Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Barend Smit
Man Barend Smit [22727] 1

    Geboren: 1762
    Gedoopt: 
   Overleden: 26 November 1785 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Huwelijk: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Voogdbenoeming: 5 April 1786 Is bij Weesmeesteren tot voogden over Trijntje Barents Smit, minderjarige dogter van wijlen Barent Smit, geteelt bij wijlen Jannetje Kuijpers en over Klaas Barents Smit, oud 7 jaar, Dirk Barents Smit, oud 6 jaar en Barentje Barents Smit, oud 6 weken, geteeld bij Marijtje Magnus, aangesteld Dirk Smit, oom der kinderen en Henricus Dinklauw, wonende te Purmerend en Wormerveer.
Vrouw

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 V Barendje Barends Smit [22911] 1

    Geboren: 21 Februari 1786 - Krommenie
    Gedoopt: 26 Februari 1786 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 2 M Frederik Barends Smit [31018] 1

    Geboren: 23 Februari 1784 - Krommenie
    Gedoopt: 7 Maart 1784 - Krommenie
   Overleden: 8 Juni 1784 - Krommenie 2
    Begraven: 3 V Trijntje Barends Smit [16129] 1

    Geboren: 30 Juni 1782 - Krommenie
    Gedoopt: 28 Juli 1782 - Krommenie
   Overleden: 18 Juni 1784 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Barend Smit

Aangever Pieter Pel. Overlijden ook vermeld in doopboek bij Barendje.


Geboortenotities: kind - Barendje Barends Smit [22911]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Frederik Barends Smit [31018]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Frederik Barends Smit [31018]

Aangever de vader.


Geboortenotities: kind - Trijntje Barends Smit [16129]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Trijntje Barends Smit [16129]

Aangever de vader.
Afbeelding

Claas Smit en Aaltje Bastiaans Tijd
Man Claas Smit [23552] 1

    Geboren: rond 1740
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Voogdbenoeming: 20 Junij 1770 Is bij Weesmeesteren tot voogd over Bastiaan Claasz Smit, zoon van Claas Smit en wijlen Aaltje Bastiaansz, aangestelt desselfs oom Jan Bastiaanse, wonende tot Assendelft, met relatie tot de ervenis van wijlen Aldert Visser

• Notarisakten/Staatboeken: 15 Folio 222v Inventaris van de gelden ter weescamer bewesen door Dirk Schoen en Jacob Grood in qualiteyt als voogden over de twee minderjarige kinderen van Bastiaan Tijt en Trijn Jans genaamt Jannetje en Guurtje Bastiaanse als mede over het minderjarige kint van wijlen Aaltje Bastiaanse verwekt bij Claas Smit genaamt Bastiaan Claasz gesproten uyt de erfnis van wijlen Trijntje Jans indertijd getrouwt geweest zijnde aan Allert Visser onlangs alhier overleden Aan contante penningen voor de drie voorsz: minderjarige kinderen bij verdeeling, nevens de andere mede erfgenamen een zomma van zuyver gelt f 119:16: 0
Vrouw Aaltje Bastiaans Tijd [19172] 1

    Geboren: rond 1740
    Gedoopt: 
   Overleden: 1760
    Begraven: 


     Vader: Bastiaan Claas Tijd [22942] (rond 1715-1757) 1
     Moeder: Trijntje Jans [10967] (rond 1715-1757) 1

Kinderen
1 M Bastiaan Claas Smit [22945] 1

    Geboren: vσσr 1760
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
Afbeelding
Claas Gerrits Smit
Man Claas Gerrits Smit [24247] 1

    Geboren: 1712
    Gedoopt: 
   Overleden: 17 Mei 1729 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Gerrit Simons Smit [32746] (rond 1676-      ) 1
     Moeder: Marie Pieters [9476] (rond 1676-1725) 1


    Huwelijk: 
Vrouw

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 M Jan Claas Smit [40339] 1

    Geboren: 1732
    Gedoopt: 
   Overleden: 28 Juli 1732 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Claas Gerrits Smit

Aangifte door zijn broer Pieter. Aangenomen deze persoon.


Overlijdensnotities: kind - Jan Claas Smit [40339]

Gerrit Smit geeft het kind van zijn zoon aan.
Afbeelding

Claas Jans Smit en Trijntje Dirks Wouda
Man Claas Jans Smit [24575] 1

    Geboren: rond 1708
    Gedoopt: 
   Overleden: 2 December 1745 - Krommenie 88
    Begraven: 


     Vader: Jan Claas Smit [40262] (rond 1687-      ) 1
     Moeder: Trijntje Jans [11051] (rond 1687-1709) 1


    Huwelijk: 1740

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Staatsboeken ORA Krommenie: 15 ORA 1494, fo. 118 Blijkt bij testament gepasseert voor Jacob Beets notaris en getuygen in dato 25 e Mey 1747, door Jan Clase Smit dat hij tot voogden over `t onmondig kint van sijn soon Claes Janse Smit geteelt bij Trijntje Wouda genaemt Grietje Claes, voogden heeft gestelt te weten, Jacob Lakeman, Pr. Clase de Jong en Jacob Busch alle alhier, met uytsluytinge van de weeskamer aldus geregistreert den 21 October 1750. J. Beets

• Hij was doopsgezind
Vrouw Trijntje Dirks Wouda [17263] 1

    Geboren: rond 1714 2337
    Gedoopt: 
   Overleden: 5 Januari 1755 - Krommenie 105
    Begraven: 


     Vader: Dirk Jans Wouda [29183] (rond 1687-1726) 1
     Moeder: Grietje Jans Mengers [34026] (rond 1687-1714) 1Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Notarisakten/Staatboeken: 19 den 30 october 1726 hebben Dirk Pieters. Wouda tot Cnollendam en Jan Symons Moerjaen a C:dijk als voogden over de 2 onmondige kinderen van zalr. Dirk Janse Wouda ter weeskamer opdragt gedaen van 't gunt deselve kinderen voor haar vaders erf uyt den boedel hebben mogen beuren, en is bevonden bij slot van rekening na redding en scheyding en voldoening van de bekende schulden en lasten, dat de 2 kinderen voor haar hebben behouden ( waeronder 't moeders erf begrepen is ) te samen en waer van af moet gaen voor onkosten aen Trijntje Wouda gedaen f 15:15:0 f 94: 9:0 en is nu dit gelt onder de voogden, tot onderhout van de kinderen.


f 110: 4:0

• Notarisakten/Staatboeken: 19 ORA 1492, fo. 26v: 25-3-1739, meerderjarig, accoord met afrekening voogden. den dato als boven Compareerde voor weesmeesters Jan Dirkse Wouda en Trijntje Dirks Wouda, beyde meerderjarig, geadsisteert met de voorsz. voogden dewelke de rekening der voogden hebben goedgekeurt en op heden van deselve het per cas somma f 69:0:2 ontfangen, bekennende daermede van dese inventaris voldaen te sijn en weesmeesters en voogden te bedanken deselve te quiteeren voor namaninge actum en 't oirconde getekent Jan Dirkse Wouda dit merk is van Trijntje Dirks Wouda Mij present J. Beets, secrets.


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 4 Juni 1740, Krommenie. 2 relatie met deze Trijntje Claas Wouters gebaseerd op vernoeming van haar moeder bij geboorte van haar dochter. Claas f 3 impost.


Kinderen
1 V Grietje Claas Smit [33502] 1,47

    Geboren: 2 April 1741 - Krommenie 86
    Gedoopt: 
   Overleden: 1 September 1767 - Krommenie 105
    Begraven: 
    Partner: Aldert Jans ten Wolde [20243] (1744-1813) 1,4,47
      Huw: 9 November 1766 - Krommenie. (Eerste huwelijk)
Overlijdensnotities: Man - Claas Jans Smit

Aangever Claas IJsbrandse Wigger.


Overlijdensnotities: Vrouw - Trijntje Dirks Wouda

Aangever Claas IJsbrantse van Trijntje Wouda, wed. Claas Janse Smit, op 6-1-1755.


Overlijdensnotities: kind - Grietje Claas Smit [33502]

Aangever Claas Wigger op 2-9-1767. Impost f 3.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Januari 2024 met Legacy 7.5 van Millennia