Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Louris Aris van Graft en Trijntje Claas Zwart
Man Louris Aris van Graft [45191] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 10 September 1730 - Westzaan
   Overleden: 10 Februari 1801 - Krommenie 2
    Begraven: 10 Februari 1801 - Krommenie
    Huwelijk: 22 December 1754 - Assendelft

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Zijn ouders waren Aaris Louris Graft en Hillegont Dircks.
Vrouw Trijntje Claas Zwart [6014]

    Geboren: 
    Gedoopt: 19 Februari 1730 - Westzaan
   Overleden: 
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Haar ouders waren Claas Cornelis Zwart en Jannetje Claas van der Blinck.


Kinderen
1 V Hillegond Louris van Graft [37114] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 16 Januari 1755 - Assendelft
   Overleden: 26 Juli 1809 - Krommenie 2
    Begraven: 26 Juli 1809 - Krommenie
    Partner: Cornelis Jans Bakker [99] (1756-1827) 1,4
      Huw: 1785 - Krommenie. (man volg. huw, vr. 1ste huw)2 V Guurtje Louris van Graft [35403] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 21 September 1760 - Assendelft
   Overleden: 24 April 1831 - Wormerveer
    Begraven: 
    Partner: Garbrand Floris Schenk [31226] (1766-      ) 1
      Huw: 20 Juni 1790 - Krommenie. (Eerste huwelijk)
Overlijdensnotities: Man - Louris Aris van Graft

Aangifte door Cornelis Jansz Bakker. Impost f 3.


Overlijdensnotities: kind - Hillegond Louris van Graft [37114]

vermeld als Hilgond van Graft
Recht f 4. Vermeld met patroniem.
Afbeelding

Albert Barends Grandiek en Evertje Pieters Nielen
Man Albert Barends Grandiek [20098] 1

    Geboren: 1812 - -
    Gedoopt: 
   Overleden: vr 1858
    Begraven: 
    Huwelijk: 17 Mei 1840 - Wormerveer (Eerste huwelijk)
Vrouw Evertje Pieters Nielen [30850] 1,4

    Geboren: 1818 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 17 Juni 1860 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Pieter Claas Nielen [9202] (rond 1786-      ) 1,4
     Moeder: Trijntje Engels Dam [43564] (rond 1786-      ) 1,4 Andere partner: Klaas Klaas Steen [44056] (1825-1860) 1,4 - 2 Mei 1858 - KrommenieKinderen

Overlijdensnotities: Vrouw - Evertje Pieters Nielen

eerder gehuwd met Albert Grandiek; geboren: 25.5.1817


Notities: Huwelijk

Vader bruidegom Barend Grandiek Moeder bruidegom Marijtje Hommers Vader bruid Pieter Nielen Moeder bruid Trijntje Dam Nadere informatie beroep Bg.: werkman
Afbeelding

Poulus Engels Rachel en Antje Jans Gransijn
Man Poulus Engels Rachel [16788] 1

    Geboren: rond 1720 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 3 Mei 1763 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Huwelijk: 1741 - (vr volg huw,man 1st huw)

 Andere partner: Matje Bos [13064] (rond 1730-      ) 1 - 1758 - Krommenie (Volgende huwelijk)
Vrouw Antje Jans Gransijn [21750] 1

    Geboren: rond 1702
    Gedoopt: 
   Overleden: 2 April 1757 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Mr Jan Pieters Gransijn [41938] (rond 1669-1733) 1
     Moeder: Marie Pieters [8711] (rond 1677-1719) 1 Andere partner: Cornelis Claas Bom [26214] (vr 1697-1740) 1 - 1722 - Krommenie

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Notarisakten/Staatboeken: Folio 26 Inventaris van de goederen ter weeskamer bewesen door Antje Jans Gransijn, aen haer drie onmondige kinderen geteelt bij wijlen Cornelis Bom genaamt Claes oud 15 jaer, Maertje oudt 13 jaer en Trijntje oudt 10 jaer, voor haer vaders erf ten overstaen van Willem Bom, oom Engel Huysman, en Jacob Waegmeester als wettige aengestelde voogden Namentlijk voor de drie kinderen te samen een hondert gulden, onder de moeder berustende, verbint daar voor speciael de helft in een huys en erf staende en gelegen in het Noord end belent ten Z. Jan Harmen Alberts en ten N. Willem Maxe, nog in een stukke lant groot 1120 roeden gelegen bewesten de tuyn belent ten Z. Huybert Symonse, en ten N. Jacob de Grijs, voorts haer persoon en goederen als na regten, voorts neemt de moeder aen haer kinderen met behouden goet groot te maken tot haer mondige dage toe, na haer staet en gelegentheyt, nog verclaerende de moeder te willen, dat als sij komt te overlijden, haer soon Claes sal moeten hebben boven het gene reets is gemelt 50 gulden overgelt nevens een bed met sijn toebehooren als mede nog de dogters voorsz. en de dogters die sij soude mogen nalaten uyt verder huwelijk geteelt, haar kleederen soo linnen als wollen en vercierselen van goud en silver tot haere lijve behoorende bestaende in kraelen en carnaten met goude slooten, en tuygen tas en silver riem, 4 goude ringjes, 2 kleyne goude haernaeltjes, goude spelde 1 paer, 2 boeken met Folio 26v silver, behoudens dat het selve maer sal plaets hebben voor soover het op haer overlijde sal werden bevonden, aengesien sij aen haer de vrijheyt behout om het selve des noods in armoede te mogen verteeren en beloofde sij des wegens nader bij geschrifte of voorwaerde daer ontrent te besorgen dat dit tot sijn effect gebragt werde onder verbant van haere persoon en goederen als na regten Aldus gedaan ter weeskamer en bij voogden als ook weesmeesters geapprobeert den 22 Maert 1741, en `t oirconde getekent Antje Jans Gransijn Willem Bom Engel Huysman Jacob Waagmeester Mij Present, J. Beets, secrets.

Notarisakten/Staatboeken: 15 24 Januarii 1748, door de voogden voor de 3 kinderen bovegebragt haer portie uyt de erffenis en nalatenschap van haer peetje Trijntje Claes Bom gekomen


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 7 April 1741, Krommenie. 2 Wed., f 3 impost.

Huwelijkstoestemming: 1757.


Kinderen

Overlijdensnotities: Man - Poulus Engels Rachel

Aangifte door Cornelis Hof. Impost f 3, begraven in de kerk, recht f 4.


Overlijdensnotities: Vrouw - Antje Jans Gransijn

Aangever haar man, Poulus Ragel. f 3 impost, begraven in de kerk, recht f 4.
Afbeelding

Johannes Klaas van Hessen en Catharina Pieters Gransijn
Man Johannes Klaas van Hessen [43630] 1,4,97

     Alias: Jan Klaas van Essen
    Geboren: rond 1760 - Wormerveer
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 30 April 1780 - Krommenie (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Hij was oud katholiek
Vrouw Catharina Pieters Gransijn [23398] 1,4,97

     Alias: Trijntje Gransijn
    Geboren: rond 1755 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 21 Juni 1821 - Wormerveer
    Begraven: 


     Vader: Pieter Gransijn [14536] (rond 1725-      ) 1
     Moeder: Gebeurtenissen uit het leven waren:

Zij was oud katholiek

Zij was peet/meet van Johannes Petrus van Hessen in 1808 te Krommenie.


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 15 April 1780, Krommenie. 2 Jm. van Wormerveer en jd. van Krommenie.


Kinderen
1 M Nicolaas Johannis Hessen [28043]

    Geboren: 
    Gedoopt: 14 Maart 1782 - Krommenie
   Overleden: 26 Januari 1839 - Zaandam
    Begraven: 2 M Pieter Johannes van Hessen [31569] 1,4

     Alias: Pieter Jans van Hesse
    Geboren: 26 April 1784 - Wormerveer
    Gedoopt: 28 April 1784 - Krommenie
   Overleden: 28 April 1850 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Anna Martinus Molenaar [20721] (1784-1812) 1
      Huw: 7 Juni 1807 - Krommenie 2,97. (Kerk)
    Partner: Hillegonda Willems Snijder [36970] (1792-vr 1825) 1,4
      Huw: 7 Juli 1814 - Wormerveer. (man volg. huw, vr. 1ste huw)
    Partner: Guurtje Anthonius de Kok [34537] (1782-1849) 1,4
      Huw: 1 Mei 1825 - Krommenie 97. (Volgende huwelijk)3 M Johannis Johannis van Hessen [26574]

    Geboren: - Wormerveer
    Gedoopt: 22 Augustus 1786 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 4 M Willibrordus Joannis van Hessen [25774]

    Geboren: - Wormerveer
    Gedoopt: 11 Juni 1789 - Krommenie
   Overleden: 1789
    Begraven: 5 M Willebrordus Johannes van Hessen [11679] 1,4

     Alias: Wulbert van Hesse
    Geboren: 
    Gedoopt: 28 April 1791 - Krommenie
   Overleden: 26 Mei 1846 - Wormerveer
    Begraven: 
    Partner: Alida Cornelis Molenaar [20315] (1790-1829) 1,4
      Huw: 25 Mei 1817 - Krommenie 97. (Kerk)6 M Cornelis Johannis van Hessen [22779]

    Geboren: 
    Gedoopt: 30 Augustus 1794 - Krommenie
   Overleden: 1794
    Begraven: 
Overlijdensnotities: Vrouw - Catharina Pieters Gransijn

geen ouders vermeld


Notities: Huwelijk

Op 30-04-1780 Westzaan betoog gegeven om te Krommenie te trouwen; jm te Wormerveer, jd te Krommenie


Doopnotities: kind - Nicolaas Johannis Hessen [28043]

Emerentia Stieleman, OK


Doopnotities: kind - Pieter Johannes van Hessen [31569]

Maria Gransijn, OK


Overlijdensnotities: kind - Pieter Johannes van Hessen [31569]

eerst geh. met Antje Molenaar en wn van Hillegond Snijder


Doopnotities: kind - Johannis Johannis van Hessen [26574]

Maria Jans Castricum, OK


Doopnotities: kind - Willibrordus Joannis van Hessen [25774]

Emerentia Sticlemon,obit. Oud katholiek (OK)


Doopnotities: kind - Willebrordus Johannes van Hessen [11679]

Emerentia Stieleman, OK


Doopnotities: kind - Cornelis Johannis van Hessen [22779]

Maria Granzijn, OK

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Januari 2024 met Legacy 7.5 van Millennia