Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Jan Jacobs Kruijt en Dieuwertje Sijbrands Kaars
Man Jan Jacobs Kruijt [41348] 1

    Geboren: 30 Januari 1722 85
    Gedoopt: 
   Overleden: 5 Mei 1775 - Krommenie 2171
    Begraven: 10 Mei 1775 - Krommenie


     Vader: Jacob Jans Kruijt [38538] (rond 1696-1780) 1
     Moeder: Aagje Jaspers Sevenhuijse [18420] (rond 1696-1760) 1


    Huwelijk: 1748
Vrouw Dieuwertje Sijbrands Kaars [28077] 1

    Geboren: rond 1724
    Gedoopt: 
   Overleden: 30 Oktober 1795 - Krommenie 2
    Begraven: 30 Oktober 1795 - Krommenie


     Vader: Sijbrand Jans Kaars [30256] (rond 1701-1760) 1
     Moeder: Aagtje Jans Besse [18839] (rond 1701-1747) 1
huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 11 Mei 1748, Krommenie. 2 5468/2739 3-11-1774
Ieder f 6 impost.


Kinderen
1 V Aagje Jans Kruijt [18365] 1

    Geboren: 9 April 1749 - Krommenie 85
    Gedoopt: 
   Overleden: 19 Januari 1754 - Krommenie 104
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Man - Jan Jacobs Kruijt

In 't water verongelukt. Aangifte door Jan Kaars. Impost f 6. Begravenin de kerk. Recht f 4.
nalatende vrouw, in het water verongelukt


Algemene notities: Man - Jan Jacobs Kruijt

DG: getrout aen Diewer Sijbrants Keers van Krommenieerdijk.


Overlijdensnotities: Vrouw - Dieuwertje Sijbrands Kaars

Aangifte door haar broer Jan Kaars. Impost f 6.
weduwe Jan Kruijt


Algemene notities: Vrouw - Dieuwertje Sijbrands Kaars

3069/90
Woont in Krommeniedijk (1760)


Overlijdensnotities: kind - Aagje Jans Kruijt [18365]

Aangifte door Jacob Kruijt van het kind van zijn zoon. Impost f 3, begraven in de kerk, recht f 2.
Afbeelding

Dirk Dirks Kaars en Neeltje Cornelis Swart
Man Dirk Dirks Kaars [1479] 1,4,34,35

    Geboren: 26 Maart 1756 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 28 Maart 1756 - Krommeniedijk
   Overleden: 14 December 1831 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Dirk Jans Kaars [9286] (1723-1758) 1,4,34,35
     Moeder: Neeltje Cornelis Keijning [13662] (rond 1731-vr 1831) 1,4


    Huwelijk: 30 Mei 1784 - Krommenie

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Dirk Dirks Kaars had als beroep: arbeider (1829), wever (1831).

Hij was gereformeerd. Belijdenis op 23-5-1788
Vrouw Neeltje Cornelis Swart [14549] 1,4,34,35

    Geboren: 10 Augustus 1764 - Nauerna
    Gedoopt: 19 Augustus 1764 - Assendelft
   Overleden: 19 December 1831 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Pieters Swart [27372] (1729-      ) 1,4
     Moeder: Trijntje Jochems Verdonk [14490] (rond 1720-1781) 1,4Gebeurtenissen uit het leven waren:

Zij was gereformeerd. Belijdenis op 23-5-1788


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 15 Mei 1784, Krommenie. 2


Kinderen

Geboortenotities: Man - Dirk Dirks Kaars

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Man - Dirk Dirks Kaars

Aangever Jan Keijning, 28 jaar, molenaar, neef en gebuur.


Algemene notities: Man - Dirk Dirks Kaars

Overlijdensakte vermeldde als geboortedatum 28-3-1754 te Krommenie.


Geboortenotities: Vrouw - Neeltje Cornelis Swart

Doopgetuige: Tryntje Cornelis Maet


Algemene notities: Vrouw - Neeltje Cornelis Swart

ONA Krommenie, 3120, nr. 671, 10-5-1809: legaat van f. 200 aan Jan, zoon(in onecht, gedoopt Krommeniedijk 11-4-1803, getuige Guurtje Maartens Daen) van Hendrikje Klaas Keijning bij haar inwonende. De laatste is gedoopt Krommeniedijk 22-2-1779 (vader Klaas Klaasz Keijning, moeder Guurtje Maartens Daen, getuige Jannetje Hendriks van der Laan).
Neeltje was getuige bij de doop te Krommenie (NG) van enkele kinderen van Jan Hendrik Rijs en Trijntje Klaas Keijning, te weten
Neeltje op 04-09-1803
Guurtje op 27-04-1806
Guertje op 18-03-1810.
Zij was toen lidmaat van Krommeniedijk.


Notities: Huwelijk

Adres bij Volkstelling 1829: Noordeinde 361, Krommenie.
29-06-1800 met attestatie uit Assendelft naar Krommeniedijk vertrokken.
Jm. en jd. van Krommenie
datum 30 mei 1784
Krommeniedijk
Nederlands gereformeerd
Afbeelding

Dirk Jans Kaars en Neeltje Cornelis Keijning
Man Dirk Jans Kaars [9286] 1,4,34,35

     Alias: Dirk Jans Keers
    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 19 September 1723 - Krommeniedijk
   Overleden: 30 Oktober 1758 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Huwelijk: 1751 - Krommeniedijk

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Hij was gereformeerd. Belijdenis op 29-3-1753
Vrouw Neeltje Cornelis Keijning [13662] 1,4

    Geboren: rond 1731
    Gedoopt: 
   Overleden: vr 1831
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 30 Oktober 1751, Krommenie. 2 Dirk Janse van ? en Neeltje Cornelis van Krommeniedijk; aannemelijk Kaars en Keijning


Kinderen
1 M Gerbrand Garments Kaars [31714] 1,4

    Geboren: 22 Januari 1754 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 27 Januari 1754 - Krommeniedijk
   Overleden: 9 Augustus 1805 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Aagtje Gerrits van Dijk [18770] (1757-1792) 1
      Huw: 1780 - Krommenie. (Eerste huwelijk)
    Partner: Aagtje Hendriks Rijs [18232] (1755-1796) 1
      Huw: 1794. (man volg. huw, vr. 1ste huw)
    Partner: Antje Dirks Bloem [6858] (1765-1835) 1,4
      Huw: 1797 - Krommenie. (Volgende huwelijk)2 M Dirk Dirks Kaars [1479] 1,4,34,35

    Geboren: 26 Maart 1756 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 28 Maart 1756 - Krommeniedijk
   Overleden: 14 December 1831 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Neeltje Cornelis Swart [14549] (1764-1831) 1,4,34,35
      Huw: 30 Mei 1784 - Krommenie
Geboortenotities: Man - Dirk Jans Kaars

Fam.nm ook wel Keers


Overlijdensnotities: Man - Dirk Jans Kaars

Aangifte door zijn vrouw Neeltje Cornelis


Geboortenotities: kind - Gerbrand Garments Kaars [31714]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Gerbrand Garments Kaars [31714]

Aangifte door zijn zwager Jan Heijnis (gehuwd met Maartje Dirks Bloem)


Geboortenotities: kind - Dirk Dirks Kaars [1479]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Dirk Dirks Kaars [1479]

Aangever Jan Keijning, 28 jaar, molenaar, neef en gebuur.


Algemene notities: kind - Dirk Dirks Kaars [1479]

Overlijdensakte vermeldde als geboortedatum 28-3-1754 te Krommenie.
Afbeelding

Gerbrand Garments Kaars en Aagtje Hendriks Rijs
Man Gerbrand Garments Kaars [31714] 1,4

    Geboren: 22 Januari 1754 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 27 Januari 1754 - Krommeniedijk
   Overleden: 9 Augustus 1805 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Dirk Jans Kaars [9286] (1723-1758) 1,4,34,35
     Moeder: Neeltje Cornelis Keijning [13662] (rond 1731-vr 1831) 1,4


    Huwelijk: 1794 - (man volg. huw, vr. 1ste huw)

 Andere partner: Aagtje Gerrits van Dijk [18770] (1757-1792) 1 - 1780 - Krommenie (Eerste huwelijk)

 Andere partner: Antje Dirks Bloem [6858] (1765-1835) 1,4 - 1797 - Krommenie (Volgende huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: 801 Folio 30. Weeskamer gehouden 1 Maart 1797. Compareerden ter weeskamer Garbrand dirks Kaars, weduenaar van Aagje gerrits van dijk en bij deselve hebbende verwekt Twee Minderjarige Kinderen genaamd Dirk, oud 14 Jaar en Neeltje oud 10 Jaar, dewelke verklaarde bewijs van Moederlijk Ervdeel te doen, te weeten voor ieder kind Tien Stuijvers, te Zamen Een gulden, welke Somma op heden is boven gebragt en ter weeskamer gefourneerd blijvende hij vader verpligt, gedagte Zijne Kinderen behoudens `t bewesene, op te brengen en groot te maken tot mondigen dage, Huwelijken of andere goedgekeurde State toe, alles na order deser Kamer en dat hij vader Zal Zijn en blijven Eijgenaar van den gemeenen boedel van hem en Zijn overleden vrouw, met de baten en Schaden van dien, dien hij voor Zijn Particulier eijgendom is Nemende, alles onder verband van Zijn Persoon en goederen als na Regten. Actum ter Kamere voorsz en ten Oirconde getekend dato ut Supra. In Kennisse van mij Jacobus Albert. Secret. Garbrant kaars Klaas Haan Arent Kroesen
Vrouw Aagtje Hendriks Rijs [18232] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 14 September 1755 - Krommenie
   Overleden: 28 Mei 1796 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Hendrik Jans Rijs [36499] (rond 1732-1778) 1
     Moeder: Areijaantje Jacobs [22064] (rond 1732-      ) 1
huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 22 Maart 1794, Krommenie. 2 Wnr. en jd. van Krommenie


Kinderen
1 M Hendrik Gerbrands Kaars [35979] 1

    Geboren: 6 Februari 1795 - Krommenie
    Gedoopt: 8 Februari 1795 - Krommenie
   Overleden: 12 Februari 1795 - Krommenie 2
    Begraven: 
Geboortenotities: Man - Gerbrand Garments Kaars

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Man - Gerbrand Garments Kaars

Aangifte door zijn zwager Jan Heijnis (gehuwd met Maartje Dirks Bloem)


Geboortenotities: Vrouw - Aagtje Hendriks Rijs

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Vrouw - Aagtje Hendriks Rijs

Aangifte door haar man.


Geboortenotities: kind - Hendrik Gerbrands Kaars [35979]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Hendrik Gerbrands Kaars [35979]

Aangifte door de vader

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia