Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Dirk Mate
Man Dirk Mate [28130] 1

    Geboren: 1660
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 M Gerrit Dirks Mate [32307] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 22 April 1710 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk2 V Maartje Dirks Mate [37718] 1

    Geboren: 1680
    Gedoopt: 
   Overleden: 2 Juni 1700 - Krommenie 2
    Begraven: 
Algemene notities: Man - Dirk Mate

vermoedelijk identiek aan Dirk Jansz Mat.


Overlijdensnotities: kind - Gerrit Dirks Mate [32307]

Aangifte door Claas IJsbrandsz. Impost collateraal f 6. RK: overleden 22-4-1710.


Algemene notities: kind - Gerrit Dirks Mate [32307]

Imp. Begr. 2-6-1700: aangever van zijn zuster Meertje Dircks.


Overlijdensnotities: kind - Maartje Dirks Mate [37718]

Aangifte door haar broer Gerrit Dircksz Maten.
Afbeelding

Jacob Waagmeester en Aagje Pieters Matselaar
Man Jacob Waagmeester [37688] 1

    Geboren: rond 1729
    Gedoopt: 
   Overleden: vr 1781
    Begraven: 
    Huwelijk: 1749
Vrouw Aagje Pieters Matselaar [18499] 1

    Geboren: 1711 1129
    Gedoopt: 
   Overleden: 12 Februari 1781 - Krommenie 2
    Begraven: 15 Februari 1781 - Krommenie


     Vader: Pieter Simons Matselaar [2084] (rond 1672-1714) 1
     Moeder: Lijsbet Simons [45009] (rond 1672-      ) 1Gebeurtenissen uit het leven waren:

Staatsboeken ORA Krommenie: ORA 1492. 22-3-1741 meerderjarig en erfdeel ontvangen fol. 93v
den 22 maert 1741 Compareerde voor weesmeesters Claes Pieters Matselaer en Aegje Pieters. beyde meerderjarige voor haar, en voorts voor Neeltje Pieters. die overleden is caveerende; bekende dat dit voorenstaende goed aen haer is overgegeven en daer van bekende voldaen te sijn daerom dese geroyeert aldus gedaen en 't oirconde getekent dit merk is van Claes Matselaer Aegie Pieters Mij present J. Beets, secrets.

Notarisakten/Staatboeken: 33 Folio 193. Weescamer gehouden op woensdag den 4 April 1781: Compareerde voor weesmeesteren van den banne van Crommenie, Heertje Waagmeester in qualiteijt als aangestelde voogd over Aagje Pieters Gijse oud circa 4 jaar, minderjarige nagelatene dogter van wijlen haar overleden ouders Pieter Gijse en Trijntje van `t West in der tijd echtelieden in de Rijp woonagtig en aldaar overleden, welke bij representatie in haar vooroverleden vaders plaatse, door wijlen Aagje Pieters Matselaar wedue wijlen Jacob Waagmeester, bij haar mutuele testamentaire dispositie op den . November 1772, voor de notaris Johannes Beets en getuijgen alhier gepasseerd voor 1/4 part was gelegateerd in haar nagelatene lijvscleederen, welke lijvskleederen ten versoeke van de voogd met approbatie van weesmeesteren zijn getauxeerd door Pieter Albertse Schonewil, blijkens bijleggende tauxatie cedul, en na luijt der voorzeijde tauxatie, aan Heertje Waagmeester voorschreve in eijgendom zijn overgegaan met een augmentatie van 10 per Cento, en welke tauxatie bedraagt f 69: 8: 0 de 10 per Cento augmentatie f 6:18:14 Somma f 76: 6:14. Welke zomma op heden is bovengebragt en in de weeskist gelegt en verclaard hij voogd: de vierde part der lijvskleederen van de geinstitueerde ervgenaam van Aagje Pieters Matselaar ontvangen te hebben en te bestaan in die kleederen en geene anderen, die op de voorschreve bijleggende tauxatiecedul, in specie verstaan vermeld en agter ieder post de waarde uijtgedrukt. Actum ter camere voorschreve dato ut supra In Kennisse van mij Johs: Beets Gerrit de Lange Junior Jacob Groot


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 26 April 1749, Krommenie. 2 Ieder f 6 impost.


Kinderen

Geboortenotities: Vrouw - Aagje Pieters Matselaar

toenaam ORA 1495, fo. 193


Overlijdensnotities: Vrouw - Aagje Pieters Matselaar

Aangever Gerrit Rood. Impost f 15, begraven in de kerk, recht f 4.
Afbeelding

Pieter de Wit en Aaltje Matselaar
Man Pieter de Wit [9859] 1

    Geboren: rond 1771
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw Aaltje Matselaar [18972] 1

    Geboren: rond 1771
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 V Trijntje Pieters de Wit [7430] 1

    Geboren: 1791
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Cornelis Dirks Kruijt [26588] (1792-1819) 1
      Huw: 31 Juli 1814 - Krommenie
Afbeelding
Gijsbert Jacobs Tuijnman en Anna Pieters Matselaar
Man Gijsbert Jacobs Tuijnman [32927] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 6 Juli 1695 - Krommenie
   Overleden: 18 Januari 1738 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Jacob Gijsberts Tuijnman [38390] (rond 1673-1739) 1
     Moeder: Neeltje Jans Kruijt [5766] (rond 1673-1728) 1


    Huwelijk: 21 April 1715 - Krommenie (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Voogdbenoeming: Den 29 Januarij 1738 Bij Weesmeesteren gestelt tot voogden over de 2 onmondige kinderen van Gijsbert Jacobsz Tuijnman en Antje Pieters, gent. Pieter Gijsberse en Impje Gijsberts, de persoonen van Pieter Tuijnman en Jacob Waegmeester, omme &ca

Voogdbenoeming: Den 10 Junij 1739 Bij Weesmeesters gestelt tot voogden over de 2 onmondige kinderen van saliger Gijsbert Jacobse Tuijnman, nevens Jacob Waegmeester en Pieter Tuijnman, reets voogden sijnde, Sijmon Jacobse Matselaer en Claes Pieters Matselaer

Notarisakten/Staatboeken: 14 den 11 mey 1740 hebben Claes Prs. Matselaer en Symon Jacobse Matselaer als voogden over de kinderen Gijsbert Jacobse Tuynman en Antje Prs. rekening en verantwoording gedaen van de boedel en nalatenschap van Jacob Gijsberse Tuynman, der kinderen grootvader saliger, en is bevonden de kinderen voor haer portie te mogen genieten
Vrouw Anna Pieters Matselaar [20761] 1

     Alias: Antje Pieters Matselaar
    Geboren: 
    Gedoopt: 19 Juli 1693 - Krommenie
   Overleden: 6 Juni 1737 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Pieter Simons Matselaar [2084] (rond 1672-1714) 1
     Moeder: Lijsbet Simons [45009] (rond 1672-      ) 1
huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 6 April 1715, Krommenie. 2 Ieder f 3 impost.
datum 21 april 1715
Krommenie
Nederlands gereformeerd
Jm. en jd. van Krommenie.


Kinderen
1 V Impje Gijsberts Tuijnman [37564] 1

    Geboren: 1718
    Gedoopt: 
   Overleden: 6 Augustus 1718 - Krommenie 2
    Begraven: 2 V Impje Gijsberts Tuijnman [37565] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 28 Juli 1721 - Krommenie
   Overleden: 9 Maart 1784 - Krommenie 2
    Begraven: 4 Maart 1784 - Krommenie
    Partner: Engel Claas Schipper [30398] (rond 1727-1775) 1
      Huw: 17473 M Pieter Gijsbers Tuijnman [11372] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 25 Juli 1723 - Krommenie
   Overleden: vr 1781 - de Rijp
    Begraven: 
    Partner: Trijntje Lammerts Schipper [41675] (rond 1729-vr 1781) 1
      Huw: 17494 M Jacob Gijsberts Tuijnman [38391] 1

    Geboren: 1726
    Gedoopt: 
   Overleden: 25 Augustus 1726 - Krommenie 2
    Begraven: 5 V Neeltje Gijsberts Tuijnman [6225] 1

    Geboren: 1727
    Gedoopt: 
   Overleden: 12 November 1727 - Krommenie 2
    Begraven: 6 V Neeltje Gijs Tuijnman [44156] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 26 Maart 1730 - Krommenie
   Overleden: 12 Juni 1730 - Krommenie 2
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Gijsbert Jacobs Tuijnman

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Man - Gijsbert Jacobs Tuijnman

Aangever Jacob Heertjes. Impost f 3.


Geboortenotities: Vrouw - Anna Pieters Matselaar

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Vrouw - Anna Pieters Matselaar

Aangever haar man. f 3 impost.


Overlijdensnotities: kind - Impje Gijsberts Tuijnman [37564]

Aangifte door de vader Gijsbert Jacobse.


Geboortenotities: kind - Impje Gijsberts Tuijnman [37565]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Impje Gijsberts Tuijnman [37565]

Aangifte door Heertje Waagmeester. Pro deo. Begraven in de kerk, recht f4. Nalatenschap ORA 1495, fo. 235.


Geboortenotities: kind - Pieter Gijsbers Tuijnman [11372]

religie Nederlands gereformeerd


Algemene notities: kind - Pieter Gijsbers Tuijnman [11372]

Bron ouders ORA 1495, fo. 193. woonden in de Rijp. 33


Overlijdensnotities: kind - Jacob Gijsberts Tuijnman [38391]

Aangifte door de vader Gijsbert Jacobsen.


Overlijdensnotities: kind - Neeltje Gijsberts Tuijnman [6225]

Aangifte door de vader Gijsbert Jacobsz.


Geboortenotities: kind - Neeltje Gijs Tuijnman [44156]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Neeltje Gijs Tuijnman [44156]

Aangifte door de vader Gijsbert Jacobse. Impost f 3.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia