Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Dirk Jans Kaars en Neeltje Cornelis Keijning
Man Dirk Jans Kaars [9286] 1,4,35,36

     Alias: Dirk Jans Keers
    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 19 September 1723 - Krommeniedijk
   Overleden: 30 Oktober 1758 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Huwelijk: 1751 - Krommeniedijk

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Hij was gereformeerd. Belijdenis op 29-3-1753
Vrouw Neeltje Cornelis Keijning [13662] 1,4

    Geboren: rond 1731
    Gedoopt: 
   Overleden: vr 1831
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 30 Oktober 1751, Krommenie. 2 Dirk Janse van ? en Neeltje Cornelis van Krommeniedijk; aannemelijk Kaars en Keijning


Kinderen
1 M Gerbrand Garments Kaars [31714] 1,4

    Geboren: 22 Januari 1754 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 27 Januari 1754 - Krommeniedijk
   Overleden: 9 Augustus 1805 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Aagtje Gerrits van Dijk [18770] (1757-1792) 1
      Huw: 1780 - Krommenie. (Eerste huwelijk)
    Partner: Aagtje Hendriks Rijs [18232] (1755-1796) 1
      Huw: 1794. (man volg. huw, vr. 1ste huw)
    Partner: Antje Dirks Bloem [6858] (1765-1835) 1,4
      Huw: 1797 - Krommenie. (Volgende huwelijk)2 M Dirk Dirks Kaars [1479] 1,4,35,36

    Geboren: 26 Maart 1756 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 28 Maart 1756 - Krommeniedijk
   Overleden: 14 December 1831 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Neeltje Cornelis Swart [14549] (1764-1831) 1,4,35,36
      Huw: 30 Mei 1784 - Krommenie
Geboortenotities: Man - Dirk Jans Kaars

Fam.nm ook wel Keers


Overlijdensnotities: Man - Dirk Jans Kaars

Aangifte door zijn vrouw Neeltje Cornelis


Geboortenotities: kind - Gerbrand Garments Kaars [31714]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Gerbrand Garments Kaars [31714]

Aangifte door zijn zwager Jan Heijnis (gehuwd met Maartje Dirks Bloem)


Geboortenotities: kind - Dirk Dirks Kaars [1479]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Dirk Dirks Kaars [1479]

Aangever Jan Keijning, 28 jaar, molenaar, neef en gebuur.


Algemene notities: kind - Dirk Dirks Kaars [1479]

Overlijdensakte vermeldde als geboortedatum 28-3-1754 te Krommenie.
Afbeelding

Gerbrand Garments Kaars en Aagtje Hendriks Rijs
Man Gerbrand Garments Kaars [31714] 1,4

    Geboren: 22 Januari 1754 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 27 Januari 1754 - Krommeniedijk
   Overleden: 9 Augustus 1805 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Dirk Jans Kaars [9286] (1723-1758) 1,4,35,36
     Moeder: Neeltje Cornelis Keijning [13662] (rond 1731-vr 1831) 1,4


    Huwelijk: 1794 - (man volg. huw, vr. 1ste huw)

 Andere partner: Aagtje Gerrits van Dijk [18770] (1757-1792) 1 - 1780 - Krommenie (Eerste huwelijk)

 Andere partner: Antje Dirks Bloem [6858] (1765-1835) 1,4 - 1797 - Krommenie (Volgende huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 797 Folio 30. Weeskamer gehouden 1 Maart 1797. Compareerden ter weeskamer Garbrand dirks Kaars, weduenaar van Aagje gerrits van dijk en bij deselve hebbende verwekt Twee Minderjarige Kinderen genaamd Dirk, oud 14 Jaar en Neeltje oud 10 Jaar, dewelke verklaarde bewijs van Moederlijk Ervdeel te doen, te weeten voor ieder kind Tien Stuijvers, te Zamen Een gulden, welke Somma op heden is boven gebragt en ter weeskamer gefourneerd blijvende hij vader verpligt, gedagte Zijne Kinderen behoudens `t bewesene, op te brengen en groot te maken tot mondigen dage, Huwelijken of andere goedgekeurde State toe, alles na order deser Kamer en dat hij vader Zal Zijn en blijven Eijgenaar van den gemeenen boedel van hem en Zijn overleden vrouw, met de baten en Schaden van dien, dien hij voor Zijn Particulier eijgendom is Nemende, alles onder verband van Zijn Persoon en goederen als na Regten. Actum ter Kamere voorsz en ten Oirconde getekend dato ut Supra. In Kennisse van mij Jacobus Albert. Secret. Garbrant kaars Klaas Haan Arent Kroesen
Vrouw Aagtje Hendriks Rijs [18232] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 14 September 1755 - Krommenie
   Overleden: 28 Mei 1796 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Hendrik Jans Rijs [36499] (rond 1732-1778) 1
     Moeder: Areijaantje Jacobs [22064] (rond 1732-      ) 1
huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 22 Maart 1794, Krommenie. 2 Wnr. en jd. van Krommenie


Kinderen
1 M Hendrik Gerbrands Kaars [35979] 1

    Geboren: 6 Februari 1795 - Krommenie
    Gedoopt: 8 Februari 1795 - Krommenie
   Overleden: 12 Februari 1795 - Krommenie 2
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Gerbrand Garments Kaars

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Man - Gerbrand Garments Kaars

Aangifte door zijn zwager Jan Heijnis (gehuwd met Maartje Dirks Bloem)


Geboortenotities: Vrouw - Aagtje Hendriks Rijs

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Vrouw - Aagtje Hendriks Rijs

Aangifte door haar man.


Geboortenotities: kind - Hendrik Gerbrands Kaars [35979]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Hendrik Gerbrands Kaars [35979]

Aangifte door de vader
Afbeelding

Jan Sijbrands Kaars en Etje Pieters Kuijper
Man Jan Sijbrands Kaars [3448] 1,4

    Geboren: 4 April 1735 - Krommeniedijk 1167
    Gedoopt: 
   Overleden: 20 December 1812 - Krommenie
    Begraven: 23 December 1812 - Krommenie


     Vader: Sijbrand Jans Kaars [30256] (rond 1701-1760) 1
     Moeder: Aagtje Jans Besse [18839] (rond 1701-1747) 1


    Huwelijk: 13 April 1766 - Krommenie (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Voogdbenoeming: 18 Maart 1782 Is bij Weesmeesteren tot voogden over Bregtje Kaars, minderjarige dogter van de na te meldene Jan Kaars, geteeld bij wijlen Etje Pieters Kuijper en over Cornelis en Bregtje Kuijper, minderjarige kinderen van wijlen Gerrit Kuijper, aangesteld Jan Kaars en Jacob Lakeman, woonende te Crommenie, met relatie tot de ervenis van Jan Pietersz Kuijper Pietersz, onlangs alhier ongehuwd en zoo ver men weet tot heden ongetesteerd te hebben overleden, om alles Publijcq te vercoopen, zijnde der kinderen oom geweest

Hij was te Krommeniedijk DG: lid per 15-6-1760
Vrouw Etje Pieters Kuijper [30773] 1

    Geboren: 29 Mei 1736 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 23 November 1781 - Krommenie 1496
    Begraven: 28 November 1781 - Krommenie


     Vader: Pieter Jans Kuijper [12319] (rond 1708-1775) 1
     Moeder: Bregje Gerrits van Assem [23066] (rond 1712-1774) 1
huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 29 Maart 1766, Krommenie. 2


Kinderen
1 V Bregtje Jans Kaars [16964] 1,4,47

    Geboren: 22 November 1775 86
    Gedoopt: 
   Overleden: 9 Maart 1803 - Krommenie 2170
    Begraven: 10 Maart 1803 - Krommenie
    Partner: Hendrik Willems Sijpesteijn [12557] (1773-1835) 1,4,47
      Huw: 26 December 1795 - Krommenie2 M Sijbrand Jans Kaars [29487] 1

    Geboren: 1767
    Gedoopt: 
   Overleden: 6 September 1767 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk3 M Sijbrand Jans Kaars [29334] 1

    Geboren: 1770
    Gedoopt: 
   Overleden: 21 December 1770 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk4 M Sijbrand Jans Kaars [29111] 1

    Geboren: 1773
    Gedoopt: 
   Overleden: 29 Juni 1773 - Krommenie 2
    Begraven: 1 Juli 1773 - Krommenie
Overlijdensnotities: Man - Jan Sijbrands Kaars

Recht f 4.


Overlijdensnotities: Vrouw - Etje Pieters Kuijper

Aangifte door Jan Kuijper. Impost f 30, begraven in de kerk, recht f 4.
nalatende man en kindt


Algemene notities: Vrouw - Etje Pieters Kuijper

DG: getrouwt met Jan Kaars woont te Krommeniedijk. Nu te Krommenie.


Notities: Huwelijk

geeft trouwdatum Jm. van Krommeniedijk en jd. van Krommenie, ieder f 30 impost.


Overlijdensnotities: kind - Bregtje Jans Kaars [16964]

Aangifte door haar man Hendrik Sijpesteijn. Impost f 30.


Overlijdensnotities: kind - Sijbrand Jans Kaars [29487]

Aangifte door Pieter Cuijper. Impost f 30.


Overlijdensnotities: kind - Sijbrand Jans Kaars [29334]

Aangifte door Pieter Cuijper. Impost f 30.


Overlijdensnotities: kind - Sijbrand Jans Kaars [29111]

Aangifte door de vader. Impost f 30, begraven in de kerk, recht f 2.
Afbeelding

Pieter Jans Vlagman en Jannetje Willems Kaars
Man Pieter Jans Vlagman [8848] 1

    Geboren: rond 1722
    Gedoopt: 
   Overleden: 29 Maart 1779 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Huwelijk: 1771 - Krommenie (man volg. huw, vr. 1ste huw)

 Andere partner: Aagje Frederiks [18151] (rond 1720-vr 1761) 1 - 1742

 Andere partner: Maartje Claas Bakker [8537] (1730-1767) 1 - 1761 - Krommenie (man volg. huw, vr. 1ste huw)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Voogdbenoeming: 19 Augustus 1761 Is bij Weesmeesteren tot voogden over de minderjarige zoon van Pieter Jansz Vlagman geteelt bij wijlen Aagje Vreriks aangestelt Gerrit Pieters Dekker en Dirk Jansz Daan woonende beijde tot Crommenie.

Notarisakten/Staatboeken: 34 Folio 23. Op Huijden den 19 Augustus 1761 Compareerde voor Weesmeesteren van den Banne van Crommenie Pieter Jansz Vlagman woonende alhier wedr: van Aagje Vreriks en bij deselve hebbende verwekt een minderjarige zoon genaamt Jan Pietersz Vlagman out 18 jaar, dewelke verclaarde aan deselve zijne zoon en ten overstaan van Gerrit Prs: Dekker en Dirk Jansz Daan in desen als aangestelde voogden bewijs voor moeders erv te doen Aan contante penningen f 3:3:, welk op heden is boven gebragt en in de weescas gelegt, blijvende niet te min hij vader gehouden om gedagte zijne zoon behoudens capitaal voor renten en vrugten van het bewesene op te brengen en groot te maken, tot mondigen dage huwelijke of andere goetgekeurde state toe, alles na order deser camer, onder verband van zijn persoon en goederen als na regten. Actum Crommenie en des ten oirconde getekent dato als boven Mij present J. Beets Dit merk is + bij Pieter Jansz Vlagman gestelt Dit merk is + bij Gerrit Pieterse Dekker gestelt Dit merk is bij X Dirk Jansz Daan gestelt Gerrit Rood Jan Dingenom
Vrouw Jannetje Willems Kaars [43109] 1

    Geboren: rond 1751 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 29 Mei 1777 - Krommenie 2
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 7 September 1771, Krommenie. 2 Wnr. en jd. van Krommenie.


Kinderen

Overlijdensnotities: Man - Pieter Jans Vlagman

Aangifte door Wouter Pietersz.


Overlijdensnotities: Vrouw - Jannetje Willems Kaars

Aangever haar man Pieter Vlagman

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Januari 2024 met Legacy 7.5 van Millennia