Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Klaas Cornelis Sman en Aafje Jans Nielen
Man Klaas Cornelis Sman [9618] 1,4

    Geboren: 1844 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Klaas Sman [10108] (1822-1848) 1,4
     Moeder: Maartje Jans Joon [14496] (1824-1874) 1,4


    Huwelijk: 28 Juni 1868 - Krommenie
Vrouw Aafje Jans Nielen [13996] 1,4

    Geboren: 1846 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Jan Dirks Nielen [10220] (1812-      ) 1,4
     Moeder: Alberdina Stevens Oudhuizen [14610] (1816-1867) 1,4

Kinderen
1 M Cornelis Klaas Sman [1605] 4

    Geboren: rond 1869 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 14 Juni 1945 - Krommenie
    Begraven: 2 V Aagtje Klaas Sman [3410] 4

    Geboren: rond 1876 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 20 Oktober 1877 - Krommenie
    Begraven: 3 M Steven Klaas Sman [2046] 4

    Geboren: rond 1877 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 16 December 1878 - Krommenie
    Begraven: 4 M Pieter Klaas Sman [2127] 4

    Geboren: rond 1886 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 16 Mei 1927 - Krommenie
    Begraven: 
Overlijdensnotities: kind - Cornelis Klaas Sman [1605]

Beekje Hoorn wn


Overlijdensnotities: kind - Aagtje Klaas Sman [3410]

geboren: 17.7.1877


Overlijdensnotities: kind - Steven Klaas Sman [2046]

geboren: 28.8.1878
Afbeelding

Hendrik Cornelis Wis en Aagje Claas Nielen
Man Hendrik Cornelis Wis [36312] 1

    Geboren: rond 1777 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 23 September 1799 - Krommenie 2373
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Wis [25568] (1757-1790) 1
     Moeder: 


    Huwelijk: 18 Juni 1797 - (Eerste huwelijk)
Vrouw Aagje Claas Nielen [17971] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 8 Maart 1767 - Assendelft
   Overleden: 3 Juni 1832 - Westzaan
    Begraven: 


     Vader: Claas Gijsberts Nielen [24284] (1736-      ) 1
     Moeder: Trijntje Pieters Groot [11905] (rond 1740-1775) 1 Andere partner: Gijsbert Pieters Koning [32949] (1769-1812) 1 - 6 Juli 1800 - Krommenie (Volgende huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 801 Folio 43. Weeskamer Gehouden den 6 Nov: 1799. Compareerde ter weeskamer van den Banne van Crommenie en Crommeniedijk, Aagje Klaas Niele wed: Hendrik Cornelisz wis, en bij deselve hebbende verwekt Een Kind genaamd Cornelis Hendriksz wis, oud 1 Jaar, dewelke verklaarde ten overstaan van Jan Hendriksz wis en Gijsbert Klaasz Niele, als aangestelde voogden aan gemelde Kind, bewijs van vaderlijk Erfdeel te doen, Te weeten Een Somma van Drie Guldens, blijvende zij Moeder verpligt om gedagte haar kind, behoudens het bewesene op te brengen en groot te maken tot Mondigen dagen Huwelijken of andere goedgekeurde State toe, alles na order deser kamer, verder zijn dekonditien, dat zij Moeder Zal Zijn en blijven volkomen Eijgenaresse van haar Comparante en haar gewesen Man, met alle voor en Nadeelen, baten en Schaden van dien, die zij voor haar Particulier Eijgendom is Nemende, en genoemde voogden daar voor altoos indemneerende en bevrijdende, onder verband van haar Comparante Persoon en goederen als Na Regten, en is dit Bewijs bij weesmeestern geapprobeert en genoemde Penningen, voor gemelde Kind in de Laad weggelegd. Actum ter Kamere voorsz: en dese ten oirconde getekend dato ut supra. In Kennisse van mij Jacobus Alberti Secrets. Dit merk + is bij Aagje Niele gesteld Dit merk x is bij Jan H wis gesteld Dit merk x is bij Gijsb: Niele gesteld Jan J: Duijn Dirk Jonker


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 3 Juni 1797, Krommenie. 2 Jm. van Krommenie en jd. van Assendelft. Volgens betoog heet zij Gijsen in plaats van Nielen.
datum 18 juni 1797
Krommeniedijk
Rooms katholiek


Kinderen
1 M Cornelis Hendriks Wis [26801] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 12 Juni 1798 - Krommeniedijk
   Overleden: 1802 - Westzaan 2374
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Hendrik Cornelis Wis

Aangever Jan G. Wis


Geboortenotities: kind - Cornelis Hendriks Wis [26801]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Jan Hendrikse Wis
Afbeelding

Claas Nielen
Man Claas Nielen [23510] 1

    Geboren: 1701
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 V Jannetje Claas [42719] 1

    Geboren: 1721
    Gedoopt: 
   Overleden: 21 Januari 1721 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: kind - Jannetje Claas [42719]

Aangifte door Jacob Janse Rood van een kint van Claas Niele.
Afbeelding

Cornelis Nielen en Maartje Taanman
Man Cornelis Nielen [25528] 1

    Geboren: rond 1700
    Gedoopt: 
   Overleden: 17 Mei 1779 85
    Begraven: 
    Huwelijk: 1726

 Andere partner: Neeltje Jans Hoven [43989] (rond 1710-1768) 1 - 1753

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 15 Folio 49 Inventaris van de goederen ter weeskamer bewesen door Jan Teunisse Peerboom aen sijn onmondige kint Barbertje Janse oudt een jaer geteelt bij wijlen Barbertje Maartens voor moeders erf ten overstaen van Govert Taman en Corn: Niele beyde ooms aen `s moeders sijde als wettige aengestelde voogden Namentlijk een silvere beugel, en die op heden afgestaen en overgegeven en ter weeskamer in bewaer gebragt;
Barbertje Jans Pereboom : uyt de erffenis van des kints oudoom Govert Taman.

Vrouw Maartje Taanman [19920] 1

    Geboren: rond 1706
    Gedoopt: 
   Overleden: 1750 85
    Begraven: Kinderen
1 M Levend (details zijn weggelaten)

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
Algemene notities: Vrouw - Maartje Taanman

Zij heeft een broer Govert Taman

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia