Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Hendrik Everts de Wit en Guurtje Willems Asbeek
Man Hendrik Everts de Wit [36354] 1,46,97

    Geboren: rond 1745 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 29 Mei 1808 - Krommenie 2,97
    Begraven: 


     Vader: Evert Roelofs de Wit [30845] (rond 1702-1741) 1
     Moeder: Aagje Hendriks [18214] (rond 1702-1771) 1


    Huwelijk: 31 Augustus 1800 - Krommenie (man volg. huw, vr. 1ste huw) 97

 Andere partner: Godefrida Gerrits Eijling [35129] (rond 1745-1767) 1,97 - 9 Juni 1765 - Krommenie (Eerste huwelijk)

 Andere partner: Aafje Pieters Jannes [17643] (rond 1749-1774) 1,97 - 12 November 1769 - Krommenie (man volg. huw, vr. 1ste huw)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Voogdbenoeming: 24 Junij 1767 Is bij Weesmeesteren tot voogden over Antje Hendriks Wit, dochter van wijlen Guurtje Gerrits, geteelt bij Hendrik Evertsz Wit, aangestelt Gerrit Gerritsz de oude, groodvader en Gerrit Gerritsz de jonge, oome van 't kind, woonende beijde alhier.

Hij was oud katholiek

Notarisakten/Staatboeken: 33 Folio 65. Op Huijden den 24 Junij 1767 Compareerden voor weesmeesteren: van den banne van Crommenie Hendrik Evertsz Wit, weduenaar van Guurtje Gerrits, en bij deselve hebbende verwekt een minderjarige dogter genaamt Antje Hendriks Wit, oud ses weken, dewelke verclaarde aan deselve sijne dogter ten overstaan van van Gerrit Gerritsz de oude, en Gerrit Gerritsz de jonge, groodvader en oome van het kind, in desen als aangestelde voogden bewijs voor moeders erv te doen te weten een zilverd oorijser en een paar zilverde gespjes, welke op heden is bovengebragt en in de weescist gelegt, blijvende egter verpligt om gedagte zijne dogter, behoudens het bewesene op te brengen en groot te maken tot mondigen dagen, huwelijke ofte andere goedgekeurde state toe: alles na order deser camer, onder verband van zijn persoon en goederen als na rechten Actum en des ten oirconde getekent dato als boven Mij present J Beets, secrets: Dit merk is bij Hendrik + Evertsz Wit gestelt Dit merk is bij Gerrit + Gerritsz de oude gestelt Dit merk is bij Gerrit + Gerritsz de Jonge gestelt Pieter Sloot Pieter van Leijden
Vrouw Guurtje Willems Asbeek [35622] 1,4

     Alias: Godefrida Asbeek
    Geboren: rond 1751 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 4 November 1816 - Krommenie 1490
    Begraven: 


     Vader: Willem Jans Asbeek [44384] (rond 1728-vr 1773) 1
     Moeder: Antje Gerrits Huisman [20990] (rond 1728-      ) 1 Andere partner: Jan Egberts Molenaar [1672] (1758-1831) 1,4 - 2 Mei 1813 - Krommenie (Kerk) 97

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Zij was peet/meet van Neeltje Japiks van der Kruijsse in 1780 te Krommenie.


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 16 Augustus 1800, Krommenie. 2 Wnr. en jd. van Krommenie. Ieder f 3 impost.


Kinderen

Afbeelding
Jan Egberts Molenaar en Guurtje Willems Asbeek
Man Jan Egberts Molenaar [1672] 1,4

    Geboren: 16 Juli 1758 - Krommenie 99
    Gedoopt: 
   Overleden: 15 Januari 1831 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Egbert Maartens Vas [30145] (1731-1803) 1,4
     Moeder: Neeltje Jans Waal [7338] (rond 1736-1807) 1,4


    Huwelijk: 2 Mei 1813 - Krommenie (Kerk) 97

 Andere partner: Maartje Melcherts Winders [2733] (rond 1760-1785) 1 - 6 Mei 1782 - Krommenie (Eerste huwelijk) 97

 Andere partner: Maartje Hendriks Boon [7902] (rond 1743-1812) 1,4 - 1786 (Volgende huwelijk)

 Andere partner: Grietje Gerrits Daan [33830] (1756-1834) 1,4 - 18 Mei 1817 - Krommenie

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Jan Egberts Molenaar had in 1831 als beroep:wever
Vrouw Guurtje Willems Asbeek [35622] 1,4

     Alias: Godefrida Asbeek
    Geboren: rond 1751 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 4 November 1816 - Krommenie 1490
    Begraven: 


     Vader: Willem Jans Asbeek [44384] (rond 1728-vr 1773) 1
     Moeder: Antje Gerrits Huisman [20990] (rond 1728-      ) 1 Andere partner: Hendrik Everts de Wit [36354] (rond 1745-1808) 1,46,97 - 31 Augustus 1800 - Krommenie (man volg. huw, vr. 1ste huw) 97

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Zij was peet/meet van Neeltje Japiks van der Kruijsse in 1780 te Krommenie.


Kinderen

Overlijdensnotities: Man - Jan Egberts Molenaar

Overledene Jan Molenaar Geboorteplaats Krommenie Geslacht Man Leeftijd 72 Vader Egbert Molenaar Moeder Neeltje Waal Echtgenoot Grietje Daan Geslacht Vrouw
Afbeelding

Jan Asbeek
Man Jan Asbeek [6387]

    Geboren: rond 1690
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 V Marijtje Jans Asbeek [13953] 1

    Geboren: rond 1710 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 18 September 1749 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Hendrik Gerrits Evering [36370] (rond 1715-1773) 1
      Huw: 16 Februari 1733 - Krommeniedijk. (man volg. huw, vr. 1ste huw)2 M Frederik Jans Asbeek [31096] 1

    Geboren: rond 1722
    Gedoopt: 
   Overleden: 26 Februari 1782 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Guurtje Zacharias Gransijn [35637] (rond 1717-1781) 1
      Huw: 17423 M Willem Jans Asbeek [44384] 1

    Geboren: rond 1728
    Gedoopt: 
   Overleden: vr 1773 33,1490
    Begraven: 
    Partner: Antje Gerrits Huisman [20990] (rond 1728-      ) 1
      Huw: 17484 M Andries Jans Asbeek [20506] 1

    Geboren: rond 1740
    Gedoopt: 
   Overleden: 18 April 1771 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: kind - Marijtje Jans Asbeek [13953]

Aangifte door (aannemelijk haar man) Hendrik Gerritse.


Overlijdensnotities: kind - Frederik Jans Asbeek [31096]

Aangever zijn zoon Zacharias.


Overlijdensnotities: kind - Andries Jans Asbeek [20506]

Aangever zijn brier Frederik Asbeek.
Afbeelding

Jan Willems Asbeek en Johanna Crelis Baars
Man Jan Willems Asbeek [42375] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 15 September 1754 - Krommeniedijk
   Overleden: 9 December 1793 - Krommenie 97,1491
    Begraven: 


     Vader: Willem Jans Asbeek [44384] (rond 1728-vr 1773) 1
     Moeder: Antje Gerrits Huisman [20990] (rond 1728-      ) 1


    Huwelijk: 10 Januari 1790 - Krommenie (vr volg huw,man 1st huw) 97

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Hij was oud katholiek 97

Notarisakten/Staatboeken: 801 Den 13 Januarij 1796 aan weesmeesteren vertoond, het Testament van Jan Asbeek en Jannetje baars, op den 5 maij 1792 voor den Not:s Joh:s Beets en getuijgen gepasseerd, waar bij man en vrouw Elkanderen aanstellen tot Ervgenamen, tot voogd of voogdesse over hare Natelatene minderjarige kinderen, met magt van adsumtie en surrogatie en onder uijtsluijting van de weeskamer deser banne, en verder indien op de Dood van de Langstlevende geen Nasaat overig is dan de erfenis te deelen de eene helft bij de ervgenamen ab intestato van de Testateur ende wederhelft bij de ervgen:ab intestato vande testatrice. In Kennisse van mij Jacobus Alberti Secret:s
Vrouw Johanna Crelis Baars [42453] 1,97

     Alias: Jannetje Baars
    Geboren: rond 1760 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

 Andere partner: Nicolaas Molenaar [43872] (rond 1764-1788) 1,97 - 16 Januari 1785 - Krommenie (Eerste huwelijk) 97

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Zij was oud katholiek 97


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 24 December 1789, Krommenie. 2 Jm. en wed. van Krommenie.


Kinderen

Geboortenotities: Man - Jan Willems Asbeek

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Andries Janssen


Overlijdensnotities: Man - Jan Willems Asbeek

Aangever Jacob van der Kruijsse. Impost f 3.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia