Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Jan Pieters Kroone en Jannetje Simons Rol
Man Jan Pieters Kroone [42044] 1

     Alias: Jan Pieters Croon
    Geboren: rond 1730
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1753

 Andere partner: Maartje Pieters [23464] (rond 1731-vσσr 1753) 1 - 1751

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Notarisakten/Staatboeken: 15 Folio 164 Den 1 augustus 1753 heeft Jan Pietersz Croon aen sijn kint Neeltje Jans out ruym 1 jaer geteelt bij Maartje Pieters bewijs gedaen van moeders erf, te weten f 3: 3:- onder de vader als vader en voogt administrerend berustende en voorts aengenomen sijn kind met behouden goed groot te maken, en is dit bewijs gedaen ten overstaen van Muus Pieter als oom en voogt van `s moeders sijde, die daarin genoegen heeft genomen en bij weesmeesters geapprobeert actum en `t oirconde getekent Muus Piettersz Mij Present J Beets, secrets. Dit merk is van X Jan Pieters Croon
Vrouw Jannetje Simons Rol [43087] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 2 November 1721 - Krommenie
   Overleden: 21 Maart 1788 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Simon Gerrits Rol [19643] (rond 1692-      ) 1
     Moeder: Grietje Willems [34463] (rond 1692-1743) 1
huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 28 Juli 1753, Krommenie. 2


Kinderen
1 M Simon Jans Kroone [4861] 1,34,35

    Geboren: 
    Gedoopt: 11 Augustus 1754 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Barbertje Dirks Steen [22693] (rond 1760-1795) 1
      Huw: 1780 - Krommenie. (Eerste huwelijk)2 M Jan Jans Kroone [41630] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 28 December 1756 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Neeltje Jans Groen [23425] (rond 1767-1787) 1
      Huw: 1787 - Krommenie. (Eerste huwelijk)
    Partner: Antje Jans Dal [21806] (rond 1769-1797) 1
      Huw: 1789. (man volg. huw, vr. 1ste huw)3 M Dirk Jans Kroone [29277] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 25 Juni 1758 - Krommenie
   Overleden: 17 Juli 1800 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Lijsbet Baarts [44664] (rond 1764-      ) 1
      Huw: 1784 - Krommenie. (Eerste huwelijk)4 M Willem Jans Kroone [8681] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 6 Juni 1762 - Krommenie
   Overleden: 5 Juni 1801 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Klaasje Hendriks Rijs [44339] (1766-      ) 1
      Huw: 1788 - Krommeniehorn. (Eerste huwelijk)5 M Hendrik Jans Kroone [36531] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 2 September 1764 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 6 M Gerrit Jans Kroone [32600] 1

    Geboren: 19 December 1766 - Krommenie
    Gedoopt: 21 December 1766 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 
Geboortenotities: Vrouw - Jannetje Simons Rol

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Vrouw - Jannetje Simons Rol

Jan Kroone geeft zijn moeder Jannetje Simons Rol aan.


Geboortenotities: kind - Jan Jans Kroone [41630]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Dirk Jans Kroone [29277]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Dirk Jans Kroone [29277]

Aangifte door Willem Kroone.


Geboortenotities: kind - Willem Jans Kroone [8681]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Willem Jans Kroone [8681]

Aangifte door Klaas Tijsz. Aangenomen deze overledene. Van Krommeniedijk.


Geboortenotities: kind - Hendrik Jans Kroone [36531]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Gerrit Jans Kroone [32600]

religie Nederlands gereformeerd
Afbeelding

Marie Kroone
Man

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw Marie Kroone [12059] 1

    Geboren: 1732
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 V Aaltje Hendriks [19314] 1

    Geboren: 1752
    Gedoopt: 
   Overleden: 29 December 1752 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: kind - Aaltje Hendriks [19314]

Aangifte door Pieter Claasz Heijnes van een kint van Marij Croone.
Afbeelding

Jan Jacobs de Roo en Neeltje Kroone
Man Jan Jacobs de Roo [10749] 1,4

    Geboren: 
    Gedoopt: 9 Oktober 1763 - Krommenie
   Overleden: 17 Juni 1836 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Jacob Jans de Roo [11874] (1735-1791) 1,4
     Moeder: Trijntje Theuins Schaap [14221] (1735-1772) 1,4


    Huwelijk: rond 1791

 Andere partner: Guurtje Claas Kroone [15143] (1768-1823) 1,4 - 1787 - Krommenie (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Notarisakten/Staatboeken: 33 Folio 131 verso. Heden den 7 November 1787,: Compareerde voor weesmeesteren van den banne van Crommenie Jan Jacobse de Roo, door huwelijk meerderjarig geworden dewelke bekende op heden uijt handen van weesmeesteren, in volle voldoening van zijn groodvaderlijk ervdeel ontvangen te hebben: vier kleijne prijs obligatien uijt de loterij van 12 mill: van anno 1712, ten lasten van Holland en Westvriesland ten comptoire generaal van Holland in S: Hage,elk gedateerd 1 maart 1712 en vermids de augmentatien zijn afgelost, nu ieder groot in capitaal twee honderd gulden: te zamen agthonderd gulden: drie ten naame Adolff Dibbets, De eerste getrokken in de 11 classis Folio 5207 No. 465 geaggreerd 16 Maart 1716 No. 465 Regt: Fol: 49, de tweede in de 18 classis Folio 5207 No. 530 geaggreerd 30 Maart 1716 N: 530 Regt: Fol:56, de derde in de 19 classis Fol: 5207 No.543 geaggreerd 2 April 1716 No. 543 Regt: Folio 57: en de vierde in blanco, getrokken in de 8 classis Folio 1711 No. 160, geaggreerd 22 April 1715 No. 160 Regt: Fol:17, benevens aan contante penningen seven en dertig gulden seven stuijvers, verclaard daar mede volcomen voldaan te zijn, zijn voogden benevens weesmeesteren te quiteren, voor alle verdere namaning op en aanspraak in en buijten regten, altoos te indemneren en te vrijwaaren,onder verband van zijn persoon en verdere goederen als na regten Actum ter camere voorschreve, en ten oirconde getekend, dato ut supra Mij present Joh: Beets Jan Jacobse de Roo Gerrit de Lange Junior Klaas Haan
Vrouw Neeltje Kroone [15500] 4

    Geboren: rond 1770
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 V Neeltje Jans de Roo [13256] 1,4

    Geboren: 28 November 1791 - Krommenie 1937
    Gedoopt: 30 November 1791 - Krommenie
   Overleden: 24 April 1860 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Claas Pieters Palmboom [548] (1794-1849) 1,4
      Huw: 11 April 1821 - Krommenie
Geboortenotities: Man - Jan Jacobs de Roo

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Man - Jan Jacobs de Roo

Geb datum volgens akte 6-11-1763.


Geboortenotities: kind - Neeltje Jans de Roo [13256]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Neeltje Jans de Roo [13256]

geboren: 28.11.1791
Afbeelding

Simon Jans Kroone en Barbertje Dirks Steen
Man Simon Jans Kroone [4861] 1,34,35

    Geboren: 
    Gedoopt: 11 Augustus 1754 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Jan Pieters Kroone [42044] (rond 1730-      ) 1
     Moeder: Jannetje Simons Rol [43087] (1721-1788) 1


    Huwelijk: 1780 - Krommenie (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Hij was gereformeerd. Belijdenis op 27-5-1783 en vertrokken zonder attest.
Vrouw Barbertje Dirks Steen [22693] 1

    Geboren: rond 1760 - Krommeniehorn
    Gedoopt: 
   Overleden: 4 Juni 1795 - Krommenie 2
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 1 Januari 1780, Krommenie. 2 Jm. en jd. van Krommeniehorn.


Kinderen

Overlijdensnotities: Vrouw - Barbertje Dirks Steen

Aangifte door Klaas Fontijn van Barbertje Steen. Te Assendelft overleden. Aangenomen deze persoon.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia