Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Hendrik Gerrits Evering en Marijtje Jans Asbeek
Man Hendrik Gerrits Evering [36370] 1

    Geboren: rond 1715 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 24 Februari 1773 - Krommenie 1391
    Begraven: 


     Vader: Gerrit Evering [31760] (rond 1691-      ) 1
     Moeder: 


    Huwelijk: 16 Februari 1733 - Krommeniedijk (man volg. huw, vr. 1ste huw)

 Andere partner: Grietje Egberts Bak [33756] (1712-1735) 1 - 14 September 1732 - Krommeniedijk 1,4

 Andere partner: Trijntje Hendriks [25814] (rond 1719-      ) 1 - 19 April 1750 - Krommeniedijk (Volgende huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Hendrik was rooms katholiek 1,4

• Notarisakten/Staatboeken: toenaam ORA 1495, Folio 136. Inventaris van de gelden bewesen door Jan van Daalhof en Cornelis Eppe, in qualiteijt als voogden over Antje en Grietje Gerrits Evering minderjarige kinderen van Gerrit Hendrikse Evering, geteelt bij wijlen Trijntje Egberts Meijer, gesprooten uijt de ervenis van der kinderen groodvader Hendrik Gerritse Evering tot Crommenie overleden: en welke voor 1/3 part waren geintresseert en ervgenaam van haar overleden groodvader: bedragende: die 1/3 part volgens scheijding: in contante penningen de zomma van f 174:12:6 welke op heden is bovengebragt en in de weeskist gelegt Actum ter camere 25 Augustus 1773 Mij present J. Beets Jacob Groot Harmen Bakker Willem H. Molenaar

• Voogdbenoeming: Den 12 Februarij 1738 Bij Weesmeesteren gestelt tot voogden over de 2 onmondige kinderen van Hendrik Gerritse, geteelt bij salr. Grietje Egberts, met namen Gerrit en Dirk Hendriks, oudt 5 en 4 jaeren, de personen van Egbert Janse, grootvader en Jan Egberse, oom aen 's moeders sijde, omme &ca

• Voogdbenoeming: 10 Februari 1773 Is bij Weesmeesteren tot voogden over de minderjarige kindskinderen van wijlen Hendrik Gerritsz Evering, kinderen van wijlen Gerrit Heijndrikse en Trijntje Egberts, aangestelt Cornelis Eppe en Jan van Daalhof, wonende beijde tot Crommenie, met relatie tot der kinderen groodvaderlijk ervdeel

• Notarisakten/Staatboeken: 14 Folio 21 Op huyden den 12 februarii 1738 Compareerde voor de weesmeesters Hendrik Gerritse die aen sijn 2 onmondige kinderen geteelt bij salr. Grietje Egbers, met naemen Gerrit en Dirk Hendrikse oud 5 en 4 jaeren ten overstaen van Egbert Jansen, grootvader en Jan Egberse, oom beyde aen 's moeders sijde als gestelde voogden heeft bewijs gedaen van 's moeders erf, namentlijk ider kint f 1:10:onder de vader berustende en voorts soo heeft de vader aengenomen sijn kinderen met behouden goet groot te maken en te onderhouden tot haer mondige dage toe, onder verbant van sijn persoon en goederen als na regten. Aldus gedaen op den regthuyse tot Crommenie en bij weesmeesters en voogden geapprobeert dato als boven Mij present J. Beets, secrets.
Vrouw Marijtje Jans Asbeek [13953] 1

    Geboren: rond 1710 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 18 September 1749 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Jan Asbeek [6387] (rond 1690-      )
     Moeder: Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Aantekeningen: ORA 1495, fo. 137

• Marijtje was rooms katholiek 1,4


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 31 Januari 1738, Krommenie. 2 In impost trouwen vermeld als Hendrik Gerritsz x Marijtje Jans.


Kinderen
1 V Anna Hendriks Evering [20665] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 2 Maart 1739 - Krommeniedijk
   Overleden: 6 September 1743 - Krommenie 2
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Hendrik Gerrits Evering

toenaam ORA 1495, fo. 136


Overlijdensnotities: Man - Hendrik Gerrits Evering

Aangever Barend Huijge. Impost f 3.


Overlijdensnotities: Vrouw - Marijtje Jans Asbeek

Aangifte door (aannemelijk haar man) Hendrik Gerritse.


Geboortenotities: kind - Anna Hendriks Evering [20665]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Andries Janssen


Overlijdensnotities: kind - Anna Hendriks Evering [20665]

Aangifte door de vader Hendrik Gerritse. Aangenomen deze overledene.
Afbeelding

Willem Jans Asbeek en Antje Gerrits Huisman
Man Willem Jans Asbeek [44384] 1

    Geboren: rond 1728
    Gedoopt: 
   Overleden: vσσr 1773 33,1490
    Begraven: 


     Vader: Jan Asbeek [6387] (rond 1690-      )
     Moeder: 


    Huwelijk: 1748

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Voogdbenoeming: 10 Februari 1773 Is bij Weesmeesteren tot voogd over de drie minderjarige kinderen van wijlen Willem Asbeek, geteelt bij Antje van de Droltes? , genaamt Antje, Guurtje en Jan Willemse Asbeek, aangestelt Adriaan Tuijk, met relatie tot de ervenis van Marijtje Asbeek, zijnde getrouwt geweest met voorsz. Hendrik Gerritse Evering

• Op 1773 is een Notarisakten/Staatboeken 33 opgemaakt. ORA 1495 Folio 137. Inventaris van de gelden door Adriaan Tuijk, in qualiteijt als voogd over Antje, Guurtje en Jan Willems Asbeek, minderjarige kinderen van wijlen Willem Asbeek geteelt bij Antje Gerrits, gesprooten uijt de ervenis van wijlen Marijtje Asbeek, die getrouwt is geweest met Hendrik Evering en welke voor 1/5 part in de 1/3 part, waren ervgenamen ab intestato in de voornoemde gemenen boedel van haar overleden meu Marijtje Asbeek en Hendrik Evering, Bedragende de 1/5 part, volgens scheijding in contante penningen, de zomma van f 33:2:6 welke op heden is bovengebragt en in de weeskist gelegt Actum ter camere 25 aug: 1773. Mij present J Beets Jacob Groot Harmen Bakker Willem H. Molenaar
Vrouw Antje Gerrits Huisman [20990] 1

    Geboren: rond 1728
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 31 Augustus 1748, Krommenie. 2


Kinderen
1 V Anna Willems Asbeek [22007] 1,97

     Alias: Antje Willems Asbeek
    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 14 Juni 1749 - Krommeniedijk 619
   Overleden: 15 Juli 1800 - Krommenie 2,1490
    Begraven: 
    Partner: Jacob Cornelis van der Kruijsse [38236] (rond 1756-1800) 1,97
      Huw: 30 Juni 1776 - Krommenie. (Eerste huwelijk)2 V Guurtje Willems Asbeek [35622] 1,4

     Alias: Godefrida Asbeek
    Geboren: rond 1751 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 4 November 1816 - Krommenie 1490
    Begraven: 
    Partner: Hendrik Everts de Wit [36354] (rond 1745-1808) 1,46,97
      Huw: 31 Augustus 1800 - Krommenie 97. (man volg. huw, vr. 1ste huw)
    Partner: Jan Egberts Molenaar [1672] (1758-1831) 1,4
      Huw: 2 Mei 1813 - Krommenie 97. (Kerk)3 M Jan Willems Asbeek [42375] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 15 September 1754 - Krommeniedijk
   Overleden: 9 December 1793 - Krommenie 97,1491
    Begraven: 
    Partner: Johanna Crelis Baars [42453] (rond 1760-      ) 1,97
      Huw: 10 Januari 1790 - Krommenie 97. (vr volg huw,man 1st huw)
Geboortenotities: kind - Anna Willems Asbeek [22007]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Marijtje Jans


Overlijdensnotities: kind - Anna Willems Asbeek [22007]

Aangifte door Maarten Barende. Impost f 3.


Geboortenotities: kind - Jan Willems Asbeek [42375]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Andries Janssen


Overlijdensnotities: kind - Jan Willems Asbeek [42375]

Aangever Jacob van der Kruijsse. Impost f 3.
Afbeelding

Zacharias Frederiks Asbeek en Trijntje Christiaans van Gerven
Man Zacharias Frederiks Asbeek [781] 1

    Geboren: rond 1746 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 27 September 1782 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Frederik Jans Asbeek [31096] (rond 1722-1782) 1
     Moeder: Guurtje Zacharias Gransijn [35637] (rond 1717-1781) 1


    Huwelijk: 29 Juni 1775 - Krommeniedijk (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Zacharias was rooms katholiek 1,4
Vrouw Trijntje Christiaans van Gerven [15408] 1,4

     Alias: Trijntje Christiaans van Gervink
    Geboren: - Krommenie 1492
    Gedoopt: 12 Augustus 1747 - Krommeniedijk
   Overleden: 6 Mei 1816 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Christiaan Dirks van Gerving [23436] (rond 1720-1777) 1,4
     Moeder: Marijtje Barends Beugink? [37331] (rond 1722-1749) 1,4 Andere partner: Pieter Cornelis Kroone [3792] (rond 1750-      ) 1,4 - vσσr 1784

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Trijntje was rooms katholiek 1,4


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 11 Juni 1775, Krommenie. 2 Jm. en jd. van Krommenie.


Kinderen
1 M Jan Zacharias Asbeek [42409] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 15 Maart 1776 - Krommeniedijk
   Overleden: 22 Maart 1776 - Krommenie 2
    Begraven: 2 M Christiaan Zacharias Asbeek [23451] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 26 Juli 1777 - Krommeniedijk
   Overleden: 2 Maart 1795 - Krommenie 2
    Begraven: 3 M Jan Zacharias Asbeek [42410] 1

    Geboren: - Krommeniehorn
    Gedoopt: 14 Augustus 1779 - Krommeniedijk
   Overleden: 19 Oktober 1779 - Krommenie 2
    Begraven: 4 M Jan Zacharias Asbeek [42411] 1

    Geboren: - Krommeniehorn
    Gedoopt: 8 November 1780 - Krommeniedijk
   Overleden: 14 November 1780 - Krommenie 2
    Begraven: 5 V Guurtje Zacharias Asbeek [35638] 1

    Geboren: - Krommeniehorn
    Gedoopt: 16 Juli 1782 - Krommeniedijk
   Overleden: 7 Juni 1783 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Zacharias Frederiks Asbeek

Aangever Barend Meijer. Van Krommeniehorn.


Geboortenotities: Vrouw - Trijntje Christiaans van Gerven

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Trijntje Barends


Algemene notities: Vrouw - Trijntje Christiaans van Gerven

Vermoedelijk dezelfde als Antje Christiaan, die als wed. van Krommeniehorn op 19-7-1783 (impost) trouwde met Pieter Cornelisz Kroon, jm. eveneens van Krommeniehorn.


Geboortenotities: kind - Jan Zacharias Asbeek [42409]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Fredrik van Asbeek


Overlijdensnotities: kind - Jan Zacharias Asbeek [42409]

Aangever zijn vader.


Geboortenotities: kind - Christiaan Zacharias Asbeek [23451]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Antje Christiaans


Overlijdensnotities: kind - Christiaan Zacharias Asbeek [23451]

Aangever Dirk Claasz. Van Krommeniehorn.


Geboortenotities: kind - Jan Zacharias Asbeek [42410]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Fredrik Asbeek


Overlijdensnotities: kind - Jan Zacharias Asbeek [42410]

Aangever zijn vader.


Geboortenotities: kind - Jan Zacharias Asbeek [42411]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Fredrik Asbeek


Overlijdensnotities: kind - Jan Zacharias Asbeek [42411]

Aangever zijn vader.


Geboortenotities: kind - Guurtje Zacharias Asbeek [35638]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Barend Meijer


Overlijdensnotities: kind - Guurtje Zacharias Asbeek [35638]

Aangifte door haar moeder. Van Krommeniehorn.
Afbeelding

Cornelis Pieters Smit en Geertje Jans Ashof
Man Cornelis Pieters Smit [27378] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 5 Oktober 1732 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Pieter Pieters Smit [6315] (rond 1708-1760) 1
     Moeder: Aafje Huijberts [17497] (rond 1708-1773) 1


    Huwelijk: 1756 - Krommenie (Eerste huwelijk)
Vrouw Geertje Jans Ashof [31500] 1,34,35

    Geboren: 13 Juli 1736 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Zij was gereformeerd. Met attest van Krommenie op 27-9-1767. Met attest naar Westgraftdijk 23-1-1769


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 22 Mei 1756, Krommenie. 2 Jm. en jd. van Krommenie.


Kinderen
1 V Antje Cornelis Smit [21486] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 14 Augustus 1757 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 2 M Hendrik Cornelis Smit [36304] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 24 Juni 1759 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 3 M Pieter Cornelis Smit [3822] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 21 Augustus 1763 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Cornelis Pieters Smit

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Antje Cornelis Smit [21486]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Hendrik Cornelis Smit [36304]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Pieter Cornelis Smit [3822]

religie Nederlands gereformeerd

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia