Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Gerrit Harmens Hesseling en Trijntje Egberts Meijer
Man Gerrit Harmens Hesseling [32421] 1

    Geboren: rond 1749 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1769 - Krommenie (vr volg huw,man 1st huw)
Vrouw Trijntje Egberts Meijer [11839] 1

    Geboren: rond 1738 - Krommeniedijk
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

 Andere partner: Gerrit Hendriks Evering [32442] (1732-1768) 1 - 14 Mei 1758 - Krommeniedijk (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Trijntje was rooms katholiek 5

• Notarisakten/Staatboeken: 14,33 Folio 89. Op Huijden den 15 e Maart 1769 Compareerde voor weesmeesteren van den banne van Crommenie, Trijntje Egbertse wedue van Gerrit Hendrikse wonende tot Crommenie en bij deselve hebbende verwekt twee minderjarige kinderen genaamt Antje out 7 jaar en Grietje Gerrits oud 3 jaaren dewelke verclaarde aan deselve haare kinderen ten overstaan van Hendrik Gerritse groodvader van de kinderen, en Cornelis Jansz Eppe neev der kinderen, mede alhier woonachtig, en in desen als aangestelde voogden, bewijs voor vaders erv te doen aan contante penningen aan ieder van deselve een zomma van f 3:3:0 sijnde te samen een zomma van f 6:6:0, welke op heden is bovengebragt en in de weescas gelegt, blijvende egter verpligt om gedagte haare kinderen, behoudens het bewesene op te brengen en grood te maken tot mondigen dagen, huwelijke ofte andere goedgekeurde state toe alles na order deser camer, alles onder verband van haar persoon en goederen als na rechten Actum ter camere voorsz: en des ten oirconde getekend dato ut supra Mij Present J. Beets Dit merk is bij X Trijntje Egberts gestelt Dit merk is bij + Hendrik Gerritse gestelt Dit merk is bij + Cornelis Jansz Eppe gestelt Pieter van Leijden Gerrit Roodhuwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 11 November 1769, Krommenie. 2 Jm. en wed. van Krommenie.
datum 26 november 1769
Krommeniedijk
Rooms katholiek


Kinderen
1 M Harmen Gerrits Hesseling [35756] 1

    Geboren: - Krommenie
    Gedoopt: 22 Januari 1771 - Krommeniedijk
   Overleden: 17 Augustus 1784 - Krommenie 2
    Begraven: 
Geboortenotities: kind - Harmen Gerrits Hesseling [35756]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Jan Hesseling


Overlijdensnotities: kind - Harmen Gerrits Hesseling [35756]

Aangifte door Gerrit Hesseling van zijn zoon. Aangenomen deze overledene.
Afbeelding

Barend Hendriks Zomer en Grietje Lammerts Hesseling
Man Barend Hendriks Zomer [22862] 1,4

    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 5 Juli 1785 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Hendrik Pieters Zomer [36622] (rond 1746-1795) 1
     Moeder: Stijntje Barends Huijgen [13090] (rond 1750-1795) 1


    Huwelijk: 1807 - Krommenie

Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Barend was rooms katholiek 5

• Notarisakten/Staatboeken: 33 Folio 237 verso. Den 3 Februarij 1808 Compareerden voor weesmeesteren der banne Krommenie, Barend Zomer in huwelijk hebbende Grietje Hesseling, en zij zelve met haar man geadsisteerd, dewelke verklaarde uit handen van weesmeesteren voorsz: te hebben ontvangen, het ommestaande moederlijk ervdeel, met de daarop tot dato deeses verscheenen intressen, verklarende daar mede volkomen voldaan te zijn,weesmeesteren benevens de voogden te quiteren, voor alle namaning te indemneren en bevrijden onder verband als na regten Actum ter kamere en ten oirconde getekend dato ut supra .In Kennisse van mij J. Alberti, secr: Barent Hendriksz Zoomer Grietje Hesselening Jan van Eden Arent Kroesen
Vrouw Grietje Lammerts Hesseling [33526] 1,4

     Alias: Grietje Claas Hesseling
    Geboren: 22 September 1784 - Krommenie 2067
    Gedoopt: 22 September 1784 - Krommeniedijk
   Overleden: 13 Februari 1860 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Lammert Hesseling [9145] (rond 1760-1801) 1,4
     Moeder: Klaasje Cornelis Teeling [13515] (rond 1762-1784) 1,4Gebeurtenissen uit het leven waren:

• Grietje was rooms katholiek 5


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 7 November 1807, Krommenie. 2 ORA 1495, fo. 237
Jm. van Krommeniedijk en jd. van Krommenie. 22 nov. betoog na Krommeniedijk.
datum 22 november 1807
Krommeniedijk
Rooms katholiek


Kinderen
1 M Barend Hendriks Zomer [3294] 4

    Geboren: 5 Juli 1785 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 2 Juni 1858 - Krommenie
    Begraven: 2 V Stijntje Barends Zoomer [15347] 1,4

    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 31 Oktober 1808 - Krommeniedijk
   Overleden: 11 Juni 1889 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Engel Hendriks Diemeer [30369] (1809-1892) 1,4
      Huw: 25 Augustus 1828 - Krommenie3 V Klaasje Barends Zomer [44321] 1,4

    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 22 April 1810 - Krommeniedijk
   Overleden: 29 Juni 1812 - Krommeniedijk
    Begraven: 4 V Antje Barends Zomer [21338] 1

    Geboren: - Krommeniedijk
    Gedoopt: 7 November 1811 - Krommeniedijk
   Overleden: 4 December 1811 - Krommenie 2
    Begraven: - Krommeniedijk5 M Klaas Barends Zomer [43978] 1

    Geboren: vσσr 1814
    Gedoopt: 
   Overleden: 6 Augustus 1814 - Krommenie
    Begraven: 6 M Klaas Barends Zomer [43985] 1,4

    Geboren: 12 April 1816 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 13 Juli 1816 - Krommenie
    Begraven: 
Doopnotities: Man - Barend Hendriks Zomer

religie Rooms katholiek Doopgetuige: Antje Pieters


Geboortenotities: Vrouw - Grietje Lammerts Hesseling

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Antje Cornelis Teeling


Overlijdensnotities: Vrouw - Grietje Lammerts Hesseling

geboren: 22.9.1784


Geboortenotities: kind - Stijntje Barends Zoomer [15347]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Pieter Hendrikz Zoomer, Antje Hoogeboom


Geboortenotities: kind - Klaasje Barends Zomer [44321]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Dork Lamz Hesseling, Klaasje Janze Kemper


Geboortenotities: kind - Antje Barends Zomer [21338]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Hendrik Louwerink, Maartje Lamms Hesseling


Overlijdensnotities: kind - Klaas Barends Zomer [43985]

leeftijd: 13 weken
Afbeelding

Hermanus Pieters Hesseling en Aaltje Engels Jak
Man Hermanus Pieters Hesseling [36869] 1

    Geboren: 1871 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Pieter Dirks Hesseling [11703] (1825-1889) 1,4
     Moeder: Eva Hermanus Helmer [16112] (1836-1877) 1,4


    Huwelijk: 10 Juli 1892 - Krommenie
Vrouw Aaltje Engels Jak [19094] 1

    Geboren: rond 1869 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Engel Hugos Jak [9854] (1834-1917) 1,4
     Moeder: Trijntje Klaas Welboren [14240] (1832-1879) 1,4

Kinderen

Afbeelding
Jan Harmens Hesseling en Maartje Simons Huijgen
Man Jan Harmens Hesseling [12527] 1,4

    Geboren: rond 1756
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 12 Mei 1776 - Krommenie (Eerste huwelijk)
Vrouw Maartje Simons Huijgen [1059] 1,4

    Geboren: rond 1756
    Gedoopt: 
   Overleden: 12 April 1811 - Krommenie 2
    Begraven: 


huwelijkse gegevens waren:

• Huwelijkstoestemming: 27 April 1776, Krommenie. 2 Jm. en jd. van Krommenie.
datum 12 mei 1776
Krommeniedijk
Rooms katholiek


Kinderen
1 V Maartje Jans Hesseling [13296] 1

    Geboren: - Krommeniehorn
    Gedoopt: 10 Februari 1777 - Krommeniedijk
   Overleden: 19 December 1798 - Krommenie 2
    Begraven: 2 V Neeltje Jans Hesseling [12988] 1,4

    Geboren: 29 Mei 1778 - Krommeniehorn 99
    Gedoopt: 29 Mei 1778 - Krommeniedijk
   Overleden: 8 Oktober 1830 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Arend Dirks Mol [11457] (rond 1752-1815) 1,4
      Huw: 1800 - Krommenie. (man volg. huw, vr. 1ste huw)3 V Jannetje Jans Hesseling [42989] 1

    Geboren: - Krommeniehorn
    Gedoopt: 21 April 1782 - Krommeniedijk
   Overleden: 
    Begraven: 
Geboortenotities: kind - Maartje Jans Hesseling [13296]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Jan Harmsen


Overlijdensnotities: kind - Maartje Jans Hesseling [13296]

Aangifte door Jan Hesseling van zijn dochter. Aangenomen deze overledene.


Geboortenotities: kind - Neeltje Jans Hesseling [12988]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Grietje Sijmens


Doopnotities: kind - Neeltje Jans Hesseling [12988]

doopnaam Cornelia


Overlijdensnotities: kind - Neeltje Jans Hesseling [12988]

geb.datum: 29-05-1778


Geboortenotities: kind - Jannetje Jans Hesseling [42989]

religie Rooms katholiek
Doopgetuige: Gerrit Harmse

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia