Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Harmen Harmens Molenaar en Guurtje Jacobs Smit
Man Harmen Harmens Molenaar [10944] 1,4

    Geboren: 4 September 1798 - Krommenie
    Gedoopt: 9 September 1798 - Krommenie
   Overleden: 4 Juli 1863 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Harmen Cornelis Molenaar [6449] (1759-1824) 1,4
     Moeder: Neeltje Pieters Daan [43149] (1761-1801) 1,4


    Huwelijk: 7 Juli 1839 - Krommenie

 Andere partner: Maartje Jacobs Teeling [15344] (rond 1796-1837) 1,4 - 2 Juli 1820 - Krommenie
Vrouw Guurtje Jacobs Smit [35249] 1

    Geboren: 1794 - Wormerveer
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Jacob Smit [37733] (rond 1774-      ) 1
     Moeder: Aagje van Meurs [17716] (rond 1774-      ) 1 Andere partner: Cornelis Hendriks Keijning [25674] (1799-1837) 1,4 - 30 April 1826 - KrommenieKinderen

Geboortenotities: Man - Harmen Harmens Molenaar

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Man - Harmen Harmens Molenaar

eerder gehuwd met Maartje Theeling; geboren: 4.9.1798
Afbeelding

Hendrik Claas Molenaar en Antje Jacobs Olof
Man Hendrik Claas Molenaar [11024] 1,4

    Geboren: rond 1801 - Krommenie
    Gedoopt: 16 Augustus 1801 - Krommenie
   Overleden: 2 Mei 1836 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Claas Pieters Molenaar [24939] (1774-1847) 1,4
     Moeder: Bregje Hendriks Noltharms [4966] (1773-1833) 1,4


    Huwelijk: 3 Juni 1827 - Krommenie

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Hendrik Claas Molenaar had als beroep: timmermansknecht (1829)
Vrouw Antje Jacobs Olof [8252] 1,4

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 11 Januari 1802 - Krommeniedijk
   Overleden: 9 April 1858 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Jacob Jacobs Olof [73] (rond 1757-1812) 1,4
     Moeder: Guurtje Cornelis Abbing [7477] (1775-1827) 1,4

Kinderen
1 M Klaas Hendriks Molenaar [44080] 1,4

    Geboren: 11 Juni 1828 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 21 April 1847 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Trouwde niet


2 M Jacob Hendriks Molenaar [6360] 1,4

    Geboren: 29 Oktober 1829 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 30 Oktober 1829 - Krommenie
    Begraven: 3 V Guurtje Hendriks Molenaar [34633] 1

    Geboren: 10 Januari 1831 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Jan Pieters Zoomer [39625] (1829-      ) 1
      Huw: 14 November 1858 - Krommenie4 M Jacob Hendriks Molenaar [2455] 1,4

    Geboren: 15 Augustus 1833 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 17 Augustus 1866 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Antje Gerrits Huijgen [21160] (1833-      ) 1,4
      Huw: 16 Mei 1858 - Krommenie. (Eerste huwelijk)5 M Pieter Hendriks Molenaar [10894] 1,4

    Geboren: 1836 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 24 Januari 1917 - Haarlem
    Begraven: 
    Partner: Trijntje Klaas Palmboom [15293] (1834-1882) 1,4
      Huw: 23 September 1860 - Krommenie
    Partner: Aagje Klaas Winter [18634] (1834-1897) 1,4
      Huw: 19 November 1882 - Krommenie
Geboortenotities: Man - Hendrik Claas Molenaar

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Trijntje Noltharms


Geboortenotities: Vrouw - Antje Jacobs Olof

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Engeltje Crelis Abbink


Overlijdensnotities: Vrouw - Antje Jacobs Olof

geb.datum 16-07-1800


Geboortenotities: kind - Klaas Hendriks Molenaar [44080]

of augustus


Overlijdensnotities: kind - Jacob Hendriks Molenaar [2455]

geboren: 15.8.1833


Overlijdensnotities: kind - Pieter Hendriks Molenaar [10894]

eerder gehuwd met Trijntje Palmboom; extract van Haarlem
Afbeelding

Huijbert Cornelis Molenaar en Sieuwtje Dirks Rol
Man Huijbert Cornelis Molenaar [11875] 1,4

    Geboren: 17 Januari 1799 - Krommenie
    Gedoopt: 17 Januari 1799 - Krommenie
   Overleden: 26 Augustus 1876 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Huijberts Molenaar [1403] (1758-1820) 1,4
     Moeder: Guurtje Hendriks de Vries [852] (1759-1814) 1,4


    Huwelijk: 6 Juni 1824 - Krommenie (Kerk) 97

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Huijbert Cornelis Molenaar had in 1831 als beroep:winkelier

• Hij was oud katholiek
Vrouw Sieuwtje Dirks Rol [16277] 1,4

     Alias: Suzanna Rol 97
    Geboren: 4 Juli 1797 - Krommenie 1,4
    Gedoopt: 
   Overleden: 23 Februari 1835 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Dirk Hannes Rol [10923] (1766-1810) 1,4
     Moeder: Maria Theodorus Daan [15324] (1775-1816) 1,4Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Zij was oud katholiek 97,619


Kinderen
1 M Cornelis Huiberts Molenaar [25785] 1,4

    Geboren: 8 April 1825 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 3 September 1831 - Krommenie
    Begraven: 2 V Maartje Huiberts Molenaar [13103] 1,4

    Geboren: 7 November 1826 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 21 Juni 1889 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Jasper Pieters van Vliet [8733] (1830-1914) 1,4
      Huw: 16 Januari 1853 - Krommenie3 M Johannes Huijberts Molenaar [43540] 1

    Geboren: 12 Januari 1829 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 4 M Dirk Huijberts Molenaar [28363] 1

    Geboren: 5 Juli 1832 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
Doopnotities: Man - Huijbert Cornelis Molenaar

Getrudis Dirks Daan, OK


Overlijdensnotities: Man - Huijbert Cornelis Molenaar

geboren: 17.1.1799


Overlijdensnotities: kind - Maartje Huiberts Molenaar [13103]

Jasper van Vliet
Afbeelding

Huijbert Cornelis Molenaar en Trijntje Cornelis de Wit
Man Huijbert Cornelis Molenaar [37234] 1

    Geboren: rond 1727 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 22 Mei 1762 - Krommenie 2361
    Begraven: 
    Huwelijk: 7 Mei 1747 - Krommenie (vr volg huw,man 1st huw)

 Andere partner: Mietje van Rhenen [5326] (rond 1734-1794) 1 - 1754 (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Notarisakten/Staatboeken: Folio 177 Den 10 april 1754 Compareerde voor weesmeesters Huybert Molenaer ter eenre Willem Boere en Jan Hekelaar in qualite als voogden over de 4 onmondige kinderen van Trijntje de Wit absent Jacob Maet mede voogt ter andere sijde te kennen gevende dat sij den boedel bij hem Molenaer en sijn vrouw Trijntje de Wit in `t gemeen beseten en bij haar dood ontruymt hebben gescheyden en verdeelt, en bevonden aan vasten en losse goederen volgens specificatie te bedraegen Sijnde de vaste goederen en de schuyt aan Huybert Molenaer in deelinge toegerekent f 5667: 4: 8 Daer af betaelt aen lasten volgens notitie f 3434: 4: 8 Komt over f 2233: 0: 0 Daer van Huybert Molenaer de helft f 1116:10: 0 `t kint van Huybert Molenaer genaamt Maertje Huyberts Ό van `t moederlijk goet f 279: 2: 8 en de drie voorkinderen van Trijntje de Wit ider mede f 279:2:8 komt f 837: 7: 8 Dus te samen f 2233: 0: 0 Sijnde dit alsoo onder de gemelde verdeelt en `t oirconde bij hen heden getekent Huybert Molenaer Jan Hekelaar Willem Boere
Vrouw Trijntje Cornelis de Wit [17146] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 25 Juli 1706 - Krommeniedijk
   Overleden: vσσr Augustus 1753 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Simons de Wit [27462] (rond 1677-      ) 1
     Moeder: Neeltje Pieters Waag [5269] (rond 1677-      ) 1 Andere partner: Jacob Claas Zomer [38129] (rond 1718-1747) 1 - 4 Mei 1738 - Krommeniedijk

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Trijntje was rooms katholiek 1

• Notarisakten/Staatboeken: 15 Folio 86 Huyden den 19 April 1747 Compareerde voor weesmeesters Trijntje Cornelis de Wit weduwe Jacob Somer dewelke aen haer drie kinderen bij haer man zaliger geteelt met namen Geertje oud 7 jaer Cornelis oud 6 jaer ende Neeltje oudt 3 jaer heeft gedaen bewijs en vertigtinge van vaders erf te weten aen ider kint driehondert gulden aen gelt, komt samen f 900gld. Dat voorts den verderen boedel met alle voordeelen en lasten blijft voor rekening van de moeder, en welke somma de moeder onder sig blijft behouden ter tijt en wijle de kinderen of ieder van hun sijn gecomen tot mondige dage of huwelijke state, en ondertusschen en midlerwijlen gehouden sijn deselve kinderen, eerlijk en na gelegentheyt van staet op te brengen en groot te maken, nevens deselve te laten leeren als behoort en dit alles behoudens goet en voor de vrugten van `t voorsz: bewijs, tot securiteyt van de voldoeninge der bewesen penninge, verbint de moeder speciael een huys en erf op `t Kruyspat alhier belent ten oosten Dirk de Jong en ten westen Jasper Schoen, als mede nog haer damschuyt daermede in `t veer wert gevaeren, met sijn seylen, treylen en verder aenhorigheden, verder haer persoon en goederen als na regten welk gedaen bewijs is geschiet ten overstaen van Claes Somer oom en Jacob Maet als aengestelde voogden,

dog in absentie van Jan Somer oom en gestelde voogt en alle welke voogden present en na getuygenis de absente mede voogt het voorsz: bewijs hebben geaccepteert en daerinne genoegen genomen ende is dese bij weesmeesters mede geapprobeert Aldus gedaen op `t regthuys tot Crommenie dato als boven en `t oirconde getekent Dit + merk is van Trijntje de Wit Klaas Somer Jacob Maat Mij present, J. Beets, secrets.

dit bewijs is geliquideert en voldaen als blijkt op Folio 177 in dit boek.

• Voogdbenoeming: Den 10 Augustus 1753 Bij Weesmeesters tot voogde gestelt over de onmondige kinderen Trijntje Cornelis de Wit, Willem Boere, Jacob Maet en Jan Hekelaer.


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 21 April 1747, Krommenie. 2 Jm. en wed., ieder f 3 impost.
datum 07 mei 1747
Krommeniedijk
Rooms katholiek


Kinderen
1 V Maartje Huijberts Molenaar [11049] 1,97

     Alias: Maria Molenaar
    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 18 Maart 1752 - Krommeniedijk 619
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Joannis Dirks Bugmer [40798] (rond 1750-      ) 1,97
      Huw: 2 April 1780 - Krommenie. (man volg. huw, vr. 1ste huw)
Overlijdensnotities: Man - Huijbert Cornelis Molenaar

Aangifte door Jasper Barends Schoen. Impost f 3, begraven in de kerk, recht f 4.


Algemene notities: Man - Huijbert Cornelis Molenaar

patroniem in RK dopen; verm ORA 1495, fo. 30, 23-6-1762 zijn testament vertoond, uitsluiting van weeskamer


Geboortenotities: Vrouw - Trijntje Cornelis de Wit

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Claas Pieterse Futs


Algemene notities: Vrouw - Trijntje Cornelis de Wit

Er is een ovl. van een Trijntje Cornelis op 18-3-1752, precies de doopdatum van haar dochter!


Doopnotities: kind - Maartje Huijberts Molenaar [11049]

religie Rooms katholiek Doopgetuige: Guurtje Balthes

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia