Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Hendrik Zacharias Gransijn en Trijntje Simons Pukkel
Man Hendrik Zacharias Gransijn [36704] 1

    Geboren: rond 1715 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 13 Juni 1772 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Zacharias Jans Gransijn [640] (rond 1689-1732) 1
     Moeder: Wijntje Dirks [7979] (rond 1689-1724) 1


    Huwelijk: 29 November 1761 - Krommenie (Volgende huwelijk)

 Andere partner: Dirkje Dirks [29651] (rond 1720-1758) 1 - 1740 - Krommenie

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Voogdbenoeming: 28 Junij 1758 Is bij Weesmeesteren tot voogden over 't onmondige kind van Hendrik Zagharijasse, weduenaar van Dirkje Dirks, aangestelt de persoonen van Vrederik Asbeek en Cornelis Hof, beijde alhier

• Notarisakten/Staatboeken: 15 Folio 230v Op huyden den 28 Junii 1758, Compareerde voor weesmeesteren van den banne van Crommenie Hendrik Zagharijassen weduenaar van Dirkje Dirks en bij deselve hebbende verwekt een onmondige dogter genaamt Wijntje Hendriks out 8 jaar dewelke verclaarde aan deselve zijne dogter ten overstaan van Vrederik Asbeek en Cornelis Hof in desen als aangestelde voogden bewijs voor moeders erf te doen, een goude ducaat van f 5: 5: 0, een zilvere beugel en tas met een boekje met zilvere crappen Welke zomma, en zilverbeugel, en boekje door de vader is bovengebragt en in de weescas gelegt Blijvende niet te min hij vader gehouden omme gedagte zijne dogter behoudens capitaal voor de renten en vrugten van het bewesene op te brengen en groot te maken tot mondigen dagen, huwelijke ofte andere goedtgekeurde staate toe alles na order deser camer, verbindende daar voor zijn persoon en goederen als na regten. Actum ter weescamer voorsz: en de des ten oirconde getekent dato als boven Dit merk is + bij Hendrik Zagharijasse gestelt Vrederik Asbeek Cornelis Hof Jan Dingenom Jan Hekelaar Mij Present J Beets, secrets.
1771: 13 maart uytgeset aan een weesmeesters kennis ΰ 3 percento

• Notarisakten/Staatboeken: 14 ORA 1493, fo. 142, 142v den 16 maert 1740 compareerde voor weesmeesters Hendrik Sagharijassen nu meerderjarig, die bekende voor sijn ½ van de hooftsom van 107:11:te hebben ontfangen en nog van intrest en boekschult samen f 5: 5:12 f 59: 1: 4 en bekende daermede van sijn portie van desen inventaris voldaen te wesen, bedankende Weesmeesters en voogden voor de goede directie over sijn goederen gehadt deselve quiteerende voor namaninge onder verbant als na regten, actum en 't oirconde getekent dit merk is van Hendk. Sagharijasse gestelt Mij present J. Beets, secrets.
Vrouw Trijntje Simons Pukkel [4694] 1

    Geboren: rond 1730 - Westzaan
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 13 November 1761, Krommenie. 2 Wnr. van Krommenie en wed. van Westzaan.
datum 29 november 1761
Krommeniedijk
Rooms katholiek
van Krommenie.


Kinderen
1 M Zacharias Hendriks Gransijn [645] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 23 Januari 1764 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Neeltje Maurits Wijnands [8760] (1769-1833)
      Huw: 22 April 1792 - Assendelft. (Eerste huwelijk)
Overlijdensnotities: Man - Hendrik Zacharias Gransijn

Aangever Frederik Asbeek.


Geboortenotities: kind - Zacharias Hendriks Gransijn [645]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Antje Ouwels
Afbeelding

Jan Kapitein en Jannetje Jans Gransijn
Man Jan Kapitein [39062] 1

    Geboren: rond 1700 - Akersloot
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1726 - (man volg. huw, vr. 1ste huw)
Vrouw Jannetje Jans Gransijn [42430] 1

    Geboren: rond 1706 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Mr Jan Pieters Gransijn [41938] (rond 1669-1733) 1
     Moeder: Marie Pieters [8711] (rond 1677-1719) 1
huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 30 Augustus 1726, Krommenie. 2 Wnr. van Akersloot; jd. f 3 impost.


Kinderen

Afbeelding
Pieter Gransijn
Man Pieter Gransijn [14536] 1

    Geboren: rond 1725
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 M Claas Pieters Gransijn [19105] 97

    Geboren: 
    Gedoopt: 
   Overleden: 27 Oktober 1779 - Krommenie 97
    Begraven: 2 M Jan Pieters Gransijn [39856] 1

     Alias: Joannes Pieters Granzijn 97
    Geboren: rond 1740
    Gedoopt: 
   Overleden: 16 Februari 1768 - Krommenie 2,97
    Begraven: 3 V Trijntje Pieters Gransijn [11948] 1

    Geboren: 1745
    Gedoopt: 
   Overleden: 26 Juli 1745 - Krommenie 2
    Begraven: 4 V Maartje Pieters Gransijn [11082] 1,4,97

     Alias: Maartje Granzijn 1
    Geboren: rond 1745 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 23 Juni 1811 - Krommenie 2,97
    Begraven: 
    Partner: Maarten Jans Barende [36521] (1742-1826) 1,4,97
      Huw: 11 November 1764 - Krommenie5 M Jacob Gransijn [37983] 1

    Geboren: rond 1750
    Gedoopt: 
   Overleden: 19 Augustus 1803 - Krommenie 2,97
    Begraven: 20 Augustus 1803 - Krommenie6 V Trijntje Pieters Gransijn [11536] 1

    Geboren: 1751
    Gedoopt: 
   Overleden: 7 Augustus 1751 - Krommenie 2
    Begraven: 7 V Catharina Pieters Gransijn [23398] 1,4,97

     Alias: Trijntje Gransijn
    Geboren: rond 1755 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 21 Juni 1821 - Wormerveer
    Begraven: 
    Partner: Johannes Klaas van Hessen [43630] (rond 1760-      ) 1,4,97
      Huw: 30 April 1780 - Krommenie. (Eerste huwelijk)8 M Cornelis Pieters Gransijn [25984] 1

    Geboren: vσσr 1760
    Gedoopt: 
   Overleden: 3 Juli 1781 - Krommenie 2
    Begraven: 
Overlijdensnotities: kind - Jan Pieters Gransijn [39856]

Aangifte door Maarten Barende.


Overlijdensnotities: kind - Trijntje Pieters Gransijn [11948]

Aangifte door de vader. Impost f 3.


Overlijdensnotities: kind - Jacob Gransijn [37983]

Aangifte door Maarten Barende.


Overlijdensnotities: kind - Trijntje Pieters Gransijn [11536]

Aangifte door de vader. Impost f 3.


Overlijdensnotities: kind - Catharina Pieters Gransijn [23398]

geen ouders vermeld


Overlijdensnotities: kind - Cornelis Pieters Gransijn [25984]

Aangifte door Maarten Barende.
Afbeelding

Pieter Johannes Gransijn en Aagje Cornelis Grootewal
Man Pieter Johannes Gransijn [16230] 1

    Geboren: rond 1715 - Jisp
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1735
Vrouw Aagje Cornelis Grootewal [18006] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 10 Juli 1712 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Cornelis Jans Grootewal [26979] (rond 1678-1744) 1
     Moeder: Bregtje Adriaans Spoelder [23104] (rond 1678-1736) 1
huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 21 Januari 1735, Krommenie. 2 Pieter van Jisp, Aagje f 15 impost.


Kinderen

Algemene notities: Man - Pieter Johannes Gransijn

Heeft een zus Trijntje:
impost 03-09-1735 geeft haar aan om te trouwen Trijntje Johannes Gransijn, minderjarig jongedogter alhier, geassisteert met haar broeder Pieter Johannes Gransijn, met Willem Bruijnsz Koster, weduwnaar tot Wormer onder de classis van vijftien guldens is alhier voor de bruijdt f 15


Geboortenotities: Vrouw - Aagje Cornelis Grootewal

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Maartje Ariaans


Notities: Huwelijk

impost trouwen Jisp 22-01-1735 Pieter Gransijn, meerderjarig jonghman alhier geeft hem aan om te trouwen met Aaghje Cornelis Grootewal, meerderjarig jongedochter, geadsisteert sijnde met haar swager Simon Schermer tot Wormerveer onder de classis van vijftien gulden dus alhier voor de bruijdegom f 15

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 28 Januari 2024 met Legacy 7.5 van Millennia