Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Pieter Izaaks Vooren en Geziena Hermanus Henner
Man Pieter Izaaks Vooren [14845] 1

    Geboren: 1817 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 1874
    Begraven: 
    Huwelijk: 21 Mei 1837 - Uitgeest (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Zijn ouders waren Izaak Vooren en Antje van der Linden. 1

Pieter Izaaks Vooren had als beroep: een boerenbedrijf 1
Vrouw Geziena Hermanus Henner [32858] 1

     Alias: Gesina Heuner
    Geboren: 1816 - Uitgeest 1
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Haar ouders waren Hermanus Henner en Geertruida Remmers. 1


Kinderen
1 M Klaas Pieters Vooren [44141] 1

    Geboren: 8 Februari 1846 - Uitgeest 2066
    Gedoopt: 
   Overleden: 10 Oktober 1924 - Uitgeest 2066
    Begraven: 
    Partner: Elisabeth Hendriks de Roo [30235] (1849-1929) 1
      Huw: 3 Mei 1874 - Krommenie
Afbeelding
Jan Claas Swart en Trijntje Michiels Henno
Man Jan Claas Swart [40249] 1,38

     Alias: Jan Claas Swart Molenaar
    Geboren: rond 1681 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: 
     Moeder: Marie Jans [30221] (1661-1724) 1


    Huwelijk: 1701

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Staatsboeken ORA Krommenie: ORA 1489. 38 Op den 27 e April 1701 Compareerde voor de heere weesmeesteren van Crommenije en Crommenijerdijck Pieter Dircksz getrout met Marie Mighiels en Jan Claasz Molenaar, getrout zijnde met Trijntje Mighiels, d[i]e bekende van desen voorenstaanden inventaris ten vollen voldaen te zijn, bedanke derhalven de voogden en weesmeesteren van haar goede, voor haar goede voorsorge, daaromme geroyeert dato utsupra. dit merk is van Pieter Dircksz self gestelt dit merk is van Jan Molenaar self gestelt Mij present G. van Manen, secretaris.

Voogdbenoeming: Huijden den 21 November 1731 Bij Weesmeesteren gestelt en gecommitteert tot voogden over de 2 onmondige kinderen van Jan Clase Molenaer, geteelt bij wijlen Trijntje Mighiels, met naemen Lijsbet Jans, oud 16 jaer en Maertje Jans, oud 9 jaeren, de persoonen van Claes Jacobse Jong en Harmen Groot, beijde alhier, omme &ca.

Notarisakten/Staatboeken: 14 folio 75 Inventaris van de goederen ter weeskamer bewesen door Jan Claese Molenaer aan sijn 2 onmondige kinderen geteelt bij saliger Trijntje Mighiels, met naemen Lysbet Jans oudt 16 jaer en Maertje Jans oud 9 jaer voor 't moeders Erf, ten overstaen van Claes Jacobse Jong en Harmen Groot als wettige aengestelde voogden,
Namentlijk ider kint de somma van vijf en twintig gulden en dus voor beyde f 50 :onder de vader berustende onder speciael verbant van sijn huys en Erf staende en gelegen op 't Kattepat alhier, belent ten oosten Geertje Corn. en ten westen de wede. Pr. Gerritse, voorts sijn persoon en goederen als na regten,
is mede geaccordeert dat de vader sijn voorsz. kinderen behoudens gaet dat is voor de vrugten van het voorsz. bewijs, sal alimenteeren, opvoeden en onderhouden alsmede te laten leeren naer staets gelegentheyt tot hunne mondigen daege toe onder verbant als boven, aldus gedaen op den regthuyse tot Crommenie en bij Weesmeesters en voogden geapprobeert den 21 november 1731. Mij present J. Beets, secrets.

den 25 feb. 1733 heeft Jan Clase Molenaer de bovenstaende f 50 :- wegens het bewijs ter weeskamer opgebragt en wort het verbant op het huys en erf daardoor nu ontheft en ontslaegen. Mij present J. Beets, secrets.
Vrouw Trijntje Michiels Henno [22355] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 3 Mei 1682 - Krommenie
   Overleden: 17 Juli 1731 - Krommenie 2
    Begraven: 


     Vader: Michiel Cornelis Henno [7349] (rond 1640-1709) 1
     Moeder: Grietje Claas [33447] (rond 1640-1696) 1Gebeurtenissen uit het leven waren:

Zij was gereformeerd


huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 11 Maart 1701, Krommenie. 2 Jan van Assendelft, Trijntje van Krommenie.


Kinderen
1 V Anna Jans Swart [20699] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 10 Juni 1703 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 2 M Claas Jans Swart Molenaar [24550] 1

    Geboren: 1705
    Gedoopt: 
   Overleden: 10 Oktober 1705 - Krommenie 2
    Begraven: 3 M Claas Jans Swart [24555] 1

     Alias: Claas Jans Molenaar
    Geboren: 
    Gedoopt: 31 Januari 1706 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Grietje Jans [34052] (rond 1705-1748) 1
      Huw: 6 Mei 1725 - Krommenie. (Eerste huwelijk)4 V Antje Jans Swart [21755] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 10 Februari 1709 - Krommenie
   Overleden: 25 Juli 1729 - Krommenie 2
    Begraven: 5 V Lijsbet Jans Swart [44863] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 4 Mei 1710 - Krommenie
   Overleden: 17 Juni 1711 - Krommenie 2
    Begraven: 6 M Michiel Jans Swart [36116] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 23 Augustus 1711 - Krommenie
   Overleden: 19 Mei 1714 - Krommenie 2
    Begraven: 7 V Lijsbet Jans Swart [44864] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 30 November 1712 - Krommenie
   Overleden: 15 Februari 1714 - Krommenie 2
    Begraven: 8 M Michiel Jans Swart [34579] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 25 Februari 1714 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 9 V Lijsbet Jans Molenaar [44866] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 5 Mei 1715 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Jan Cornelis Oosthuijsen [40546] (rond 1713-      ) 1
      Huw: 173310 M Michiel Jans Swart [28329] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 14 Februari 1717 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 11 O NN Jans Swart [4554] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 13 Augustus 1719 - Krommenie
   Overleden: 
    Begraven: 12 M Michiel Jans Swart [26969] 1

    Geboren: 
    Gedoopt: 27 November 1720 - Krommenie
   Overleden: 6 Oktober 1723 - Krommenie 2
    Begraven: 13 V Maartje Jans Molenaar [43441] 1

    Geboren: rond 1722 14
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Jan Adriaans Booij [40022] (rond 1726-      ) 1
      Huw: 1746 1761
Doopnotities: Vrouw - Trijntje Michiels Henno

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: Vrouw - Trijntje Michiels Henno

Aangifte door haar zoon Klaas Jansz Molenaar


Geboortenotities: kind - Anna Jans Swart [20699]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Claas Jans Swart Molenaar [24550]

Aangifte door de moeder Trijntje Mighiels.


Geboortenotities: kind - Claas Jans Swart [24555]

religie Nederlands gereformeerd. In trouwen kerk met toenaam Molenaar.


Geboortenotities: kind - Antje Jans Swart [21755]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Antje Jans Swart [21755]

Aangifte door de vader Jan Clase Molenaar van zijn dochter, Aangenomen deze overledene.


Geboortenotities: kind - Lijsbet Jans Swart [44863]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Lijsbet Jans Swart [44863]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Michiel Jans Swart [36116]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Michiel Jans Swart [36116]

Aangifte door de vader Jan Claasz. Aangenomen deze overledene.


Geboortenotities: kind - Lijsbet Jans Swart [44864]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Lijsbet Jans Swart [44864]

Aangifte door de vader.


Geboortenotities: kind - Michiel Jans Swart [34579]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Lijsbet Jans Molenaar [44866]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Michiel Jans Swart [28329]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - NN Jans Swart [4554]

religie Nederlands gereformeerd


Geboortenotities: kind - Michiel Jans Swart [26969]

religie Nederlands gereformeerd


Overlijdensnotities: kind - Michiel Jans Swart [26969]

Aangifte door de vader.
Afbeelding

Gijsbert Alberts Pet en Cornelia Jans Hercot
Man Gijsbert Alberts Pet [8417] 4

    Geboren: 1842 - Zaandam 1
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 


     Vader: Albert Gijsberts Pet [20084] (1807-      ) 1
     Moeder: Dieuwertje Jacobs Krook [27798] (1809-      ) 1


    Huwelijk: 26 Juli 1868 - Zaandam (Eerste huwelijk) 1

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Zijn ouders waren Albert Pet en Diewertje Krook. 1

Gijsbert Alberts Pet had als beroep: houtzager 1
Vrouw Cornelia Jans Hercot [12782] 4

    Geboren: 1839 - Zaandam 1
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Haar ouders waren Jan Joseph Hercot en Jansje Duijn.


Kinderen
1 M Jan Joseph Gijsberts Pet [23] 4

    Geboren: rond 1876 - Zaandam
    Gedoopt: 
   Overleden: in 1946
    Begraven: 
Overlijdensnotities: kind - Jan Joseph Gijsberts Pet [23]

fam.naam moeder onleesbaar
Afbeelding

Wouter Johannes van Ingen en Johanna Elisabeth Hermsen
Man Wouter Johannes van Ingen [10505] 4

    Geboren: rond 1890
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 
Vrouw Johanna Elisabeth Hermsen [14900] 4

    Geboren: rond 1890
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: Kinderen
1 M Wouter Johannes Wouters van Ingen [3574] 4

    Geboren: rond 1914 - Wormerveer
    Gedoopt: 
   Overleden: 20 Juni 1918 - Krommenie
    Begraven: of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia