Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Klaas Cornelis Neelen en Aagje Klaas Winter
Man Klaas Cornelis Neelen [44225] 1,4

     Alias: Klaas Neele
    Geboren: 29 Juni 1816 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 14 November 1874 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Neele [12289] (rond 1780-      ) 4
     Moeder: Teunisje Dral [16698] (rond 1780-      ) 4


    Huwelijk: 4 Oktober 1857 - Assendelft (man volg. huw, vr. 1ste huw)

 Andere partner: Neeltje Klaas Oomen [14673] (1817-      ) 4 - 7 Mei 1848 - Assendelft (man volg. huw, vr. 1ste huw)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Zijn ouders waren Cornelis Neelen en Teunisje Dral. 1

Klaas Cornelis Neelen had als beroep: zeildoekwever 1
Vrouw Aagje Klaas Winter [18634] 1,4

    Geboren: 1834 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 27 Mei 1897 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Klaas Gerrits Winter [11501] (1806-      ) 1,4
     Moeder: Antje Arends Nunning [15909] (1805-1885) 1,4 Andere partner: Pieter Hendriks Molenaar [10894] (1836-1917) 1,4 - 19 November 1882 - KrommenieKinderen
1 M Gerrit Klaas Neele [31970] 1,4

    Geboren: 1858 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 19 Januari 1930 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Cornelia Jacobs Bakker [25359] (1858-1922) 1,4
      Huw: 15 Mei 1881 - Krommenie 1. (Eerste huwelijk)2 M Adrianus Klaas Neele [3643] 4

    Geboren: rond 1860 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 21 Januari 1861 - Krommenie
    Begraven: 3 V Antje Klaas Neele [21207] 1

    Geboren: 1861 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Bernardus Antonius Kleintunte [22992] (1854-      ) 1
      Huw: 25 Mei 1884 - Krommenie4 M Jan Klaas Neele [39770] 1,4

    Geboren: 1862 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 11 April 1938 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Guurtje Jacobs Bakker [34664] (1864-1935) 1,4
      Huw: 26 December 1886 - Krommenie5 M Klaas Klaas Neele [2144] 4

    Geboren: rond 1865 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 16 Juni 1867 - Krommenie
    Begraven: 6 V Jannetje Klaas Neele [5864] 4

    Geboren: rond 1866 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 29 November 1867 - Krommenie
    Begraven: 7 V Jansje Klaas Neelen [6262] 4

    Geboren: rond 1868 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 3 Juni 1869 - Krommenie
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Klaas Cornelis Neelen

eerder gehuwd met achtereenvolgens Aafje de Vries en Neeltje Oome; geboren: 29.6.1816


Overlijdensnotities: Vrouw - Aagje Klaas Winter

wd van Klaas Neele


Overlijdensnotities: kind - Adrianus Klaas Neele [3643]

geboren: 15.10.1859


Overlijdensnotities: kind - Jannetje Klaas Neele [5864]

geboren: 20.2.1867


Overlijdensnotities: kind - Jansje Klaas Neelen [6262]

geboren: 30.4.1869
Afbeelding

Klaas Cornelis Neelen en Neeltje Klaas Oomen
Man Klaas Cornelis Neelen [44225] 1,4

     Alias: Klaas Neele
    Geboren: 29 Juni 1816 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 14 November 1874 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Neele [12289] (rond 1780-      ) 4
     Moeder: Teunisje Dral [16698] (rond 1780-      ) 4


    Huwelijk: 7 Mei 1848 - Assendelft (man volg. huw, vr. 1ste huw)

 Andere partner: Aagje Klaas Winter [18634] (1834-1897) 1,4 - 4 Oktober 1857 - Assendelft (man volg. huw, vr. 1ste huw)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Zijn ouders waren Cornelis Neelen en Teunisje Dral. 1

Klaas Cornelis Neelen had als beroep: zeildoekwever 1
Vrouw Neeltje Klaas Oomen [14673] 4

     Alias: Neeltje Omen 1
    Geboren: 1817 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Haar ouders waren Klaas Jans Omen en Leijpie Dirks Huipe. 1


Kinderen
1 V Teunisje Klaas Neele [3179] 4

    Geboren: rond 1851 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 2 Februari 1864 - Krommenie
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Klaas Cornelis Neelen

eerder gehuwd met achtereenvolgens Aafje de Vries en Neeltje Oome; geboren: 29.6.1816


Overlijdensnotities: kind - Teunisje Klaas Neele [3179]

geboren: 15.4.1850
Afbeelding

Jacob Adams van der Wolff en Aafje Maartens Neeltjes
Man Jacob Adams van der Wolff [38034] 1

    Geboren: 21 December 1731 - Krommenie 85
    Gedoopt: 
   Overleden: 11 Maart 1780 - Krommenie 1895
    Begraven: 16 Maart 1780 - Krommenie


     Vader: Adam van der Wolff [19658] (rond 1700-1776) 1,46
     Moeder: Trijntje Cornelis Drijvers [34705] (rond 1700-1780) 1


    Huwelijk: 1756 - Krommenie (Eerste huwelijk)

 Andere partner: Cornelia Klok [25305] (rond 1745-      ) 1 - 20 Oktober 1765 85

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Voogdbenoeming: 9 November 1757. Tot voogden aangestelt over 't onmondige kint van Jacob van der Wolf, wedr. van Aafje Maartens, de persoonen van Maarten Neeltjes en Jacob Gerritsz Busch, beijde alhier

Voogdbenoeming: 5 Februari 1783 Is bij Weesmeesteren tot voogden over Adam Jacobs van der Wolff, minderjarige zoon van wijlen Jacob van der Wolff, geteeld bij Cornelia Clok, aangesteld Jan Vredenburg en Arent Kroesen, wonende te Crommenie, met relatie tot zeker legaat van f 2000-.- door zijn overleden broeder Cornelis van der Wolff aan hem gelegateerd

Notarisakten/Staatboeken: 15 Folio 221 Op huyden den 9 november 1757, Compareerden voor weesmeesteren Jacob van der Wolf wedr: van Aafje Maartens en bij deselve hebbende verwekt een onmondige zoon genaamt Cornelis Jacobse out 6 weken, dewelke verclaarde aan deselve zijn zoon ten overstaan van Maarten Neeltjes des kinds groodvader en Jacob Gerritse Busch alle hier mede woonagtig en in desen als aangestelde voogden, bewijs voor moeders erf te doen. Aan contante penningen een zomma van vijf en twintig gulden mids dat hij vader gehouden zal zijn en blijven omme gedagte zijne zoon, behoudens capitaal te moeten opbrengen en groot maken tot mondigen dage huwelijke of andere goetgekeurde staate toe alles na order deser camer En is dese zomma van f 25: 0: 0 alhier ter weescamer bovengebragt en in de weescas gelegt, verbindende hij comparant voor `t selve onderhout zijn perzoon en goederen als na regten en is dit bij weesmeesteren en voogden geapprobeert. Actum ter weescamere voorsz: en des ten oirconde getekent dato als boven Jacob van der Wolff Maarten Neeltjes Jacob Busch Gerrit Rood Jan Dingenom Mij Present J Beets
Vrouw Aafje Maartens Neeltjes [17606] 1

    Geboren: 21 Mei 1730 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 3 Oktober 1757 - Krommenie 2,2367
    Begraven: 


     Vader: Maarten Cornelis Neeltjes [43806] (rond 1705-1776) 1
     Moeder: Antje Jans Rood [21749] (rond 1700-1758) 1
huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 4 Juni 1756, Krommenie. 2 DG: man hertrouwt Cornelia Klok.
Jm. en jd. van Krommenie. Ieder f 6 impost.


Kinderen
1 M Cornelis Jacobs van der Wolff [26913] 1,46

    Geboren: 27 September 1757 - Krommenie
    Gedoopt: 1782 - Krommenie
   Overleden: 6 Januari 1783 - Krommenie 2368
    Begraven: 8 Januari 1783 - Krommenie
    Partner: Johanna Plag [12866] (rond 1750-1800) 1,4
      Huw: 1781. (Eerste huwelijk)
Overlijdensnotities: Man - Jacob Adams van der Wolff

Aangifte door Gerrit de Vries. Impost f 3, begraven in de kerk, recht f4. ORA 1495, fo. 182v
nalatende vrouw en kinderen


Overlijdensnotities: Vrouw - Aafje Maartens Neeltjes

Aangifte door Adam van der Wolf, impost f 3, begraven in de kerk, recht f 4.


Overlijdensnotities: kind - Cornelis Jacobs van der Wolff [26913]

Aangifte door Gerrit de Vries. Impost f 15, begraven in de kerk, recht f4. nalaaten de vrou
Afbeelding

Maarten Cornelis Neeltjes en Antje Jans Rood
Man Maarten Cornelis Neeltjes [43806] 1

    Geboren: rond 1705
    Gedoopt: 
   Overleden: 29 November 1776 - Krommenie 116
    Begraven: 3 December 1776 - Krommenie


     Vader: Cornelis Maartens Neeltjes [27225] (rond 1681-1747) 1
     Moeder: Aagje Jans [18299] (rond 1677-1739) 1


    Huwelijk: 1725 - Krommenie

 Andere partner: Grietje Maartens Spinder [34220] (rond 1714-1777) 1,46 - 18 Januari 1761 85

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Staatsboeken ORA Krommenie: ORA 1490. fol. 119 Huyden den 18 Julii 1725 Compareerde voor Weemeesteren van Crommenie en Crommeniedijk Maarten Cornelisz Neeltjes als in huwelijk hebbende Antje Jans in de voorenstaande inventaris vermelt dewelke verclaarde voor sijn portie van de goederen daar inne vermelt en gespecificeert te sijn voldaan en betaelt en mitsdien de voogden en weesmeesteren te bedanken voor haere goede voorsorge daarover gehadt, bevrijdende deselve voor alle namaninge. Aldus gedaen op den Regthuyse tot Crommenie en 't en oirconde getekent Maarten Cornelisz Neeltjes Mij present J. Beets, clercq
Vrouw Antje Jans Rood [21749] 1

    Geboren: rond 1700
    Gedoopt: 
   Overleden: 6 Maart 1758 - Krommenie 1741
    Begraven: 


     Vader: Jan Jacobs Rood [41319] (rond 1675-1705) 1
     Moeder: Aafje Tijs Bokes [17669] (1668-1713) 1Gebeurtenissen uit het leven waren:

Staatsboeken ORA Krommenie: ORA 1490. fol. 119 Huyden den 18 Julii 1725 Compareerde voor Weemeesteren van Crommenie en Crommeniedijk Maarten Cornelisz Neeltjes als in huwelijk hebbende Antje Jans in de voorenstaande inventaris vermelt dewelke verclaarde voor sijn portie van de goederen daar inne vermelt en gespecificeert te sijn voldaan en betaelt en mitsdien de voogden en weesmeesteren te bedanken voor haere goede voorsorge daarover gehadt, bevrijdende deselve voor alle namaninge. Aldus gedaen op den Regthuyse tot Crommenie en 't en oirconde getekent Maarten Cornelisz Neeltjes Mij present J. Beets, clercq 1725


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 31 Maart 1725, Krommenie. 2 Ieder f 3 impost.


Kinderen
1 M Cornelis Maartens Neeltjes [27234] 1

    Geboren: 30 Juli 1727
    Gedoopt: 
   Overleden: 8 December 1752 - Krommenie 85
    Begraven: 2 V Aafje Maartens Neeltjes [17606] 1

    Geboren: 21 Mei 1730 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 3 Oktober 1757 - Krommenie 2,2367
    Begraven: 
    Partner: Jacob Adams van der Wolff [38034] (1731-1780) 1
      Huw: 1756 - Krommenie. (Eerste huwelijk)3 M Jan Maartens Neeltjes [41834] 1

    Geboren: 1732
    Gedoopt: 
   Overleden: 3 Maart 1732 - Krommenie 2
    Begraven: 4 M Jan Maartens Neeltjes [41835] 1

    Geboren: 1736
    Gedoopt: 
   Overleden: 11 Oktober 1736 - Krommenie 2
    Begraven: 5 V Aagje Maartens Neeltjes [18450] 1

    Geboren: 23 Mei 1738 85
    Gedoopt: 
   Overleden: 1 April 1750 - Krommenie 2369
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Maarten Cornelis Neeltjes

Aangifte door Jan Lakeman. Impost f 30, begraven in de kerk, recht f 4. ORA 1495, fo. 148v.
nalatende vrouw


Overlijdensnotities: Vrouw - Antje Jans Rood

Aangifte door haar man Maarten Neeltjes. Impost f 15, begraven in de kerk, recht f 4.


Overlijdensnotities: kind - Cornelis Maartens Neeltjes [27234]

Impost 10-12-1752, impost f 15, begraven in de kerk, recht f 4; aangeverJacob Bus.


Overlijdensnotities: kind - Aafje Maartens Neeltjes [17606]

Aangifte door Adam van der Wolf, impost f 3, begraven in de kerk, recht f 4.


Overlijdensnotities: kind - Jan Maartens Neeltjes [41834]

Aangifte door de vader Maerten Neeltjes. Impost f 3, begraven in de kerk, recht f 2.


Overlijdensnotities: kind - Jan Maartens Neeltjes [41835]

Aangifte door Maerten Neltjes. Impost f 3, begraven in de kerk, recht f 2.


Overlijdensnotities: kind - Aagje Maartens Neeltjes [18450]

Aangifte door haar vader. Impost f 6, begraven in de kerk, recht 4.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia