Het krommeniese gezin 1620-1950Afbeelding
Thijs Pieters Zoomer en Antje Dirks Huigen
Man Thijs Pieters Zoomer [2742] 1,4

    Geboren: 1843 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 19 April 1913 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Pieter Jans Zoomer [8920] (1800-1863) 1,4
     Moeder: Geesje Jans Palmboom [13289] (1802-1860) 1,4


    Huwelijk: 19 April 1885 - Krommenie

 Andere partner: Aagje Dirks Thomas [17795] (1842-1884) 1,4 - 8 Mei 1870 - Krommenie
Vrouw Antje Dirks Huigen [21173] 1,4

    Geboren: 1838 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 11 Juni 1911 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Dirk Hendriks Huigen [8895] (1802-      ) 1,4
     Moeder: Trijntje Hendriks Schouten [13265] (1802-      ) 1,4

Kinderen

Afbeelding
Dirk Hendriks Huigen en Trijntje Hendriks Schouten
Man Dirk Hendriks Huigen [8895] 1,4

     Alias: Dirk Hendriks Huijge
    Geboren: 1802 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 15 Mei 1825 - Assendelft (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Zijn ouders waren Hendrik Sijmese Huijge en Antje Dirkse Peetam. 1
Vrouw Trijntje Hendriks Schouten [13265] 1,4

    Geboren: 1802 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Haar ouders waren Hendrik Jans Schouten en Grietje Cornelisse Klous. 1


Kinderen
1 V Antje Dirks Huigen [21173] 1,4

    Geboren: 1838 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 11 Juni 1911 - Krommenie
    Begraven: 
    Partner: Thijs Pieters Zoomer [2742] (1843-1913) 1,4
      Huw: 19 April 1885 - Krommenie
Notities: Huwelijk

beroep bg.: wever; beroep vader bg.: wever; beroep vader bd.: potteboer

Afbeelding

Pieter Alberts Vredenduin en Maartje Bastiaans Huigen
Man Pieter Alberts Vredenduin [10981] 1,4

    Geboren: 1839 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 8 April 1922 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Albert Pieters Vredenduin [12590] (1804-      ) 4
     Moeder: Neeltje Pieters van 't Veer [16995] (1805-      ) 4


    Huwelijk: 6 Mei 1866 - Assendelft (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Zijn ouders waren Albert Vredenduin en Neeltje van 't Veer. 1
Vrouw Maartje Bastiaans Huigen [15382] 1,4

    Geboren: 1842 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 10 Mei 1927 - Krommenie
    Begraven: 


     Vader: Bastiaan Teunis Huigen [8724] (1809-      ) 4
     Moeder: Maartje Simons Groot [13094] (1810-      ) 4Gebeurtenissen uit het leven waren:

Haar ouders waren Bastiaan Huigen en Maartje Groot. 1


Kinderen
1 V Maartje Pieters Vredenduin [43208] 1

    Geboren: 1868 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 
    Begraven: 
    Partner: Jacob Pieters Verweel [37949] (1868-      ) 1
      Huw: 25 December 1892 - Krommenie2 M Bastiaan Pieters Vredenduin [4403] 4

    Geboren: rond 1871 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 23 Juni 1912 - Akersloot
    Begraven: 
    Partner: Trouwde niet


3 M Simon Pieters Vredenduin [3484] 4

    Geboren: rond 1880 - Assendelft
    Gedoopt: 
   Overleden: 20 Mei 1934 - Krommenie
    Begraven: 
Notities: Huwelijk

beroep bg.: wever; beroep vader bd.: papiermakersknecht


Overlijdensnotities: kind - Bastiaan Pieters Vredenduin [4403]

extract van Akersloot; ongehuwd


Overlijdensnotities: kind - Simon Pieters Vredenduin [3484]

eerder geh. gew. met Jacoba Warring
Afbeelding

Cornelis Allerts Huijben en Duijfje Claas Wen
Man Cornelis Allerts Huijben [26102] 1

     Alias: Cornelis Aldersen Huijpe
    Geboren: - Assendelft
    Gedoopt: 28 Augustus 1704 - Assendelft 34
   Overleden: 
    Begraven: 
    Huwelijk: 1727 - (Eerste huwelijk)

Gebeurtenissen uit het leven waren:

Voogdbenoeming: Den 7 Februarij 1731 Sijn bij Weesmeesteren van Crommenie en Crommeniedijk gestelt en gecommitteert tot voogden over Jannetje Cornelis, onmondige dogter van Cornelis Aldersen, geteelt bij saliger Duijfje Claes, de persoonen van Pieter Cornelis van Patje, oom en Gerrit Adriaense Molenaer, omme 't voorsz. kints goederen &ca.

Notarisakten/Staatboeken: 14 folio 54 Inventaris van de goederen ter weeskamer bewesen door Cornelis Aldertsen aen sijn onmondig kint Jannetje Cornelis, geteelt bij saliger Duyfje Claes, voor haar moeders erf, ten overstaen van Pieter Cornelisse oom en Gerrit Adriaense Molenaer als wettige aengestelde voogden.

Namentlijk een somma van driehondert vijftig guldens aen gelt segge f 350 : met een silver tuyg en tas en beugel en kettingje craelen, alles onder de vader berustende vebindende daar voor en tot securiteyt van dien speciaelijk twee huysen en erven staende en gelegen op de Heylige weg alhier, belent ten oosten Jan Boij en ten westen Claes de Boer, voorts sijn persoon en generalijk alle andere goederen egeen exempt stellende alle deselve ten bedwange van allen regteren.

en is wijders geaccordeert tusschen de vader en voogden ter eenre en andre sijde, dat de vader sijn voorsz. kint behoudens goet, dat is voor de vrugten van het voorsz. bewesen Capitael, sal alimenteeren opvoeden en onderhouden, benevens deselve te laten leeren, een ambagt naer derselver vernuft en begrip tot desselfs mondigen daege huwelijk ofte andere geapprobeerden state toe, alles naar sijnen staet en gelegentheyt; aldus gedaan op den Regthuyse tot Crommenie en 't oirconde desen getekent en bij Weesmeesteren geapprobeert den 21 februarii 1731 Mij present J. Beets, secrets.

Staatsboeken ORA Krommenie: ORA 1490. 7 fol. 204 Huyden den 10 november 1728 Compareerde voor weesmeesteren van Crommenie en Crommeniedijk Cornelis Alderse getrout met Duyfje Claes en bekende voor sijn portie van desen voorenstaende inventaris voldaan te sijn, derhalven weesmeesteren en voogden bedankende en quiteerende voor namaninge aldus gedaen en ten oirconde getekent dit merk is van Cornelis Alderse gestelt Mij present J. Beets, clerk

Zijn ouders waren Aldert Cornelisz Huijpen en Crelisje Jacobs. 34
Vrouw Duijfje Claas Wen [29766] 1

    Geboren: rond 1707 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 1731 1379
    Begraven: 


     Vader: Claas Jans Wen [24495] (rond 1670-1713) 1
     Moeder: Trijntje Cornelis [39946] (rond 1670-      ) 1
huwelijkse gegevens waren:

Huwelijkstoestemming: 11 April 1727, Krommenie. 2 Cornelis van Assendelft en jd. van Krommenie.


Kinderen
1 V Jannetje Cornelis Huiben [42769] 1

    Geboren: rond 1728 - Krommenie
    Gedoopt: 
   Overleden: 15 Juli 1768 - Krommenie 2
    Begraven: 
    Partner: Willem Cornelis van Zijl [12373] (rond 1720-1757) 1
      Huw: 29 September 1748. (man volg. huw, vr. 1ste huw)
    Partner: Goose Gerrits [32986] (rond 1738-1772) 1
      Huw: 1758. (vr volg huw,man 1st huw)
Algemene notities: Vrouw - Duijfje Claas Wen

ORA 1490, fo. 203


Overlijdensnotities: kind - Jannetje Cornelis Huiben [42769]

Aangever haar man. Pieter Maartse van 't Sant te Westzaandam oom en voogd van de kinderen. ORA 1495, fo. 83.

of
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 15 Februari 2021 met Legacy 7.5 van Millennia