Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Jan Harmens Hesseling en Maartje Harmens Mülman
Man Jan Harmens Hesseling [41206] 1,4

     Alias: Jan Hendriks Esseling 5
    Geboren: rond 1745 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 6 Oktober 1800 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Huwelijk: 12 Mei 1765 - Krommeniedijk (Eerste huwelijk)
Vrouw Maartje Harmens Mülman [18971] 1,4

     Alias: Maartje Harmens, Maartje Hulleman 5
    Geboren: rond 1745 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 30 Juni 1811 - Krommenie 2
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 27 April 1765, Krommenie. 2 Jm. en jd. van Krommenie.
datum 12 mei 1765
Krommeniedijk
Rooms katholiek
van Krommenie.


Kinderen
1 V Johanna Jans Hesseling [43464] 1

    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 5 Oktober 1765 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 2 M Harmen Jans Hesseling [35782] 1

    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 21 November 1766 - Krommeniedijk
   Overleden: 17 Juli 1788 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk3 M Gerrit Jans Hesseling [32602] 1

    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 14 November 1767 - Krommeniedijk
   Overleden: 1 December 1767 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk4 V Jannetje Jans Hesseling [42985] 1

    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 9 Januari 1769 - Krommeniedijk
   Overleden: 25 Mei 1769 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk5 M Claas Jans Hesseling [24641] 1

    Geboren: 1771
    Gedoopt: 
   Overleden: 15 Juni 1771 - Krommenie 2
    Begraven: 6 V Jannetje Jans Hesseling [17118] 1,4

    Geboren: 23 Mei 1772 - Krommeniedijk 99
    Gedoopt: 
   Overleden: 11 Maart 1833 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Pieter Claas Palmboom [10513] (1766-1833) 1,4
      Huw: 24 Oktober 1813 - Krommenie
    Partner: Gijsbert Pieters Busscher [32948] (rond 1776-1800) 1,4
      Huw: 1794 - Krommenie. (Eerste huwelijk)7 V Grietje Jans Hesseling [34137] 1

    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 13 Maart 1776 - Krommeniedijk
   Overleden: 6 Februari 1782 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk8 M Gerrit Jans Hesseling [32610] 1

    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 12 November 1777 - Krommeniedijk
   Overleden: 11 Augustus 1788 - Krommenie 2
    Begraven: 9 M Albert Jans Esseling [20140] 1

     Alias: Albert Jans Hesseling 5
    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 21 December 1778 - Krommeniedijk
   Overleden: 18 Maart 1779 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk10 V Grietje Jans Hesseling [34144] 1

    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 6 November 1784 - Krommeniedijk
   Overleden: 30 December 1788 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk
Overlijdensnotities: Man - Jan Harmens Hesseling

Gijsbert Busscher geeft Jan HENDRIKSZ Hesseling aan. Aannemelijk de vader van de vrouw van Gijsbert Busscher, Jan HARMENSZ Hesseling. Van Krommeniehorn.


Algemene notities: Man - Jan Harmens Hesseling

Is dit Jan Harmensz Hesseling??


Geboortenotities: kind - Johanna Jans Hesseling [43464]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Gerrit Harmse


Geboortenotities: kind - Harmen Jans Hesseling [35782]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Barend Harmse


Overlijdensnotities: kind - Harmen Jans Hesseling [35782]

Aangifte door Jan Hesseling van zijn zoon. Aangenomen deze overledene.


Geboortenotities: kind - Gerrit Jans Hesseling [32602]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Maartje Hendriks


Overlijdensnotities: kind - Gerrit Jans Hesseling [32602]

Aangifte door Jan Hesseling van zijn zoon.


Geboortenotities: kind - Jannetje Jans Hesseling [42985]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Jan Harmse


Overlijdensnotities: kind - Jannetje Jans Hesseling [42985]

Aangifte door de vader Jan Hesseling.


Algemene notities: kind - Jannetje Jans Hesseling [42985]

doopnaam Joanna


Overlijdensnotities: kind - Claas Jans Hesseling [24641]

Aangifte door de vader Jan Hesseling.


Geboortenotities: kind - Grietje Jans Hesseling [34137]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Jan Harmes


Overlijdensnotities: kind - Grietje Jans Hesseling [34137]

Aangifte door Harmen Hesseling. Aangenomen deze overledene.


Geboortenotities: kind - Gerrit Jans Hesseling [32610]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Jan Hesseling


Overlijdensnotities: kind - Gerrit Jans Hesseling [32610]

Aangifte door Jan Hesseling van zijn zoon. Aangenomen deze overledene.


Geboortenotities: kind - Albert Jans Esseling [20140]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Jan Harmes


Overlijdensnotities: kind - Albert Jans Esseling [20140]

Aangifte door de vader Jan Hendrik. Aangenomen deze overledene.


Geboortenotities: kind - Grietje Jans Hesseling [34144]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Grietje Albers
doopjaar moet onjuist zijn, moeder was reeds overleden


Overlijdensnotities: kind - Grietje Jans Hesseling [34144]

Aangifte door de vader. Aangenomen deze overledene.
Afbeelding

Pieter Claas Palmboom en Jannetje Jans Hesseling
Man Pieter Claas Palmboom [10513] 1,4

     Alias: Petrus Claasz Palmboom
    Geboren: 11 Mei 1766 - Krommenie 99
    Gedoopt: 11 Mei 1766 - Krommeniedijk
   Overleden: 8 Maart 1833 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Claas Claas Palmboom [23844] (rond 1720-1776) 1,4
     Moeder: Gijsje Pieters Rijsenberg [32955] (rond 1720-      ) 1,4


    Huwelijk: 24 Oktober 1813 - Krommenie

 Andere partner: Dieuwertje Jans Mijsen [14908] (1762-1813) 1,4 - 1791 - Krommenie (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Notarisakten/Staatboeken: 33 Heden den Eersten Junij 1791 Compareerde voor weesmeesteren van den Banne van Crommenie, Pieter Palmboom thans meerderjarig en gehuwd, dewelke bekende op heden uijt handen van weesmeesteren ontvangen te hebben, de ommestaande bewesene zomma van f 75:0:0 en aan intrestgelden, met het kleijne overgeschotene van zijn broeders ervdeel te zamen ter zomma van f 11:8:10 makende te zamen een zomma van ses en tagtig gulden, agt stuijvers tien penninge voor en in volle voldoening van zijn vaderlijk en broederlijk ervdeel, verclaard daar mede volcomen voldaan te zijn, zijn voogden benevens weesmeesteren te quiteren, voor namaning altoos te indemneren & bevrijden onder verband van zijn persoon en goederen als na regten Actum ter camere voorschreve, en ten oirconde getekend, dato als boven In kennisse van mij Johs: Beets Pieter Klaasz Palmboom Pieter Boelhouwer Dirk Hekelaar
Vrouw Jannetje Jans Hesseling [17118] 1,4

    Geboren: 23 Mei 1772 - Krommeniedijk 99
    Gedoopt: 
   Overleden: 11 Maart 1833 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Jan Harmens Hesseling [41206] (rond 1745-1800) 1,4
     Moeder: Maartje Harmens Mülman [18971] (rond 1745-1811) 1,4 Andere partner: Gijsbert Pieters Busscher [32948] (rond 1776-1800) 1,4 - 1794 - Krommenie (Eerste huwelijk)Kinderen
1 V Antje Pieters Palmboom [21088] 1,4

    Geboren: 1 Oktober 1814 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 9 Mei 1816 - Krommenie
    Begraven: 2 V Antje Pieters Palmboom [7274] 1,4

    Geboren: 27 Juli 1816 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 6 Januari 1875 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Pieter Jans Breeuwer [30698] (1815-1860) 1,4
      Huw: 28 April 1839 - Krommenie
Geboortenotities: Man - Pieter Claas Palmboom

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Maartje Pieters


Overlijdensnotities: Man - Pieter Claas Palmboom

geb.datum 11-05-1766


Overlijdensnotities: kind - Antje Pieters Palmboom [7274]

geboren: 27.7.1816
Afbeelding

Lammert Hesseling en Klaasje Cornelis Teeling
Man Lammert Hesseling [9145] 1,4

    Geboren: rond 1760 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 4 Juli 1801 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Huwelijk: 1782 - (Eerste huwelijk)

 Andere partner: Trijntje Dirks Leuring [3713] (1758-1806) 1,4 - 1784 (man volg. huw, vr. 1ste huw)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Voogdbenoeming: 2 Februari 1785 Is bij Weesmeesteren tot voogden over Grietje Lammerts Hesseling, minderjarige dogter van Lammert Hesseling, geteeld bij wijlen Klaasje Cornelis Teeling, aangesteld Klaas Rosendaal, wonende te Crommenie en Jan Kemper te Wormerveer, met relatie tot desselfs moederlijk ervdeel

• Notarisakten/Staatboeken: 33 Folio 237. Heden den Tweeden Februari anno 1785 weescamer gehouden:, Compareerden voor weesmeesteren van den banne van Crommenie, Lammert Hesseling wonende te Crommenie weduenaar van Klaasje Cornelis Teeling, en bij deselve hebbende verwekt een minderjarige dogter genaamd Grietje Lammerts Hesseling oud 18 weken, dewelke verclaarde aan deselve zijne dogter ten overstaan van Klaas Roosendaal wonende te Crommenie, en Jan Kemper wonende te Wormerveer en in desen als aangestelde voogden bewijs voor moederlijk ervdeel te doen, in contante penningen de zomma van een honderd gulden, welke ook in de weeskist is gefourneerd: en bij weesmeesteren ontvangen, blijvende egter verpligt om gedagte zijne dogter, behoudens het bewesene op te brengen en groot te maken, tot mondigen dagen huwelijken of andere goedgekeurde staten toe, alles na order deser camer, en verder dat den overigen boedel van hem comparant en zijn overleden vrouw, met alle voor en nadeelen, schulden & lasten, baten en schaden van dien, voor hem comparant alleen zal zijn en blijven, en die hij comparant tot zijn particulier voor en nadeel is nemende, en verders onder verband van zijn persoon en goederen als na regten en is dit bewijs bij weesmeesteren is geapprobeerd: Actum ter weescamer voorsz: en des ten oirconde getekend dato als boven. In Kennisse van mij Johs: Beets, secrets: Lammert Hesseling Klaas Roosendaal Jan Kemper Gerrit de Lange Junior Dirk Heekelaar
Vrouw Klaasje Cornelis Teeling [13515] 1,4

    Geboren: rond 1762 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 1 Oktober 1784 - Krommenie 2
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 20 April 1782, Krommenie. 2 Jm. en jd. van Krommenie. Lammert f 3 impost.


Kinderen
1 V Jannetje Lamberts Hesseling [43023] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 14 Maart 1783 - Krommeniedijk
   Overleden: 26 Maart 1783 - Krommenie 2
    Begraven: 2 V Grietje Lammerts Hesseling [33526] 1,4

     Alias: Grietje Claas Hesseling
    Geboren: 22 September 1784 - Krommenie 2067
    Gedoopt: 22 September 1784 - Krommeniedijk
   Overleden: 13 Februari 1860 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Barend Hendriks Zomer [22862] (1785-      ) 1,4
      Huw: 1807 - Krommenie
Overlijdensnotities: Man - Lammert Hesseling

Aangifte door Jan Leuring, pro deo.


Overlijdensnotities: Vrouw - Klaasje Cornelis Teeling

Aangifte door haar man. Impost f 3. ORA 1495, fo. 237.


Geboortenotities: kind - Jannetje Lamberts Hesseling [43023]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Willempje Teeling


Overlijdensnotities: kind - Jannetje Lamberts Hesseling [43023]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Grietje Lammerts Hesseling [33526]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Antje Cornelis Teeling


Overlijdensnotities: kind - Grietje Lammerts Hesseling [33526]

geboren: 22.9.1784
Afbeelding

Lammert Hesseling en Trijntje Dirks Leuring
Man Lammert Hesseling [9145] 1,4

    Geboren: rond 1760 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 4 Juli 1801 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Huwelijk: 1784 - (man volg. huw, vr. 1ste huw)

 Andere partner: Klaasje Cornelis Teeling [13515] (rond 1762-1784) 1,4 - 1782 (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Voogdbenoeming: 2 Februari 1785 Is bij Weesmeesteren tot voogden over Grietje Lammerts Hesseling, minderjarige dogter van Lammert Hesseling, geteeld bij wijlen Klaasje Cornelis Teeling, aangesteld Klaas Rosendaal, wonende te Crommenie en Jan Kemper te Wormerveer, met relatie tot desselfs moederlijk ervdeel

• Notarisakten/Staatboeken: 33 Folio 237. Heden den Tweeden Februari anno 1785 weescamer gehouden:, Compareerden voor weesmeesteren van den banne van Crommenie, Lammert Hesseling wonende te Crommenie weduenaar van Klaasje Cornelis Teeling, en bij deselve hebbende verwekt een minderjarige dogter genaamd Grietje Lammerts Hesseling oud 18 weken, dewelke verclaarde aan deselve zijne dogter ten overstaan van Klaas Roosendaal wonende te Crommenie, en Jan Kemper wonende te Wormerveer en in desen als aangestelde voogden bewijs voor moederlijk ervdeel te doen, in contante penningen de zomma van een honderd gulden, welke ook in de weeskist is gefourneerd: en bij weesmeesteren ontvangen, blijvende egter verpligt om gedagte zijne dogter, behoudens het bewesene op te brengen en groot te maken, tot mondigen dagen huwelijken of andere goedgekeurde staten toe, alles na order deser camer, en verder dat den overigen boedel van hem comparant en zijn overleden vrouw, met alle voor en nadeelen, schulden & lasten, baten en schaden van dien, voor hem comparant alleen zal zijn en blijven, en die hij comparant tot zijn particulier voor en nadeel is nemende, en verders onder verband van zijn persoon en goederen als na regten en is dit bewijs bij weesmeesteren is geapprobeerd: Actum ter weescamer voorsz: en des ten oirconde getekend dato als boven. In Kennisse van mij Johs: Beets, secrets: Lammert Hesseling Klaas Roosendaal Jan Kemper Gerrit de Lange Junior Dirk Heekelaar
Vrouw Trijntje Dirks Leuring [3713] 1,4

    Geboren: 
    Gedoopt: 22 Maart 1758 - Krommeniedijk
   Overleden: 26 April 1806 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Dirk Leuring [28192] (rond 1730-1785) 1,4
     Moeder: Maartje Jans Staal [14783] (1731-1785) 1
huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 31 December 1784, Krommenie. 2 Wnr. en jd. van Krommenie. Lammert f 3 impost.


Kinderen
1 V Maartje Lammerts Hesseling [14492] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 22 December 1785 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 2 M Jan Lamberts Hesseling [6822] 1,4

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 22 November 1786 - Krommeniedijk
   Overleden: 4 December 1867 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Geertje Gerrits Beeldman [31314] (1787-1849) 1,4
      Huw: 16 Juni 1816 - Krommenie3 M Dirk Lammerts Hesseling [12466] 1,4

    Geboren: rond 1788 - Krommenie
    Gedoopt: 7 Januari 1788 - Krommeniedijk
   Overleden: 31 Mei 1836 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Maartje Garbrands Huijg [16872] (1791-1836) 1,4
      Huw: 27 Juni 1819 - Krommenie4 V Antje Lammerts Hesseling [21036] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 11 September 1789 - Krommeniedijk
   Overleden: 5 April 1806 - Krommenie 2
    Begraven: 5 M Barend Lammerts Hesseling [22742] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 3 September 1792 - Krommeniedijk
   Overleden: 17 Maart 1794 - Krommenie 2
    Begraven: 6 M Barend Lammerts Hesseling [22744] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 4 April 1795 - Krommeniedijk
   Overleden: 18 Mei 1797 - Krommenie 2
    Begraven: 7 M Barend Lammerts Hesseling [22745] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 8 Juni 1798 - Krommeniedijk
   Overleden: 8 Mei 1799 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Lammert Hesseling

Aangifte door Jan Leuring, pro deo.


Geboortenotities: Vrouw - Trijntje Dirks Leuring

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Antje Gerrits


Geboortenotities: kind - Maartje Lammerts Hesseling [14492]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Antje Dirks Leuring


Geboortenotities: kind - Jan Lamberts Hesseling [6822]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Maartje Dirks Leuring


Overlijdensnotities: kind - Jan Lamberts Hesseling [6822]

geboren: 22.11.1786


Geboortenotities: kind - Dirk Lammerts Hesseling [12466]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Jan Dirksz Leuring


Geboortenotities: kind - Antje Lammerts Hesseling [21036]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Antje Karstens


Geboortenotities: kind - Barend Lammerts Hesseling [22742]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Stijntje Leuring


Overlijdensnotities: kind - Barend Lammerts Hesseling [22742]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Barend Lammerts Hesseling [22744]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Stijntje Leuring


Overlijdensnotities: kind - Barend Lammerts Hesseling [22744]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Barend Lammerts Hesseling [22745]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Stijntje Leuring


Overlijdensnotities: kind - Barend Lammerts Hesseling [22745]

Aangifte door de vader.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia