Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Jan Jacobs de Roo en Guurtje Claas Kroone
Man Jan Jacobs de Roo [10749] 1,4

    Geboren: 
    Gedoopt: 9 Oktober 1763 - Krommenie
   Overleden: 17 Juni 1836 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Jacob Jans de Roo [11874] (1735-1791) 1,4
     Moeder: Trijntje Theuins Schaap [14221] (1735-1772) 1,4


    Huwelijk: 1787 - Krommenie (Eerste huwelijk)

 Andere partner: Neeltje Kroone [15500] (rond 1770-      ) 4 - rond 1791

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 33 Folio 131 verso. Heden den 7 November 1787,: Compareerde voor weesmeesteren van den banne van Crommenie Jan Jacobse de Roo, door huwelijk meerderjarig geworden dewelke bekende op heden uijt handen van weesmeesteren, in volle voldoening van zijn groodvaderlijk ervdeel ontvangen te hebben: vier kleijne prijs obligatien uijt de loterij van 12 mill: van anno 1712, ten lasten van Holland en Westvriesland ten comptoire generaal van Holland in S: Hage,elk gedateerd 1 maart 1712 en vermids de augmentatien zijn afgelost, nu ieder groot in capitaal twee honderd gulden: te zamen agthonderd gulden: drie ten naame Adolff Dibbets, De eerste getrokken in de 11 classis Folio 5207 No. 465 geaggreerd 16 Maart 1716 No. 465 Regt: Fol: 49, de tweede in de 18 classis Folio 5207 No. 530 geaggreerd 30 Maart 1716 N: 530 Regt: Fol:56, de derde in de 19 classis Fol: 5207 No.543 geaggreerd 2 April 1716 No. 543 Regt: Folio 57: en de vierde in blanco, getrokken in de 8 classis Folio 1711 No. 160, geaggreerd 22 April 1715 No. 160 Regt: Fol:17, benevens aan contante penningen seven en dertig gulden seven stuijvers, verclaard daar mede volcomen voldaan te zijn, zijn voogden benevens weesmeesteren te quiteren, voor alle verdere namaning op en aanspraak in en buijten regten, altoos te indemneren en te vrijwaaren,onder verband van zijn persoon en verdere goederen als na regten Actum ter camere voorschreve, en ten oirconde getekend, dato ut supra Mij present Joh: Beets Jan Jacobse de Roo Gerrit de Lange Junior Klaas Haan
Vrouw Guurtje Claas Kroone [15143] 1,4

     Alias: Guurtje Krom, Guurtje Klaas Kroonen
    Geboren: 18 December 1768 - Krommenie
    Gedoopt: 18 December 1768 - Krommenie
   Overleden: 28 December 1823 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Claas Pieters Kroone [10024] (rond 1732-      ) 1,4
     Moeder: Trijntje Jans Smit [14413] (rond 1732-      ) 1,4
huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 6 Oktober 1787, Krommenie. 2 Jm. en jd. van Krommenie. Jan f 3 impost.


Kinderen
1 V Trijntje Jans de Roo [30918] 1

    Geboren: 16 Juli 1788 - Krommenie
    Gedoopt: 20 Juli 1788 - Krommenie
   Overleden: 13 December 1788 - Krommenie 2
    Begraven: 2 V Trijntje Jans de Roo [964] 1

    Geboren: 6 Maart 1790 - Krommenie
    Gedoopt: 7 Maart 1790 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Aris Klaas Hooghuijs [1865] (1772-1832) 1,4
      Huw: 12 Februari 1817 - Krommenie
    Partner: Pieter Klaas Wouda [6741] (1783-1849) 1,4
      Huw: 5 Mei 1833 - Krommenie3 V Neeltje Jans de Roo [13256] 1,4

    Geboren: 28 November 1791 - Krommenie 1937
    Gedoopt: 30 November 1791 - Krommenie
   Overleden: 24 April 1860 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Claas Pieters Palmboom [548] (1794-1849) 1,4
      Huw: 11 April 1821 - Krommenie4 V Elisabeth Jans de Roo [30194] 1

    Geboren: 24 April 1794 - Krommenie
    Gedoopt: 27 April 1794 - Krommenie
   Overleden: 31 Januari 1795 - Krommenie 2
    Begraven: 5 M Jacob Jans de Roo [37782] 1

    Geboren: 2 September 1797 - Krommenie
    Gedoopt: 3 September 1797 - Krommenie
   Overleden: 21 Juli 1849 - Zaandijk
    Begraven: 
    Partner: Tieske Jans Jut [13739] (1801-1829) 1
      Huw: 21 September 1823 - Zaandijk
    Partner: Aagje Dirks Bakker [17730] (1793-1859) 1
      Huw: 17 Mei 1829 - Zaandijk6 M Klaas Jans de Roo [43936] 1

    Geboren: 30 September 1799 - Krommenie
    Gedoopt: 13 Oktober 1799 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 7 M Teunis Jans de Roo [15073] 1,4

    Geboren: 5 Juni 1804 - Krommenie
    Gedoopt: 24 Juni 1804 - Krommenie
   Overleden: 6 Juli 1849 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Engeltje Simons Al [30569] (1799-1844) 1,4
      Huw: 13 Maart 1825 - Krommenie
    Partner: Neeltje Cornelis Schouten [15966] (1810-1889) 1,4
      Huw: 23 November 1845 - Krommenie8 M Pieter Jans de Roo [43535] 1,4

    Geboren: 1 Juni 1807 - Krommenie
    Gedoopt: 7 Juni 1807 - Krommenie
   Overleden: 22 December 1871 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Aagtje Alderts Visser [1995] (1800-1883) 1,4
      Huw: 24 Juni 1827 - Krommenie
Geboortenotities: Man - Jan Jacobs de Roo

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Man - Jan Jacobs de Roo

Geb datum volgens akte 6-11-1763.


Geboortenotities: Vrouw - Guurtje Claas Kroone

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Trijntje Jans de Roo [30918]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Trijntje Jans de Roo [30918]

Vermoedelijk deze persoon. Jan de Roo geeft aan Trijntje de Roo. Pro deo. Begraven op kerkhof, recht f -:10:0.


Geboortenotities: kind - Trijntje Jans de Roo [964]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Neeltje Jans de Roo [13256]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Neeltje Jans de Roo [13256]

geboren: 28.11.1791


Geboortenotities: kind - Elisabeth Jans de Roo [30194]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Jacob Jans de Roo [37782]

religie Nederlands gereformeerd
Doopgetuige: Amelia van der Poel


Geboortenotities: kind - Klaas Jans de Roo [43936]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Teunis Jans de Roo [15073]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Teunis Jans de Roo [15073]

geb.datum 05-06-1804; eerder geh. met Engeltje Al


Geboortenotities: kind - Pieter Jans de Roo [43535]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Pieter Jans de Roo [43535]

geboren: 1.6.1807
Afbeelding

Jacob Cornelis Kroone en Neeltje Willems Schoorl
Man Jacob Cornelis Kroone [38256] 1

     Alias: Jacobs Klaas Kroon
    Geboren: rond 1770
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw Neeltje Willems Schoorl [18536] 1,4

     Alias: Neeltje Willems Schorel
    Geboren: rond 1770
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 M Willem Jacobs Kroon [15970] 1

    Geboren: 1795 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: vr 1880
    Begraven: 
    Partner: Neeltje Cornelis Bergen [16259] (1816-vr 1880) 1
      Huw: 14 Juni 1840 - Uitgeest. (man volg. huw, vr. 1ste huw)2 V Maartje Jacobs Kroone [43555] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 26 Juni 1799 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 
Geboortenotities: kind - Maartje Jacobs Kroone [43555]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Aagje Willems Schorel
Afbeelding

Jan Kroone en Jannetje Puit
Man Jan Kroone [8497] 4

    Geboren: rond 1740
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw Jannetje Puit [12862] 4

    Geboren: rond 1740
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 M Gerrit Jans Kroone [184] 4

    Geboren: rond 1766 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 1 Maart 1835 - Krommenie
    Begraven: 
Afbeelding
Jan Kroone en Catharina Nieuwenhuijs
Man Jan Kroone [39172] 1

    Geboren: rond 1757 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1 Juni 1777 - (Eerste huwelijk)
Vrouw Catharina Nieuwenhuijs [23323] 1

    Geboren: rond 1757 - Alkmaar
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 17 Mei 1777, Krommenie. 2 Jm. van Krommeniedijk en jd. van Alkmaar.
datum 01 juni 1777
Krommeniedijk
Rooms katholiek


Kinderen
1 V Antje Jans Kroone [21020] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 22 Maart 1779 - Krommenie
   Overleden: 31 Mei 1780 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk2 M Jan Jans Kroone [39271] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 18 Februari 1780 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 
Geboortenotities: kind - Antje Jans Kroone [21020]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Trijntje Kroone


Overlijdensnotities: kind - Antje Jans Kroone [21020]

Aangifte door de vader Jan Kroone. Aangenomen deze overledene.


Geboortenotities: kind - Jan Jans Kroone [39271]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Lijsbet Jacobs

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia