vader. Van Krommeniedijk.


Geboortenotities: kind - Cornelis Willems Kasteleijn [12628]

religie Rooms katholiek
vader is niet katholiek


Overlijdensnotities: kind - Cornelis Willems Kasteleijn [12628]

geboren: 13.1.1802


Geboortenotities: kind - Antje Willems Kasteleijn [21058]

religie Nederlands gereformeerd
Doopgetuige: Trijntje Hendriks


Overlijdensnotities: kind - Antje Willems Kasteleijn [21058]

geboren: 12.1.1803


Geboortenotities: kind - Jan Willems Kasteleijn [39446]

religie Nederlands gereformeerd
Doopgetuige: Grietje Pieters Kaars


Geboortenotities: kind - Jannetje Willems Kasteleijn [42503]

religie Nederlands gereformeerd
Doopgetuige: Aagtje Casteleijn


Geboortenotities: kind - Jan Willems Kasteleijn [39481]

religie Nederlands gereformeerd
Doopgetuige: Aagje Casteleijn
Moeder Roomschgezint
Afbeelding

Pieter Lijnsts Rogge en Aafje Claas Kat
Man Pieter Lijnsts Rogge [19424] 1

    Geboren: rond 1710
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Pieter Lijnsts Rogge had als beroep: meester grootschepenmaker
Vrouw Aafje Claas Kat [17362] 1

    Geboren: rond 1710
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 V Trijntje Pieters Rogge [3837] 1

    Geboren: rond 1730
    Gedoopt: 
   Overleden: 4 December 1799
    Begraven: 
    Partner: Jacob Jacobs Middelhoven [37693] (1740-1795) 1
      Huw: 13 September 1759of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Januari 2024 met Legacy 7.5 van Millennia